Re: Превод веб странице

Miloš Komarčević kmilos at gmail.com
Thu Oct 25 22:22:36 UTC 2007


Evo ispod par predloga, i zakačena datoteka ako ti je lakše da tako uporediš.

Pozdrav,
Miloš


@@ -47,15 +47,15 @@

 #: data/content/get-fedora.html:15
 msgid "<a name=\"bittorrent\"
href=\"http://torrent.fedoraproject.org/\">Download from
BitTorrent</a>: requires a BitTorrent client."
-msgstr "<a name=\"bittorrent\"
href=\"http://torrent.fedoraproject.org/\">Преузимање помоћу
БитТорента</a> захтева БитТорент клијент."
+msgstr "<a name=\"bittorrent\"
href=\"http://torrent.fedoraproject.org/\">Преузимање помоћу
БитТорента</a>: захтева БитТорент клијент."

 #: data/content/get-fedora.html:16
 msgid "<a name=\"mirrors\"
href=\"http://mirrors.fedoraproject.org/publiclist/Fedora/7/\">Download
from Mirrors</a>: choose a mirror close to you geographically for a
faster download."
-msgstr "<a name=\"mirrors\"
href=\"http://mirrors.fedoraproject.org/publiclist/Fedora/7/\">Преузимање
преко одраза</a>: изаберите одраз који вам је најближи географски за
брже преузимање."
+msgstr "<a name=\"mirrors\"
href=\"http://mirrors.fedoraproject.org/publiclist/Fedora/7/\">Преузимање
преко одраза</a>: изаберите одраз који вам је географски најближи ради
бржег преузимања."

 #: data/content/get-fedora.html:17
 msgid "<a name=\"networkinstall\"
href=\"http://docs.fedoraproject.org/install-guide/f7/en_US/sn-which-files.html\">Network
Install</a>: Download a small boot image and download Fedora as you
install. <strong>Recommended for advanced users only.</strong>"
-msgstr "<a name=\"networkinstall\"
href=\"http://docs.fedoraproject.org/install-guide/f7/en_US/sn-which-files.html\">Мрежна
инсталација</a>: Преузмите мали покретачки отисак и преузимајте
Fedora-у током инсталације. <strong>Препоручљиво само за напредне
кориснике.</strong>"
+msgstr "<a name=\"networkinstall\"
href=\"http://docs.fedoraproject.org/install-guide/f7/sr/sn-which-files.html\">Мрежна
инсталација</a>: Преузмите мали покретачки отисак и преузимајте
Fedora-у током инсталације. <strong>Препоручљиво само за напредне
кориснике.</strong>"

 #: data/content/get-fedora.html:19
 msgid "Slow Internet? No Internet?"
@@ -63,23 +63,23 @@

 #: data/content/get-fedora.html:20
 msgid "Get a copy of Fedora Media sent via postal mail."
-msgstr "Добијте умножак Fedora-ине медије послате поштом."
+msgstr "Набавите умножак Fedora-ине медије послате поштом."

 #: data/content/get-fedora.html:22
 msgid "Purchase installation media for Fedora from <a name=\"media\"
href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/OnlineVendors\">online
vendors</a> or a <a
href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/LocalVendors\">local
vendor</a> in your area."
-msgstr "Купите инсталациону медију за Fedora-у кроз <a name=\"media\"
href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/OnlineVendors\">Интернет
продаваче</a> или <a
href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/LocalVendors\">локалне
продаваче</a> у вашем месту."
+msgstr "Купите инсталациону медију за Fedora-у кроз <a name=\"media\"
href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/OnlineVendors\">Интернет
продавце</a> или <a
href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/LocalVendors\">локалне
продавце</a> у вашој околини."

 #: data/content/get-fedora.html:23
 msgid "Can't afford the price of installation media? Request Fedora
installation media from the <a
href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/FreeMedia\">Fedora
Free Media Program</a>."
-msgstr "Не можете приуштити инсталациону медију? Пошаљите захтев за
Fedora-ину инсталациону медију <a
href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/FreeMedia\">Програму
за бесплатну Fedora-у</a>."
+msgstr "Не можете приуштити инсталациону медију? Пошаљите захтев за
Fedora-ину инсталациону медију <a
href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/FreeMedia\">Програму
за бесплатну Fedora медију</a>."

 #: data/content/get-fedora.html:26
 msgid "When you place an order with a <a
href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/SponsoredMedia\">participating
vendor</a>, you may also sponsor the cost of media for users who
cannot afford it, such as people in developing nations. Consider
participating in the <a
href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/SponsoredMedia\">Fedora
Sponsored Media Program</a>."
-msgstr "Када наручите преко <a
href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/SponsoredMedia\">учествујућег
продавца</a>, имаћете могућност спонзорисања корисника који могу
приуштити цену медије, попут људи из земаља у развоју. Размислите у
учествовању у <a
href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/SponsoredMedia\">Програму
за бесплатну Fedora-у</a>."
+msgstr "Када наручите преко <a
href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/SponsoredMedia\">учествујућег
продавца</a>, имаћете могућност спонзорисања корисника који не могу
приуштити цену медије, попут људи из земаља у развоју. Размислите о
учествовању у <a
href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/SponsoredMedia\">Програму
за бесплатну Fedora медију</a>."

 #: data/content/index.html:10
 msgid "Fedora 7. Reach Higher."
-msgstr "Fedora 7. Достигни више."
+msgstr "Fedora 7. Достигните више."

 #: data/content/index.html:13
 #: data/content/index.html:14
@@ -93,7 +93,7 @@

 #: data/content/index.html:20
 msgid "Fedora is a Linux-based operating system that showcases the
latest in free and open source software. Fedora is <strong>always free
for anyone to use, modify, and distribute.</strong> It is built by
people across the globe who work together as a community: the Fedora
Project. The Fedora Project is open and anyone is welcome to join."
-msgstr "Fedora је оперативни систем заснован на Linux-у који излаже
најновије у слободном и отвореном софтверу. Fedora је <strong>увек
слободна за свакога да је користи, мења и дели.</strong> Направљена је
помоћу људи са свих страна света који раде у заједници: Fedora
пројекат. Fedora пројекат је отворени пројекат и свако је добродошао
да му се придружи."
+msgstr "Fedora је оперативни систем заснован на Linux-у који
представља најновије у слободном и отвореном софтверу. Fedora је
<strong>увек слободна за свакога да је користи, мења и дели.</strong>
Направљена је помоћу људи са свих страна света који раде у заједници:
Fedora пројекат. Fedora пројекат је отворен и свако је добродошао да
му се придружи."

 #: data/content/index.html:23
 msgid "The Fedora Project is out front for you, <strong>leading the
advancement of free, open software and content</strong>."
@@ -101,15 +101,15 @@

 #: data/content/index.html:26
 msgid "Learn more. >>"
-msgstr "Научи више. >>"
+msgstr "Сазнајте више. >>"

 #: data/content/join-fedora.html:10
 msgid "Join Fedora."
-msgstr "Придружи се Fedora-и."
+msgstr "Придружите се Fedora-и."

 #: data/content/join-fedora.html:11
 msgid "If you want to take an active hand in making Fedora even
better, there are many ways to help. What role do you want to fill?"
-msgstr "Постоји много начина да помогнете ако желите да активно
учествујете у прављењу Fedora-е још бољом. Коју бисте улогу жељели
попунити?"
+msgstr "Постоји много начина да помогнете ако желите да активно
учествујете у прављењу Fedora-е још бољом. Коју бисте улогу желели
попунити?"

 #: data/content/join-fedora.html:12
 msgid "Click on a role below to learn more about how you can help the
Fedora Project."
@@ -125,7 +125,6 @@
 msgid "Designer"
 msgstr "Дизајнер"

-# Како би ово превели? Очигледно људска особа није добро
 #: data/content/join-fedora.html:23
 #: data/content/join-fedora.html:24
 msgid "People Person"
@@ -155,7 +154,7 @@

 #: data/content/relnotes.html:12
 msgid "Here are places you can find the Fedora 7 release notes. If
one location is unresponsive, try a different one."
-msgstr "Ево неколико места на којима можете наћи белешке о издању за
Fedora 7. Ако једна од локација не одговара, покушајте другу."
+msgstr "Ево неколико места на којима можете наћи белешке о издању за
Fedora 7. Ако се једна од локација не одазива, покушајте другу."

 #: data/content/relnotes.html:15
 msgid "<a href=\"http://docs.fedoraproject.org/release-notes/\">http://docs.fedoraproject.org/release-notes/</a>"
@@ -163,7 +162,7 @@

 #: data/content/relnotes.html:18
 msgid "Check any <a
href=\"http://mirrors.fedoraproject.org/publiclist/Fedora/7/\">mirror</a>
using a path similar to
<em>http://URL/fedora/linux/releases/7/Fedora/i386/os/</em>. The
mirrors only carry the US English version,
<em>RELEASE-NOTES-en_US.html</em>. Note that each mirror may have a
slightly different path, but should be consistent below the
<em>7/</em> directory. For example:"
-msgstr "Проверите било који <a
href=\"http://mirrors.fedoraproject.org/publiclist/Fedora/7/\">одраз</a>
користећи сличну путању овој
<em>http://URL/fedora/linux/releases/7/Fedora/i386/os/</em>. Одрази
имају само америчку енглеску верзију,
<em>RELEASE-NOTES-en_US.html</em>. Приметите да сваки одраз има
незнатно другачију путању, али би требала да буде у складу са примером
после <em>7/</em> директоријума. На пример:"
+msgstr "Проверите било који <a
href=\"http://mirrors.fedoraproject.org/publiclist/Fedora/7/\">одраз</a>
користећи сличну путању овој
<em>http://URL/fedora/linux/releases/7/Fedora/i386/os/</em>. Одрази
имају само америчку енглеску верзију,
<em>RELEASE-NOTES-en_US.html</em>. Приметите да сваки одраз има
незнатно другачију путању, али би требало да буде у складу са примером
испод директоријума <em>7/</em>. На пример:"

 #: data/content/relnotes.html:21
 msgid "ATRPMs mirror"
@@ -175,7 +174,7 @@

 #: data/content/sponsors.html:10
 msgid "Fedora Sponsors Reach Higher"
-msgstr "Fedora спонзори достигни више"
+msgstr "Fedora спонзори достижу више"

 #: data/content/sponsors.html:11
 msgid "The Fedora Project is proud to have the following
organizations as sponsors:"
@@ -183,19 +182,19 @@

 #: data/templates/foot.html:9
 msgid "Copyright (c) 2007 Red Hat, Inc. and others. All Rights
Reserved. Please send any comments or corrections to the <a
href=\"mailto:webmaster at fedoraproject.org\">websites team</a>."
-msgstr "Ауторска права (c) Red Hat, Inc. и остали. Сва права
задржана. Пошаљите све примедбе или исправке на <a
href=\"mailto:webmaster at fedoraproject.org\">тим за веб место</a>."
+msgstr "Ауторска права 2007 Red Hat, Inc. и остали. Сва права
задржана. Пошаљите све примедбе или исправке <a
href=\"mailto:webmaster at fedoraproject.org\">тиму за веб место</a>."

 #: data/templates/foot.html:12
 msgid "The Fedora Project is maintained and driven by the community
and sponsored by Red Hat. This is a community maintained site. Red
Hat is not responsible for content."
-msgstr "Fedora пројекат је одржаван и вођен од стране заједнице и са
Red Hat-ом као спонзором. Ово веб место је одржавано помоћу заједнице.
Red Hat није одговоран за садржај."
+msgstr "Fedora пројекат одржава и води заједница и спонзорише Red
Hat. Ово веб место је одржава заједница. Red Hat није одговоран за
садржај."

 #: data/templates/foot.html:15
 msgid "Legal"
-msgstr "Закон"
+msgstr "Правне ствари"

 #: data/templates/foot.html:16
 msgid "Trademark Guidelines"
-msgstr "Вођице о трговачкој ознаци"
+msgstr "Смернице о трговачкој ознаци"

 #: data/templates/head.html:7
 msgid "Fedora"
@@ -232,16 +231,15 @@

 #: data/templates/sidebar.html:31
 msgid "Fedora documentation."
-msgstr "Документације Fedora-е."
+msgstr "Документација Fedora-е."

 #: data/templates/sidebar.html:32
 msgid "Wiki"
 msgstr "Вики"

-# Било би лепо када би неко смислио нешто боље овде
 #: data/templates/sidebar.html:32
 msgid "Collaborative knowledge."
-msgstr "Сарађивајуће знање."
+msgstr "Заједничко знање."

 #: data/templates/sidebar.html:33
 msgid "Planet"
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: sr.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 15105 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20071025/2e67a095/attachment.bin 


More information about the trans-sr mailing list