Превод веб странице

Igor Miletic grejigl-gnomeprevod at yahoo.ca
Fri Oct 26 04:41:03 UTC 2007


Страница је активна.

http://fedoraproject.org/sr/


У чет, 25. 10 2007. у 23:22 +0100, Miloš Komarčević пише:
> Evo ispod par predloga, i zakačena datoteka ako ti je lakše da tako uporediš.
> 
> Pozdrav,
> Miloš
> 
> 
> @@ -47,15 +47,15 @@
> 
> #: data/content/get-fedora.html:15
> msgid "<a name=\"bittorrent\"
> href=\"http://torrent.fedoraproject.org/\">Download from
> BitTorrent</a>: requires a BitTorrent client."
> -msgstr "<a name=\"bittorrent\"
> href=\"http://torrent.fedoraproject.org/\">Преузимање помоћу
> БитТорента</a> захтева БитТорент клијент."
> +msgstr "<a name=\"bittorrent\"
> href=\"http://torrent.fedoraproject.org/\">Преузимање помоћу
> БитТорента</a>: захтева БитТорент клијент."
> 
> #: data/content/get-fedora.html:16
> msgid "<a name=\"mirrors\"
> href=\"http://mirrors.fedoraproject.org/publiclist/Fedora/7/\">Download
> from Mirrors</a>: choose a mirror close to you geographically for a
> faster download."
> -msgstr "<a name=\"mirrors\"
> href=\"http://mirrors.fedoraproject.org/publiclist/Fedora/7/\">Преузимање
> преко одраза</a>: изаберите одраз који вам је најближи географски за
> брже преузимање."
> +msgstr "<a name=\"mirrors\"
> href=\"http://mirrors.fedoraproject.org/publiclist/Fedora/7/\">Преузимање
> преко одраза</a>: изаберите одраз који вам је географски најближи ради
> бржег преузимања."
> 
> #: data/content/get-fedora.html:17
> msgid "<a name=\"networkinstall\"
> href=\"http://docs.fedoraproject.org/install-guide/f7/en_US/sn-which-files.html\">Network
> Install</a>: Download a small boot image and download Fedora as you
> install. <strong>Recommended for advanced users only.</strong>"
> -msgstr "<a name=\"networkinstall\"
> href=\"http://docs.fedoraproject.org/install-guide/f7/en_US/sn-which-files.html\">Мрежна
> инсталација</a>: Преузмите мали покретачки отисак и преузимајте
> Fedora-у током инсталације. <strong>Препоручљиво само за напредне
> кориснике.</strong>"
> +msgstr "<a name=\"networkinstall\"
> href=\"http://docs.fedoraproject.org/install-guide/f7/sr/sn-which-files.html\">Мрежна
> инсталација</a>: Преузмите мали покретачки отисак и преузимајте
> Fedora-у током инсталације. <strong>Препоручљиво само за напредне
> кориснике.</strong>"
> 
> #: data/content/get-fedora.html:19
> msgid "Slow Internet? No Internet?"
> @@ -63,23 +63,23 @@
> 
> #: data/content/get-fedora.html:20
> msgid "Get a copy of Fedora Media sent via postal mail."
> -msgstr "Добијте умножак Fedora-ине медије послате поштом."
> +msgstr "Набавите умножак Fedora-ине медије послате поштом."
> 
> #: data/content/get-fedora.html:22
> msgid "Purchase installation media for Fedora from <a name=\"media\"
> href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/OnlineVendors\">online
> vendors</a> or a <a
> href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/LocalVendors\">local
> vendor</a> in your area."
> -msgstr "Купите инсталациону медију за Fedora-у кроз <a name=\"media\"
> href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/OnlineVendors\">Интернет
> продаваче</a> или <a
> href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/LocalVendors\">локалне
> продаваче</a> у вашем месту."
> +msgstr "Купите инсталациону медију за Fedora-у кроз <a name=\"media\"
> href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/OnlineVendors\">Интернет
> продавце</a> или <a
> href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/LocalVendors\">локалне
> продавце</a> у вашој околини."
> 
> #: data/content/get-fedora.html:23
> msgid "Can't afford the price of installation media? Request Fedora
> installation media from the <a
> href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/FreeMedia\">Fedora
> Free Media Program</a>."
> -msgstr "Не можете приуштити инсталациону медију? Пошаљите захтев за
> Fedora-ину инсталациону медију <a
> href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/FreeMedia\">Програму
> за бесплатну Fedora-у</a>."
> +msgstr "Не можете приуштити инсталациону медију? Пошаљите захтев за
> Fedora-ину инсталациону медију <a
> href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/FreeMedia\">Програму
> за бесплатну Fedora медију</a>."
> 
> #: data/content/get-fedora.html:26
> msgid "When you place an order with a <a
> href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/SponsoredMedia\">participating
> vendor</a>, you may also sponsor the cost of media for users who
> cannot afford it, such as people in developing nations. Consider
> participating in the <a
> href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/SponsoredMedia\">Fedora
> Sponsored Media Program</a>."
> -msgstr "Када наручите преко <a
> href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/SponsoredMedia\">учествујућег
> продавца</a>, имаћете могућност спонзорисања корисника који могу
> приуштити цену медије, попут људи из земаља у развоју. Размислите у
> учествовању у <a
> href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/SponsoredMedia\">Програму
> за бесплатну Fedora-у</a>."
> +msgstr "Када наручите преко <a
> href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/SponsoredMedia\">учествујућег
> продавца</a>, имаћете могућност спонзорисања корисника који не могу
> приуштити цену медије, попут људи из земаља у развоју. Размислите о
> учествовању у <a
> href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/SponsoredMedia\">Програму
> за бесплатну Fedora медију</a>."
> 
> #: data/content/index.html:10
> msgid "Fedora 7. Reach Higher."
> -msgstr "Fedora 7. Достигни више."
> +msgstr "Fedora 7. Достигните више."
> 
> #: data/content/index.html:13
> #: data/content/index.html:14
> @@ -93,7 +93,7 @@
> 
> #: data/content/index.html:20
> msgid "Fedora is a Linux-based operating system that showcases the
> latest in free and open source software. Fedora is <strong>always free
> for anyone to use, modify, and distribute.</strong> It is built by
> people across the globe who work together as a community: the Fedora
> Project. The Fedora Project is open and anyone is welcome to join."
> -msgstr "Fedora је оперативни систем заснован на Linux-у који излаже
> најновије у слободном и отвореном софтверу. Fedora је <strong>увек
> слободна за свакога да је користи, мења и дели.</strong> Направљена је
> помоћу људи са свих страна света који раде у заједници: Fedora
> пројекат. Fedora пројекат је отворени пројекат и свако је добродошао
> да му се придружи."
> +msgstr "Fedora је оперативни систем заснован на Linux-у који
> представља најновије у слободном и отвореном софтверу. Fedora је
> <strong>увек слободна за свакога да је користи, мења и дели.</strong>
> Направљена је помоћу људи са свих страна света који раде у заједници:
> Fedora пројекат. Fedora пројекат је отворен и свако је добродошао да
> му се придружи."
> 
> #: data/content/index.html:23
> msgid "The Fedora Project is out front for you, <strong>leading the
> advancement of free, open software and content</strong>."
> @@ -101,15 +101,15 @@
> 
> #: data/content/index.html:26
> msgid "Learn more. >>"
> -msgstr "Научи више. >>"
> +msgstr "Сазнајте више. >>"
> 
> #: data/content/join-fedora.html:10
> msgid "Join Fedora."
> -msgstr "Придружи се Fedora-и."
> +msgstr "Придружите се Fedora-и."
> 
> #: data/content/join-fedora.html:11
> msgid "If you want to take an active hand in making Fedora even
> better, there are many ways to help. What role do you want to fill?"
> -msgstr "Постоји много начина да помогнете ако желите да активно
> учествујете у прављењу Fedora-е још бољом. Коју бисте улогу жељели
> попунити?"
> +msgstr "Постоји много начина да помогнете ако желите да активно
> учествујете у прављењу Fedora-е још бољом. Коју бисте улогу желели
> попунити?"
> 
> #: data/content/join-fedora.html:12
> msgid "Click on a role below to learn more about how you can help the
> Fedora Project."
> @@ -125,7 +125,6 @@
> msgid "Designer"
> msgstr "Дизајнер"
> 
> -# Како би ово превели? Очигледно људска особа није добро
> #: data/content/join-fedora.html:23
> #: data/content/join-fedora.html:24
> msgid "People Person"
> @@ -155,7 +154,7 @@
> 
> #: data/content/relnotes.html:12
> msgid "Here are places you can find the Fedora 7 release notes. If
> one location is unresponsive, try a different one."
> -msgstr "Ево неколико места на којима можете наћи белешке о издању за
> Fedora 7. Ако једна од локација не одговара, покушајте другу."
> +msgstr "Ево неколико места на којима можете наћи белешке о издању за
> Fedora 7. Ако се једна од локација не одазива, покушајте другу."
> 
> #: data/content/relnotes.html:15
> msgid "<a href=\"http://docs.fedoraproject.org/release-notes/\">http://docs.fedoraproject.org/release-notes/</a>"
> @@ -163,7 +162,7 @@
> 
> #: data/content/relnotes.html:18
> msgid "Check any <a
> href=\"http://mirrors.fedoraproject.org/publiclist/Fedora/7/\">mirror</a>
> using a path similar to
> <em>http://URL/fedora/linux/releases/7/Fedora/i386/os/</em>. The
> mirrors only carry the US English version,
> <em>RELEASE-NOTES-en_US.html</em>. Note that each mirror may have a
> slightly different path, but should be consistent below the
> <em>7/</em> directory. For example:"
> -msgstr "Проверите било који <a
> href=\"http://mirrors.fedoraproject.org/publiclist/Fedora/7/\">одраз</a>
> користећи сличну путању овој
> <em>http://URL/fedora/linux/releases/7/Fedora/i386/os/</em>. Одрази
> имају само америчку енглеску верзију,
> <em>RELEASE-NOTES-en_US.html</em>. Приметите да сваки одраз има
> незнатно другачију путању, али би требала да буде у складу са примером
> после <em>7/</em> директоријума. На пример:"
> +msgstr "Проверите било који <a
> href=\"http://mirrors.fedoraproject.org/publiclist/Fedora/7/\">одраз</a>
> користећи сличну путању овој
> <em>http://URL/fedora/linux/releases/7/Fedora/i386/os/</em>. Одрази
> имају само америчку енглеску верзију,
> <em>RELEASE-NOTES-en_US.html</em>. Приметите да сваки одраз има
> незнатно другачију путању, али би требало да буде у складу са примером
> испод директоријума <em>7/</em>. На пример:"
> 
> #: data/content/relnotes.html:21
> msgid "ATRPMs mirror"
> @@ -175,7 +174,7 @@
> 
> #: data/content/sponsors.html:10
> msgid "Fedora Sponsors Reach Higher"
> -msgstr "Fedora спонзори достигни више"
> +msgstr "Fedora спонзори достижу више"
> 
> #: data/content/sponsors.html:11
> msgid "The Fedora Project is proud to have the following
> organizations as sponsors:"
> @@ -183,19 +182,19 @@
> 
> #: data/templates/foot.html:9
> msgid "Copyright (c) 2007 Red Hat, Inc. and others. All Rights
> Reserved. Please send any comments or corrections to the <a
> href=\"mailto:webmaster at fedoraproject.org\">websites team</a>."
> -msgstr "Ауторска права (c) Red Hat, Inc. и остали. Сва права
> задржана. Пошаљите све примедбе или исправке на <a
> href=\"mailto:webmaster at fedoraproject.org\">тим за веб место</a>."
> +msgstr "Ауторска права 2007 Red Hat, Inc. и остали. Сва права
> задржана. Пошаљите све примедбе или исправке <a
> href=\"mailto:webmaster at fedoraproject.org\">тиму за веб место</a>."
> 
> #: data/templates/foot.html:12
> msgid "The Fedora Project is maintained and driven by the community
> and sponsored by Red Hat. This is a community maintained site. Red
> Hat is not responsible for content."
> -msgstr "Fedora пројекат је одржаван и вођен од стране заједнице и са
> Red Hat-ом као спонзором. Ово веб место је одржавано помоћу заједнице.
> Red Hat није одговоран за садржај."
> +msgstr "Fedora пројекат одржава и води заједница и спонзорише Red
> Hat. Ово веб место је одржава заједница. Red Hat није одговоран за
> садржај."
> 
> #: data/templates/foot.html:15
> msgid "Legal"
> -msgstr "Закон"
> +msgstr "Правне ствари"
> 
> #: data/templates/foot.html:16
> msgid "Trademark Guidelines"
> -msgstr "Вођице о трговачкој ознаци"
> +msgstr "Смернице о трговачкој ознаци"
> 
> #: data/templates/head.html:7
> msgid "Fedora"
> @@ -232,16 +231,15 @@
> 
> #: data/templates/sidebar.html:31
> msgid "Fedora documentation."
> -msgstr "Документације Fedora-е."
> +msgstr "Документација Fedora-е."
> 
> #: data/templates/sidebar.html:32
> msgid "Wiki"
> msgstr "Вики"
> 
> -# Било би лепо када би неко смислио нешто боље овде
> #: data/templates/sidebar.html:32
> msgid "Collaborative knowledge."
> -msgstr "Сарађивајуће знање."
> +msgstr "Заједничко знање."
> 
> #: data/templates/sidebar.html:33
> msgid "Planet"
More information about the trans-sr mailing list