Re: Где Ñ Ð»Ð°Ñ‚Ð¸ преводе?

Miloš Komarčević kmilos at gmail.com
Mon Sep 3 22:57:35 UTC 2007


Zdravo Vlado,

Evo uspeo sam da pregledam prevod - sjajan posao za tvoj prvi prevod,
ali ipak mislim da su neophodne neke izmene, uglavnom zbog
usklađivanja sa terminima i rečnikom koje smo usvojili kao standardne
ovde (npr. nikada nećemo reći fajl i sl.). Ovo je samo pitanje vremena
dok se ne uskladiš sa nama ostalima i ne navikneš na rečnik koji smo
usvojili.

Dalje, ima malo grešaka koje su posledica nerazumevanja konteksta,
npr. "common" si prevodio kao zajedničko, kada u ovom kontekstu znači
obično. I za ovo verujem da ćeš razviti sluh vremenom i iskustvom.

Ali postoje i ozbiljne pravopisne greške kao što su "automacki" i
"promenjiva" na koje bi trebalo da obratiš pažnju.

U prilogu je diff sa izmenama koje prelažem, pa javi ako se slažeš ili
misliš da treba još nešto izmeniti, pa ćemo onda poslati na CVS.

Puno puzdrava,
Miloš
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: sr.po.diff.gz
Type: application/x-gzip
Size: 33865 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20070903/4cc731f4/attachment.gz 


More information about the trans-sr mailing list