initscripts konflikt

Miloš Komarčević kmilos at gmail.com
Sun Sep 9 10:00:28 UTC 2007


Ćao Igore,

I ja sam juče krenuo da dopunjujem initscripts tako da me je jutros
sačekao konflikt kada sam osvežio CVS sadržaj.

Ovo nam se dešavalo i ranije, šta predlažeš da radimo kako bi izbegli
ovu situaciju? Da šaljemo npr. kratku poruku na listu, npr. "<modul>
prevod u toku" (samo u naslovu poruke, bez sadržaja)?

Pozdrav,
Miloš
More information about the trans-sr mailing list