Idemo dalje (za Vladu)

Miloš Komarčević kmilos at gmail.com
Fri Sep 14 19:57:14 UTC 2007


Zdravo Vlado,

Ako si voljan da napadaš nešto dalje, možda bi mogao da odradiš
readme-live-image, po datoteka je prikačena uz poruku. Kao orijentir,
trebalo bi da izgleda ovako kad se prevede i kasnije formatira:

http://fedoraproject.org/wiki/FedoraLiveCD/LiveOS_README

Pozdrav,
Miloš
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: sr.po.gz
Type: application/x-gzip
Size: 3505 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20070914/56522111/attachment.gz 


More information about the trans-sr mailing list