Lokalizacija Fedora 8 Linuks distribucije - poziv na saradnju

Miloš Komarčević kmilos at gmail.com
Thu Jan 24 12:47:33 UTC 2008


Dragi Miroslave i Bojane,

Hvala na ponovnom javljanju i jasno i otvoreno iskazanim namerama u
vezi lokalizacije Fedore. Verujem da ste nas uverili da će vaš centar
biti ozbiljno posvećen zajedničkom cilju lokalizacije i promocije
Fedore i slobodnog softvera uopšte, i da je naša saradnja i vaše
pravovremeno preuzimanje inicijative u najboljem interesu ostvarivanja
tog cilja.

Predlažem da uskoro počnemo da sarađujemo na nekim konkretnim zadacima
kako bi postepeno uskladili naše pristupe i metodologije. Što se F8
lokalizacije tiče, prepustiću vam inicijativu da nam se javite sa
pitanjima oko postojećeg prevoda i pokušaćemo da vam izađemo u susret
koliko je god moguće.

U vezi sa priznavanjem dosadašnjih saradnika na postojećem prevodu
Fedore, njihov spisak možete naći na stranici našeg tima:

http://fedoraproject.org/wiki/L10N/Teams/Serbian

U međuvremenu već teku pripreme za F9 (zamrzavanje prevoda je
planirano za 31. mart), te bi bilo dobro i da se i vi uključite
pomalo, barem posmatrajući promene koje dolaze, a idealno i u
rešavanje problema koje će se sigurno pojaviti na listi.

U svakom slučaju, od sada bi sva komunikacija trebalo da ide preko
fedora-trans-sr liste kako bi svi mogli da učestvuju u diskusiji, te
bih vam ovom prilikom poželeo i dobrodošlicu na istu.

Srdačni pozdravi,
Miloš


2008/1/23 Miroslav Tomic <mtomic at fon.bg.ac.yu>:
> Postovani Miloše,
>
> Pre svega, Vama i članovima Vašeg tima želimo uspešnu 2008. godinu!
> Iskreno se nadamo da ćemo uspostaviti odličnu saradnju i na pravi način
> promovisati trud i postignute rezultate!
>
> Kao što ste već istakli, i samo Ministarstvo se oglasilo po ovom pitanju
> i navelo i motive kao i ciljeve koje namerava da ostvari ovim projektom.
> No, što se tiče Vašeg komentara koji ste izneli povodom postojanja tima
> koji je već radio na samoj lokalizaciji i to krajnje dobrovoljno, kao i o
> spremnosti Ministarstva da tim timovima oda priznanje za uloženi trud i
> postignute rezultate, mi ne znamo da li Ministarstvo ima informacija ali i
> planova usmerenih u tom pravcu, ali Vas uveravamo da ćemo mi, makar s
> naše strane, to ne samo ceniti nego i istaći u prvi plan, jer Vaš trud
> nije zanemarljiv i ne sme proći nezapaženo! Tim pre Vas molimo da nam
> dostavite listu ljudi koji su svojim znanjem i trudom doprineli postignutim
> rezultatima na polju lokalizacije Fedore! Što se tiče lokalizacije vezane
> za druge projekte koje ste spomenuli, kao što su Mozilini programi, OOo,
> Gnome, itd. o tome ipak ne možemo puno reći, jer su projekte lokalizacije
> tih programskih paketa preuzeli na sebe neki drugi timovi, isto po predlogu
> Ministarstva.
>
> Ono što mi možemo i šta želimo da omogućimo i ostvarimo i gde ćemo
> pružiti naš maksimum u šta možete biti uvereni, jeste obznanjivanje
> javnosti postojećih neformalnih timova koji su radili na projektima
> lokalizacije ali i upoznavanju samoga Ministarstva sa postignutim
> rezultatima kao i članovima tih timova. S druge strane, kako smo u procesu
> realizacije naših zamisli da postanemo i zvanični mirror za Fedoru,
> želja nam je da što je moguće više i ozbiljnije izvršimo promovisanje
> Open Source tehnologija u društvu i privredi, omogućimo korisnicima, bilo
> fizičkim ili privatnim licima, da što je lakše moguće dođu do novih
> verzija, potom da ažuriraju verzije Fedore koje imaju instalirane na
> svojim računarima, ali i da omogućimo podršku vezanu za sva pitanja oko
> distribucije, instalacije i konfigurisanja! Smatramo da smo na pravi način
> sagledali sve potencijale jednog ovakvog projekta i da bez obzira na stav
> Ministarstva u budućnosti, mi ipak želimo da preuzmemo inicijativu po
> pitanju našeg daljeg angažovanja - tim pre, spremni smo se dogovoriti oko
> svih detalja vezanih za potencijalno preuzimanje vođstva koordinacije tima
> za lokalizaciju koji ste Vi sa uspehom vodili od samih početaka, ali i
> hostovati Fedorin portal korisnika u Srbiji kao i drugih Open Source
> rešenja, o čemu tek trebamo da se dogovorimo.
>
> Nadamo se da su Vam naše namere jasne.
>
> Mi ovde trenutno radimo na uspostavljanju jedinstvenog rečnika za prevod
> za sve projekte koje je Ministarstvo pokrenulo ili ima nameru da pokrene.
> Otuda i malo kašnjenje našeg odgovora. Drugim rečima, Ministarstvo ima
> nameru da pre svega standardizuje rečnik na nivou države. Sa druge
> strane, hitnost i rokovi koji su nam dati (važi za sve trenutno aktivne
> projekte: "Lokalizacija Fedore 8", "Srpska Linux distribucija",
> "Lokalizacija FireFox-a", "Lokalizacija OpenOffice-a", itd.) nam ne
> ostavljaju puno vremena za pravu standardizaciju, ali ćemo u ovoj prvoj
> iteraciji definisati pravila i standarde prevođenja termina. Tako da bi u
> naredne tri godine stigli do potpunog standarda što se rečnika i pravila
> prevođenja tiče. Ovaj standard bi se primenio i na dosadašnji prevod
> Fedore, i ako je moguće i na naredne prevode. Drugim rečima uradili bi
> letkuru onoga što je urađeno do sada u Fedori (tj. Vašim postignutim
> rezultatima po pitanju lokalizacije) i preveli ono što nedostaje, ukoliko
> nešto nedostaje. Potom bi se prebacili na narednu verziju/e. Naravno da
> ovo nije obavezujuće ukoliko ovaj naš predlog naiđe na neodobravanje
> ostalih članova Vašeg tima.
>
> U svakom slučaju mislimo da bi bilo jako dobro da se ipak pridržavamo
> nekog standarda posebno što bi on došao od strane akademske zajednice,
> pošto su početni projekti upravo i dodeljeni fakultetima Univerziteta
> širom Srbije.
>
> Što se tiče uključivanja članova već postojećeg tima za lokalizaciju
> u sam projekat, budite uvereni da je svako doborodošao, pa makar mu
> funkcija bila savetodavna. Mi ćemo to znati ceniti ali i nagraditi -
> priznanje i referenca nikome neće biti uskraćeni (a imajući u vidu
> veličinu i značaj projekta, to će svakome dobro doći u budućem
> poslovnom razvoju i napredovanju) - ali za nešto više od toga ne možemo
> garantovati, jer je Ministarstvo to koje je odredilo raspoloživi budžet
> za sam projekat. Mi ćemo svakako urgirati kod Ministarstva i učiniti sve
> što je u našoj moći da se tim članovima ipak odredi kakva-takva
> materijalna nadoknada, ali trenutno za to ne možemo garantovati, jer mi ne
> odlučujemo o tome.
>
> Kako bismo i sami stupili u kontakt sa svim članovima, prijavićemo se na
> listu, kao i svi oni koji će raditi na projektu, kako bi komunikacija bila
> što efektivnija i efikasnija. Hvala Vam što ste naš predlog preneli i
> g-dinu Ivanu Jeliću i iskreno se nadamo da će nam se javiti kako bismo
> uspostavili bolju saradnju i samim tim ofanzivno krenuli u dalju
> realizaciju i promovisanje.
>
> Pozdravljamo Vas do daljnjeg!
>
> dipl. ing. Bojan Jovanović
> RHCX, RHCI, RHCE #803005766813703
> dipl. ing. Miroslav Tomić
> RHCT #605007918116198
> Fakultet organizacionih nauka
> Inovacioni centar
> RedHat Linux Edukacioni centar
> http://www.ic.fon.bg.ac.yu/
>
More information about the trans-sr mailing list