Снимак превода Федоре

Igor Miletic igor.miletic at ieee.org
Fri Jun 27 01:17:17 UTC 2008


У чет, 26. 06 2008. у 23:58 +0100, Miloš Komarčević пише:
> Zdravo Časlave,
> 
> 2008/6/26 Часлав Илић <caslav.ilic at gmx.net>:
> > У вези са отпочињањем рада на Појмовнику (в. скорију поруку на Сорти,
> > http://groups.google.com/group/sorta/browse_thread/thread/e9398b59c5cfbb08?hl=sr),
> > користио би ми тренутни пресек целог превода Федоре, да могу да бунарим и
> > изразе у њој коришћене. Довољна би била само привремена архива са ПО
> > датотекама, или тако нешто; ако је запетљано, за ову конкретну намену није
> > ми неопходан начин да повремено ажурирам превод — мада се не бих бунио ако
> > може и то :)
> 
> Nažalost nemamo spremnu arhivu jer se Fedorini moduli više na nalaze u
> jedinstvenom VCS-u, te je malo teže objediniti ih sve.
> 
> Ako neko drugi iz tima možda nije već uradio i zapakovao, moraćeš da
> preuzmeš svaki modul ručno (zelena ikonica pored imena):
> 
> http://translate.fedoraproject.org/languages/sr/fedora-9
> http://translate.fedoraproject.org/languages/sr/various
> 
Здраво Чаславе,

Имам ја малу перл скрипту која преузима све по датотеке из трансифекса.
Закачена је у овој пошти. Сними обе датотеке у један директорију и
изврши у терминалу

perl downloadFedoraPoFiles.pl

Поздрав,
Игор
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: downloadFedoraPoFiles.pl
Type: application/x-perl
Size: 330 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20080626/e0b8af6c/attachment.bin 
-------------- next part --------------
https://translate.fedoraproject.org/POT/anaconda.master/anaconda.master.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/authconfig.tip/authconfig.tip.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/chkconfig.master/chkconfig.master.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/comps.HEAD/comps.HEAD.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/desktop-effects.master/desktop-effects.master.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/firstboot.master/firstboot.master.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/hwbrowser.tip/hwbrowser.tip.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/im-chooser.trunk/im-chooser.trunk.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/initscripts.master/initscripts.master.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/kexec-tools.HEAD/kexec-tools.HEAD.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/libuser.tip/libuser.tip.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/pirut.master/pirut.master.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/policycoreutils.HEAD/policycoreutils.HEAD.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/pykickstart.master/pykickstart.master.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/redhat-backgrounds.HEAD/redhat-backgrounds.HEAD.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/redhat-config-cluster.HEAD/redhat-config-cluster.HEAD.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/redhat-menus.HEAD/redhat-menus.HEAD.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/rhgb.master/rhgb.master.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/rhpl.master/rhpl.master.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/rhpxl.master/rhpxl.master.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/setroubleshoot.tip/setroubleshoot-plugins.tip.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/setroubleshoot.tip/setroubleshoot.tip.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/setuptool.master/setup.master.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/smolt.master/smolt.master.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/switchdesk.HEAD/switchdesk.HEAD.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/system-config-bind.tip/system-config-bind.tip.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/system-config-date.tip/timezones.tip.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/system-config-date.tip/system-config-date.tip.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/system-config-firewall.master/system-config-firewall.master.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/system-config-httpd.tip/system-config-httpd.tip.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/system-config-kdump.HEAD/system-config-kdump.HEAD.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/system-config-keyboard.HEAD/system-config-keyboard.HEAD.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/system-config-kickstart.master/system-config-kickstart.master.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/system-config-language.HEAD/system-config-language.HEAD.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/system-config-lvm.HEAD/system-config-lvm.HEAD.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/system-config-mouse.HEAD/system-config-mouse.HEAD.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/system-config-netboot.trunk/system-config-netboot.trunk.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/system-config-network.master/system-config-network.master.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/system-config-nfs.tip/system-config-nfs.tip.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/system-config-printer.0.7.82.x/system-config-printer.0.7.82.x.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/system-config-rootpassword.trunk/system-config-rootpassword.trunk.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/system-config-samba.tip/system-config-samba.tip.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/system-config-services.tip/system-config-services.tip.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/system-config-soundcard.HEAD/system-config-soundcard.HEAD.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/system-config-users.tip/system-config-users.tip.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/system-switch-mail.HEAD/system-switch-mail.HEAD.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/usermode.tip/usermode.tip.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/docs-about-fedora.HEAD/about-fedora.HEAD.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/docs-homepage.HEAD/homepage.HEAD.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/docs-install-guide.HEAD/install-guide.HEAD.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/docs-readme.HEAD/readme.HEAD.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/docs-readme-burning-isos.HEAD/readme-burning-isos.HEAD.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/docs-readme-live-image.HEAD/readme-live-image.HEAD.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/docs-release-notes.HEAD/release-notes.HEAD.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/specspo.HEAD/desc.HEAD.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/specspo.HEAD/summary.HEAD.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/avahi.trunk/avahi.trunk.pot
https://translate.fedoraproject.org/POT/libvirt.HEAD/libvirt.HEAD.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/mlocate.tip/mlocate.tip.pot
https://translate.fedoraproject.org/POT/newt.master/newt.master.pot
https://translate.fedoraproject.org/POT/pam.tip/Linux-PAM.tip.pot
https://translate.fedoraproject.org/POT/passwd.tip/passwd.tip.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/pkinit-nss.master/pkinit-nss.master.pot
https://translate.fedoraproject.org/POT/readahead.master/readahead.master.pot
https://translate.fedoraproject.org/POT/rpm.tip/rpm.tip.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/virt-inst.tip/virtinst.tip.pot
https://translate.fedoraproject.org/POT/virt-manager.tip/virt-manager.tip.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/yum.master/yum.master.pot
https://translate.fedoraproject.org/POT/yumex.master/yumex.master.pot
https://translate.fedoraproject.org/POT/docs-common-entities.HEAD/entities.HEAD.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/docs-translation-quick-start-guide.HEAD/translation-quick-start.HEAD.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/fas.master/fas.master.pot
https://translate.fedoraproject.org/POT/fedora-web.master/fedorahosted.master.pot
https://translate.fedoraproject.org/POT/fedora-web.master/fedora-web.master.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/flp-website.HEAD/flpweb.HEAD.sr.po
https://translate.fedoraproject.org/POT/samadhi.master/samadhi.master.pot
https://translate.fedoraproject.org/POT/transifex.tip/transifex.tip.pot


More information about the trans-sr mailing list