Planovi za F9

Igor Miletic igor.miletic at rogers.com
Fri Mar 21 23:10:29 UTC 2008


У пет, 21. 03 2008. у 23:48 +0100, Игор Несторовић пише:
> Хвала на примљеном материјалу, почео бих одмах са усаглашавањем.
> 
> Пошто сам примио две верзије, има ли смисла прво их спојити некако, или да превод Министарства буде као припомоћ, консултација?
> 

То је до тебе. Ако их желиш спојити корисити „msmerge -v -o
нова_датотека.по министартсво.по оргинална_датотека.по“.

нова_датотека ће имати све преводе који нису били у оригиналној а
постоје у преводу министарства.

Од ока, што сам на брзину погледа. Можда свега 2-3 нова превода ће бити
у преводу министарства, јер су нови низови дошли у задњих 7 дана, а они
су користили 3 недеље стару пот датотеку.

Поздрав,
Игор
More information about the trans-sr mailing list