Planovi za F9

Miloš Komarčević kmilos at gmail.com
Mon Mar 24 22:48:47 UTC 2008


---------- Forwarded message ----------
From: jung at one.ekof.bg.ac.yu
To: fedora-trans-sr-bounces at redhat.com
Date: Mon, 24 Mar 2008 22:19:30 +0100 (CET)
Subject: RE: Planovi za F9
Ево превода.

 Поздрав.

 -----Original Message-----
 From: fedora-trans-sr-bounces at redhat.com
 [mailto:fedora-trans-sr-bounces at redhat.com] On Behalf Of Igor Miletic
 Sent: Saturday, March 22, 2008 12:10 AM
 To: Fedora Serbian translators team
 Subject: RE: Planovi za F9


 У пет, 21. 03 2008. у 23:48 +0100, Игор Несторовић
 пише:
 > Хвала на примљеном материјалу, почео
 бих одмах са усаглашавањем.
 >
 > Пошто сам примио две верзије, има ли
 смисла прво их спојити некако, или да
 превод Министарства буде као припомоћ,
 консултација?
 >

 То је до тебе. Ако их желиш спојити
 корисити „msmerge -v -o
 нова_датотека.по министартсво.по
 оргинална_датотека.по".

 нова_датотека ће имати све преводе који
 нису били у оригиналној а
 постоје у преводу министарства.

 Од ока, што сам на брзину погледа. Можда
 свега 2-3 нова превода ће бити
 у преводу министарства, јер су нови
 низови дошли у задњих 7 дана, а они
 су користили 3 недеље стару пот датотеку.

 Поздрав,
 Игор

 _______________________________________________
 Fedora-trans-sr mailing list
 Fedora-trans-sr at redhat.com
 https://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-trans-sr
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: release-notes.HEAD.sr.zip
Type: application/zip
Size: 94825 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20080324/ee68a63c/attachment.zip 


More information about the trans-sr mailing list