Fedora 9 rezime

Miloš Komarčević kmilos at gmail.com
Sun May 18 12:30:16 UTC 2008


Zdravo svima,

Evo izašla je i Fedora 9, instalirao sam, i uglavnim stvari izgledaju
zadovoljavajuće što se lokalizacije tiče.

Primetio sam manji problem sa yum-om, nije moguće prihvatiti neku
transkaciju kada se koristik upita [д/Н] u konzoli, iako je uključena
ćirilična tastatura. Imali smo sličan problem i kod inistrtipts, koga
smo rešili ostavljajući te tastere na latinici/ASCII-u kao [d/N], a
druga varijanta je da ostavimo na engleskom [y/N]?

Inače sam ostao dužan i za drugi deo razlika (uključujući primedbe i
greške) između prevoda kojeg smo dobili sa FON-a i onog koji je poslat
uzvodno, te ga ovde prilažem.

Puno pozdrava,
Miloš

P.S. Neobavezna ideja: da li ima raspoloženja da se u IC-u organizuje
nešto kao Fedora 9 release party/install day?
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: po_razlike_deo2.zip
Type: application/zip
Size: 27617 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20080518/fb261f7f/attachment.zip 


More information about the trans-sr mailing list