Re: yum problem sa ćirilicom (bilo: Fedora 9 rezime)

Miloš Komarčević kmilos at gmail.com
Mon May 26 20:02:56 UTC 2008


2008/5/20 Igor Miletic <igor.miletic at ieee.org>:
> Slobodno otovri u RHovoj bugzilla-i, jedan od glavnih programera yum-a radi
> za RH.

Prijavio kao što ste verovatno primetili, mada izgleda da će potrajati
dok ne oprave.

U međuvremenu evo osveženog prevoda za yum sa d/N zaobilaznicom, kao i
drugim ispravkama jer sam u upotrebi preimetio da neke rečenice baš i
ne zvuče "prirodno". Igore, je l' možeš da proslediš uzvodno?

Pozdrav,
Miloš
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: sr.po.tar.bz2
Type: application/x-bzip2
Size: 23023 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20080526/214dfb37/attachment.bz2 


More information about the trans-sr mailing list