Status F10 prevoda

Igor Miletic igor.miletic at ieee.org
Thu Nov 13 06:49:49 UTC 2008


 Са доста закашњена ево и мог дела (закашен у овој поруци). Пошто нам је
остао само још један дан, ја ћу кренути од почетка (има доста промена) па
докле стигнем. Милоше ако имаш времена можеш ли ти кренути са краја?

Сумњам да ћемо успети превести све, тако ако има неко расположен за превод
нека се јави са секцијом коју жели превести.

Поздрав,
Игор


2008/11/1 Igor Miletic <igor.miletic at ieee.org>

> 2008/11/1 Miloš Komarčević <kmilos at gmail.com>:
> > Igore, je l može za tebe "Tools",
> > "System_services", "Server_tools" i "Security".
>
> Важи.
>
> Поздрав,
> Игор
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20081113/8d378cbd/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: release-notes.master.sr.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 337088 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20081113/8d378cbd/attachment-0001.bin 


More information about the trans-sr mailing list