[Fwd: Translation Deadline for Fedora 10 moved to 14/10]

Bojan Jovanovic bojov at fon.bg.ac.yu
Mon Oct 6 23:02:45 UTC 2008


Bolje neka sami urade promenu, Još uvek imamo dvojne adrese, tako da za 
sada zavisi samo od konfiguracije emajl klijenta.

Hvala u svakom slučaju.

Miloš Komarčević wrote:
> On Thu, Oct 2, 2008 at 2:33 PM, Bojan Jovanovic <bojov at fon.rs> wrote:
>   
>> P.S.
>> Zaboravih da smo promenili email adrese, pa šaljem još jednom.
>>
>>     
>
> Da li treba možda da promenim svim ostalim FON-ovcima adrese direktno
> u bazi liste? Možda je tako lakše nego da se svi pojedinačno
> opterećuju...
>
> Pozdrav,
> M
>
> _______________________________________________
> Fedora-trans-sr mailing list
> Fedora-trans-sr at redhat.com
> https://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-trans-sr
>   


-- 
Bojan Jovanović
RHCX, RHCI, RHCE #803005766813703
Fakultet organizacionih nauka
Inovacioni centar
RedHat Linux Edukacioni centar
http://www.ic.fon.bg.ac.yu/

More information about the trans-sr mailing list