[Fwd: Translation Deadline for Fedora 10 moved to 14/10]

Bojan Jovanovic bojov at fon.rs
Fri Oct 17 14:21:45 UTC 2008


Prvo, jako sam zadovoljan da je samo 30-tak reči problematično. S 
obzirom da su mnogi prvi put prevodili računasku terminologiju, i u 
odnosu na količinu prevedenog, mislim da smo ipak dobro prošli.
Slažem se da je bilo male kontrole prevedenog.
Za mnoge od navedenih termina korišćeno je ono što je bilo u zvaničnim 
univerzitetskim udžebnicima, jer nam je to bilo najbliže.
Kao što sam i ranije napominjao, glavni problem prevoda je do sada bilo, 
a kako mi se čini tako će i ostati u dogledno vreme, ne postojanje 
terminološkog rečnika za informatiku. Ali da sad ne ulazim u nepotrebne 
detalje. Tako je kako je.
A mi moramo dalje.

Da vidim prvo da li sam razumeo priloženi komentar. Kolona status, "NE" 
označava da to nikako ne dolazi u obzir i da je neophodno da se izmeni, 
"OK" znači da je termin prihvatljiv, a "?" da razmislimo još jednom o 
tome šta smo napisali? :)) ili ....

Za sada bih samo neke pojmove da obrazložim:

Authorization: u našoj ( prevedenoj i/ili pisanoj od strane naših 
autora) literaturi koja se koristi u nastavi, barem na FON-u, a koliko 
sam video i na drugim fakultetima, se pretežno koristi 
autorizacija/autentifikacija, ( imali smo jednu, pa mogao bih da kažem, 
žestoku raspravu, povodom korišćenja 
authorization/authetification/authetication). Pa smo razrešili 
dilemu/trilemu na osnovu članka u matici srpskoj (u prilogu, strana 29). 
Mada moram da priznam da nam ovlašćenje nije palo na pamet.

core: mislim da upravo zavisi od konteksta, barem po rečnicima i za srž 
i za jezgro se pojavljuje i core i kernel. Možemo da budemo jednoznačni 
i da kažemo da je code srž a kernel jezgro. Meni se samo postavlja 
pitanje da li da budemo baš toliko rigidni (tvrdokorni)?

daemon: demon mi nekako đavolje zvuči. Po vokabularu: demon (grč. 
daimon) natprirodno biće, duh, naročito zao duh, sotona; zla kob. Negde 
sam našao da se upotrebljava samostartujući program. Čak štaviše, na 
rečnik.com stoji
*daemon*, deamon, service 	= 	sistemska usluga, usluga operativnog 
sistema, usluga operativnog sustava

Generalno nisam baš najsigurniji (pametan) kako prevesti termine sa 
engleskog koji se u našem jeziku prevode sa više od jedne reči, a ne bih 
da demonizujem Linux :-) .

port: ovde sam baš u dilemi već dugi niz godina. Postoji i port na 
ploči, a socket ( utičnica ) u TCP/IP-ju je socket number = port mada na 
recnik.com je :
*port* 	= 	priklju"cak, *port*, izlaz, kapija, prolaz, vrata 	
serial *port* 	= 	serijski priklju"cak, serijski ulaz /see/ *port* 	
AGP abbr. Accelerated Graphic Port 	= 	AGP priklju"cak 	
COM *port* 	= 	komunikacioni priklju"cak 	
audio output *port* 	= 	izlazni audio priklju"cak 	
bidirectional parallel *port* 	= 	dvosmerni paralelni priklju"cak, 
dvosmjerni paralelni priklju"cak 	
destination *port* 	= 	odredi"sni priklju"cak 	
entry, *port* 	= 	ulaz 	
game *port* 	= 	priklju"cak za igre 	
graphics *port* 	= 	grafi"cki priklju"cak 	
infrared *port* 	= 	infracrveni priklju"cak 	
input *port* 	= 	ulazni priklju"cak 	
modem *port* 	= 	priklju"cak za modem


*socket* 	= 	softverski priklju"cak


Po vokabularu pre bi odgovarala porta nego li port.

uff ... ovo mi je najduže (vremenski) pisani mail :-) . Treći dan. Bolje 
da pošaljem ovo do sada, inače nebih zano kada ću ga završiti.

Inače slažem se za pojačanje komunikacije. Daćemo sve od sebe da sredimo 
termine.
Promene su bile nenamerne. Ipak je dosta ljudi radilo, svako se trudio 
da što više poštuje postojeće prevode, ali omaške su moguće.

Možda bi bilo dobro da dobijemo što potpuniji spisak ako je više od 
ovoga što je poslato. Ili na koji već načim možemo da dođemo do tog spiska.

Pozdrav
Bojan

Miloš Komarčević wrote:
> Zaboravih prilog... :(
>   
> ------------------------------------------------------------------------
>
> _______________________________________________
> Fedora-trans-sr mailing list
> Fedora-trans-sr at redhat.com
> https://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-trans-sr
>   

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: danas17.pdf
Type: application/pdf
Size: 727676 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20081017/b5564907/attachment.pdf 


More information about the trans-sr mailing list