[Fwd: Translation Deadline for Fedora 10 moved to 14/10]

Miloš Komarčević kmilos at gmail.com
Sat Oct 18 14:34:28 UTC 2008


I hvala puno na prilogu Bojane, zanimljivi su tekstovi, naročito
"Predlozi Za Novi Pravopis (3): Pseudo Norma
Nesme Pobediti!"

Nadam se da ste takođe primetili i pitanje o "sertifikat" vs.
"certifikat", gde dežurni lingvista skreće pažnju da su postojeće
domaće reči (potvrda, uverenje ili svedočanstvo) sasvim odgovarajuće,
kao što ja mislim da je slučaj sa ovalašćenjem za autorizaciju, i
mnogim drugim koje smo možda nekad iz lenjosti skloni da samo
transkribujemo...

Pozdrav,
M
More information about the trans-sr mailing list