initscripts - shut down?

Miloš Komarčević kmilos at gmail.com
Sun Oct 19 19:42:17 UTC 2008


Šta mislite da se umesto pali/gasi para u initscriptsu (koje Urke sa
pravom ismeva [1]) prebacimo na podižem/obaram(eventualno spuštam) uz
već postojeće pokrećem/zaustavljam? Meni se sviđa jer je bliže
originalnom tehničkom duhu...

Pozdrav,
Miloš

[1] http://blog.urosevic.net/2008/09/08/641/upaliti-ili-ukljuciti/
More information about the trans-sr mailing list