desc.po

Bojan Jovanovic bojov at fon.rs
Tue Oct 21 08:55:22 UTC 2008


Miloš Komarčević wrote:
> 2008/10/20 Bojan Jovanovic <bojov at fon.rs>:
>   
>> Evo desc.po fajla.
>> Mi na stavljamo dalje sa desc-om. Do konačnog zvršetka.
>>     
>
> U descu ima dosta nepravilnosti, naročito oko prevoda X-a: većinom je
> unošeno kao ćirilično "Ha", što ispadne "H" latinicom nakon
> translitaracije... Zbog ove nedoumice mi unosimo kao reč "Iks"
> ćirlicom, a nakon translitaricje to prebacujemo u "X" jednostavnom sed
> skriptom.
>
> Takođe, nazive jezika uvek pišemo sa početnim malim slovom, treba
> ispraviti svuda, ja sam stigao samo "H" ;)
>
> U prilogu su manje razlike za summary i desc.
>
> M
>   
> ------------------------------------------------------------------------
>
> _______________________________________________
> Fedora-trans-sr mailing list
> Fedora-trans-sr at redhat.com
> https://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-trans-sr
Ako sam dobro razumem problem, stvar je što translator nije svestan 
postojanja utf-8? (X - IKS) translacija?
More information about the trans-sr mailing list