desc.po

Bojan Jovanovic bojov at fon.rs
Tue Oct 21 10:07:41 UTC 2008


AAAAAAAAAAAha :)
ustvari potrebno je obratiti pažnju prilikom unosa.
hmmm, znači ako bih otkucao sa latinčnom tastaturom X u utf-8 onda ne bi 
bilo problema.
UUUU baš smo se zakomplikovali sa pismima, višeznačnostima i ostalim 
zafrkancijama.
U stvari sve spada pod odgovornost onoga koji unosi prevedeni tekst.

E Vuče, Vuče, šta nam uradi :))

Miloš Komarčević wrote:
> 2008/10/21 Bojan Jovanovic <bojov at fon.rs>:
>   
>> Ako sam dobro razumem problem, stvar je što translator nije svestan
>> postojanja utf-8? (X - IKS) translacija?
>>
>>     
>
> Ne, transliterator (bilo Vučkov c2l, bilo gettextov recode-sr-latin)
> sasvim ispravno radi svoj jednostavan posao, prebacuje jedan ćirilični
> UTF-8 znak u jedan (ili dva za naš jezik po potebi - lj, nj, dž...)
> latinični, takođe UTF-8. Pri tome treba imati u vidu da _nijedan_
> ćirilični UTF-8 znak _nije identičan nijednom_ latiničnom UTF-8 znaku
> [1], što zna da ponekad promakne u kucanju - imamo česte a,e,,j,o, k,
> m, t, b(v), c(s), p(r), u(y), h(x,n) greške koje hvatam korišćenjem
> aspella i gledanjem u fontu koji ne sadrži ćirilčne znake pa onda
> moraju da se povuku iz nekog drugog fonta, što onda zgodno bode oči.
>
> Problem je što neko ručno unosi ćirilično "H (ha)" na mestu latiničnog
> "X (iks)", koji u UTF-8 nikako nisu identični znakovi (ne postoji znak
> "iks" u ćiriličnom UTF-8 rasopredu, i ovo mašina sasvim korektno
> prebacuje u latinično "ha"), tako da ili treba ostaviti latinično "X"
> kao što neke ostale naziva programa ostavljamo u izvornoj latinici),
> ili unositi transkribovano "Iks" ćirilicom (jer tada korinik neće biti
> u zabuni da li čita "Ha" ćirilicom ili "X" latinicom, osim kada je
> nedvosmisleno određeno širim kontekstom, npr. "X11", "X.Org",
> "XFree86"). Potom je to lako obraditi naknadno (već imamo sed skriptu
> koja sadrži zamenu s/I[Kk][Ss]/X/g).
>
> Pozdrav,
> M
>
> [1] http://unicode.org/charts/
>
> _______________________________________________
> Fedora-trans-sr mailing list
> Fedora-trans-sr at redhat.com
> https://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-trans-sr
>   
More information about the trans-sr mailing list