desc.po

Bojan Jovanovic bojov at fon.rs
Tue Oct 21 11:13:40 UTC 2008


Ma jedan Vuk Stefanović Karadžić ;)

Miloš Komarčević wrote:
> 2008/10/21 Bojan Jovanovic <bojov at fon.rs>:
>   
>> E Vuče, Vuče, šta nam uradi :))
>>
>>     
>
> Ko je taj Vuk što je ukucavao desc prevod? ;)
>
> Nije problem kada se jednom potpuno prihvati UTF-8 i činjenica da
> ćirilični i latnični rasporedi tamo nemaju ama baš ništa zajedničko
> (za razliku od ISO-8859-2 i ISO-8859-5 npr., a verovatno i ostalih:
> Win-1250 i Win-1251, CP852 i CP855/866). Onda stvarno sve ide kao po
> loju, samo kao svaki majstor, treba dobro poznavati svoj alat ;)
>
> M
>
> _______________________________________________
> Fedora-trans-sr mailing list
> Fedora-trans-sr at redhat.com
> https://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-trans-sr
>   
More information about the trans-sr mailing list