desc.po

Часлав Илић caslav.ilic at gmx.net
Tue Oct 21 14:38:03 UTC 2008


> [: Bojan Jovanovic :]
> UUUU baš smo se zakomplikovali sa pismima, višeznačnostima i ostalim
> zafrkancijama.

Тја, то зависи од тачке посматрања :) Лично се добрано ослањам на то што је
већ на нивоу писма јасно раздвојен енглески и српски садржај, што погодује
било каквој аутоматској обради.

Нпр. провера правописа може се елегантно спровести претходним одстрањивањем
свих нећириличних речи, како се не би саплитала о разна изворна имена и
дословне подниске (адресе, наредбе...) у преводу. Упоредити какве све
глупости Французи морају да додају у допунски речник Аспела за превод КДЕ-а,
да би провера ћутала, према ономе што сам ја морао да додајем:

  http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/l10n-support/pology/l10n/fr/spell/dict.aspell?revision=HEAD
  http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/l10n-support/pology/l10n/sr/spell/kde/dict.aspell?revision=HEAD

Е сад, што се тиче типкача малчице ненавиклих на ћирилицу :), да̑ се разапети
заштитна мрежа:

  $ cd $FEDORA_PO_ROOT
  $ cp $WHEREVER/typos-fed.rules .
  $ posieve.py check-rules -slang:sr -saccel:_ -srfile:typos-fed.rules

Датотека правила typos-fed.rules је први прилог, а други је снимак дела
излаза у шкољци (укупно 146 обарања...)

Узгред, кад сам слична правила применио на КДЕ (~100.000 речи), добио сам
тачно један проблем, ћирилично ‘е’ у „еt“ у „...<em>Divide еt impera</em>...“
— да ми је претпоставити ланац догађаја којим је до тога успело да дође :)
Но поента је да након мало навикавања, претходна аутоматска провера
практично није ни потребна. Мој савет: у ротацију распореда само два,
*један* латинични (енглески или наш) и ћирилични, а промена распореда на
нешто брзо и на руку, нпр. алт+алт или алт+размак.
-------------- next part --------------
# Филтери пре примене правила
# ---------------------------

# Уклони обележиваче убрзивача („Д_одај“); уз -saccel:_ при позиву.
addFilterHook name="remove-subs/remove-accel-msg" on="msg"

# Уклони форматске директиве (на основу заставица *-format).
addFilterHook name="remove-subs/remove-fmtdirs-msg" on="msg"


# Правила
# -------

# Усамљени ћирилични сугласници.
[\b[бвгдђжзјклљмнњпртћфхцчџш]\b]i
# ...без ‘с’, често скраћено од ‘са’.
id="cyr-cons-lone"
hint="усамљен ћирилични сугласник"
# следе изузеци:
valid span="к" before=" знању" # „к знању“
valid span="Д|Н|С" msgstr="\(Д\)а/\(Н\)е/на\(С\)тави"

# Речи које имају и ћирилицу и латиницу у себи.
[[a-z]+(?=[абвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш])|(?<=[абвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш])[a-z]+]i
# ...предувид (?=) и поувид (?<=) да би само латинични део био захваћен.
id="cyr-lat-word"
hint="латиница у речи с ћирилицом"
# следе изузеци:
valid span="nN" after="нН" # комадни знакови „нНnN“
valid span="sS" after="сС" # комадни знакови „сСsS“
valid span="dD" after="дД" # комадни знакови „дДdD“
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: pology-check-rules-gen-01.png
Type: image/png
Size: 53280 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20081021/449b35d8/attachment.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20081021/449b35d8/attachment.bin 


More information about the trans-sr mailing list