desc.po

Часлав Илић caslav.ilic at gmx.net
Tue Oct 28 16:28:29 UTC 2008


> [: Miloš Komarčević :]
> Časlave, ovo je sjajno, još samo kad bih imao vremena da se obučim i
> pročešljam ceo Fedorin prevod... :(

Оно јесте, треба пребацити нешто времена са непосредног превођења на
опремање алатом, али мислим да се исплати. Ја сам можда мало претерао, у
последњих годину дана више сам пискарао којешта него преводио :)

А мислим да и није превише закукуљено, посебно ово са правилима. Инсталација
Пологије је проста (тј. не постоји, само се допуне PATH и PYTHONPATH),
писање правила је документовано (мало згуснуто додуше), а ту су и примери.
Бар један „корисник“, тј. неко ко није учествовао у развоју система, очас
посла је почео да пише правила.

Кад већ помену, ево и правила за проверу наводника:

  # Аски уместо српских наводника.
  [".*?"|'.*?']
  id="ascii-quotes"
  hint="аски уместо правописних наводника („“ и ‘’)"
  valid after="="
  valid after="([a-z\d_-]+\s+){2,}"

које само треба дописати у претходно приложену typos-fed.rules. Овакво
правило било би готово непотребно поред грепа (не рачунајући фину
интеграцију у остатак правила), да није гомиле ваљаних аски наводника унутар
обележавања (...<a href=\"http://blah.blah.org\">...) и понешто у командним
линијама (...извршите: foo -a -b "blah, blah"...). Зато су ту две
изузимајуће директиве, valid ..., да пропусте цитирану ниску захваћену
главним обрасцем ако је одмах после знака једнакости или после бар две аски
речи (укључујући и бројеве, цртице и подвлаке). Тако у овој верзији превода
Федоре што имам, без дефинисаних изузетака пријави ~700 проблема, а са њима
~200.

А кад је нека појединачна порука баш чудна, да је штета допуњавати или
олабављивати правило само због ње, оно се може искључити за ту поруку путем
идентификатора у преводилачком коментару:

  # skip-rule: ascii-quotes
  #: foo.c:100
  msgid "......"
  msgstr "......"

Ово зато што је циљ да правила буду нормативног пре него саветодавног
карактера, тј. да се на свако обарање мора реаговати: исправком поруке,
исправком правила, додавањем филтера, или изричитим и што локалнијим
укидањем правила.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20081028/23c130b2/attachment.bin 


More information about the trans-sr mailing list