[FZH] 用 Linux 越来越没有激情了

源泉星火(张明源) zhangmingyuan240 at gmail.com
Wed Jun 1 03:55:24 UTC 2011


嗯,认同!
shell /python/perl 等script是优秀SA的必备技能,不懂自动化的SA甚至不算SA。

囧,在折腾python统计日志中,头疼……

在 2011年5月3日 下午5:32,Caius 'kaio' Chance <kaio at fedoraproject.org>写道:

> 我是支持 SA 的,不過他們值得我敬佩的地方不在配置的行為裏,而在他們把重複工序自動化的能力上。
>
> 能寫 scripts 的才是牛 SA。
>
> 2011/5/3 源泉星火(张明源) <zhagmingyuan240 at gmail.com>
>
> > 通常是指System Administrator
> >
> > 在 2011年5月2日 下午10:00,microcai <microcai at fedoraproject.org>写道:
> >
> > > -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> > > Hash: SHA1
> > >
> > > 于 2011年05月02日 21:59, 源泉星火(张明源) 写道:
> > > > 囧。
> > > > 好吧,但我是SA
> > > >
> > > > 在 2011年5月2日 下午3:13,Jiahua Huang <jhuangjiahua at gmail.com>写道:
> > > >
> > > >> 楼主又不是 SA,
> > > >> SA 又不配置楼主的桌面。
> > > >>
> > > >> 2011/5/2 源泉星火(张明源) <zhangmingyuan240 at gmail.com>
> > > >>
> > > >>> kaio如此说,广大SA情何以堪啊
> > > >>>
> > >
> > > SA 是什么啊?
> > > -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> > > Version: GnuPG v2.0.17 (GNU/Linux)
> > > Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
> > >
> > > iQEcBAEBAgAGBQJNvrj/AAoJEKT4Uz7oTANZ3gYH/1pqWm8RCvI2HSrQbjOS8WzI
> > > hzZMLMMRxjzP60b2XuLNSZbiwcQSjkvyLnD0nqk63eEa8MJa58qumd5jiI1iRzk+
> > > A9Ko1dOACUAMO0vtIS4Il/BRvUdzq1dzR37O48JGGecRxM0ICITjwLCv2Phx46XH
> > > O7pYie4jZXPChRhU1gVifj8OLUITp68UrA2WoaY8jvgL/tPDBSRlKh9B8K549+JO
> > > MGijSkduSjgvU66yrXEkcH0cySvoLNxWOKfY2j2tFDmZb93FhijNV8E/HIaLQ8nD
> > > aoDZHo//Cfu+dv/r+ek8GcoohzExHTXYQwNZAi/6Y0nj64v7KsakcWCJqLGcDB4=
> > > =n3Hk
> > > -----END PGP SIGNATURE-----
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Chinese mailing list
> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > >
> >
> >
> > --
> > 明源
> > http://www.Linuxzh.org
> > Twitter: @muxueqz
> >
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
>
>
> --
> Regards ☺ Caius 'kaio' Chance
> Fedora Project Contributor - http://fedoraproject.org/wiki/User:Kaio
> [IRC] kaio @ freenode | [Twitter] @K410 | [Blog] kaio.net
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
明源
http://www.Linuxzh.org
Twitter: @muxueqz


More information about the Chinese mailing list