[FZH] 用 Linux 越来越没有激情了

Guannan Ma mythmgn at gmail.com
Tue Jun 7 20:19:31 UTC 2011


为什么没有激情, 我感觉越来越舒服啊。
Windows只用来打实况足球了

2011/5/31 源泉星火(张明源) <zhangmingyuan240 at gmail.com>:
> 嗯,认同!
> shell /python/perl 等script是优秀SA的必备技能,不懂自动化的SA甚至不算SA。
>
> 囧,在折腾python统计日志中,头疼……
>
> 在 2011年5月3日 下午5:32,Caius 'kaio' Chance <kaio at fedoraproject.org>写道:
>
>> 我是支持 SA 的,不過他們值得我敬佩的地方不在配置的行為裏,而在他們把重複工序自動化的能力上。
>>
>> 能寫 scripts 的才是牛 SA。
>>
>> 2011/5/3 源泉星火(张明源) <zhagmingyuan240 at gmail.com>
>>
>> > 通常是指System Administrator
>> >
>> > 在 2011年5月2日 下午10:00,microcai <microcai at fedoraproject.org>写道:
>> >
>> > > -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
>> > > Hash: SHA1
>> > >
>> > > 于 2011年05月02日 21:59, 源泉星火(张明源) 写道:
>> > > > 囧。
>> > > > 好吧,但我是SA
>> > > >
>> > > > 在 2011年5月2日 下午3:13,Jiahua Huang <jhuangjiahua at gmail.com>写道:
>> > > >
>> > > >> 楼主又不是 SA,
>> > > >> SA 又不配置楼主的桌面。
>> > > >>
>> > > >> 2011/5/2 源泉星火(张明源) <zhangmingyuan240 at gmail.com>
>> > > >>
>> > > >>> kaio如此说,广大SA情何以堪啊
>> > > >>>
>> > >
>> > > SA 是什么啊?
>> > > -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
>> > > Version: GnuPG v2.0.17 (GNU/Linux)
>> > > Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
>> > >
>> > > iQEcBAEBAgAGBQJNvrj/AAoJEKT4Uz7oTANZ3gYH/1pqWm8RCvI2HSrQbjOS8WzI
>> > > hzZMLMMRxjzP60b2XuLNSZbiwcQSjkvyLnD0nqk63eEa8MJa58qumd5jiI1iRzk+
>> > > A9Ko1dOACUAMO0vtIS4Il/BRvUdzq1dzR37O48JGGecRxM0ICITjwLCv2Phx46XH
>> > > O7pYie4jZXPChRhU1gVifj8OLUITp68UrA2WoaY8jvgL/tPDBSRlKh9B8K549+JO
>> > > MGijSkduSjgvU66yrXEkcH0cySvoLNxWOKfY2j2tFDmZb93FhijNV8E/HIaLQ8nD
>> > > aoDZHo//Cfu+dv/r+ek8GcoohzExHTXYQwNZAi/6Y0nj64v7KsakcWCJqLGcDB4=
>> > > =n3Hk
>> > > -----END PGP SIGNATURE-----
>> > >
>> > > _______________________________________________
>> > > Chinese mailing list
>> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
>> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > >
>> > >
>> >
>> >
>> > --
>> > 明源
>> > http://www.Linuxzh.org
>> > Twitter: @muxueqz
>> >
>> > _______________________________________________
>> > Chinese mailing list
>> > Chinese at lists.fedoraproject.org
>> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >
>> >
>>
>>
>> --
>> Regards ☺ Caius 'kaio' Chance
>> Fedora Project Contributor - http://fedoraproject.org/wiki/User:Kaio
>> [IRC] kaio @ freenode | [Twitter] @K410 | [Blog] kaio.net
>> _______________________________________________
>> Chinese mailing list
>> Chinese at lists.fedoraproject.org
>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>
>
>
> --
> 明源
> http://www.Linuxzh.org
> Twitter: @muxueqz
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list