[FZH] [fzh] 求救! 到底用什么系统好?

源泉星火(张明源) zhangmingyuan240在gmail.com
星期三 三月 30 02:08:58 UTC 2011


呃,我来支持dwm/fluxbox

在 2011年3月30日 上午9:45,Caius 'kaio' Chance <kaio在fedoraproject.org>写道:

> 用 runlevel 3 好
>
> Rgds, Caius 'kaio' Chance - http://fedoraproject.org/wiki/user:kaio (sent
> from mobile device)
> On 30/03/2011 11:04 AM, "Michael Ding" <yandy.ding在gmail.com> wrote:
> > 我是k 粉,鄙视我把。。。。
> >
> > 在 2011-3-30,上午1:42, microcai 写道:
> >
> >> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> >> Hash: SHA1
> >>
> >> 于 2011年03月30日 01:28, Robin Lee 写道:
> >>> 希望这楼不会演变成G粉和K粉的口水战~
> >>
> >> 这里基本没有K粉
> >>
> >>>
> >>> 2011/3/30 Robin Lee <robinlee.sysu在gmail.com>:
> >>>>> PS:貌似在我女朋友的电脑上出奇的稳定 ... 和驱动有关系? ... 她 intel 显
> >>>>> 卡。我 NVIDIA 的。
> >>>> 逼女友用Linux?
> >>>> 我台式机是A卡,上网本是I卡
> >>>>
> >>
> >> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> >> Version: GnuPG v2.0.17 (GNU/Linux)
> >>
> >> iQEcBAEBAgAGBQJNkhn4AAoJEKT4Uz7oTANZjgIH/1CCYpS3lWfEyi/nYBDjrzmq
> >> AGGLU5O/6yQmvEo/GLm/Cy4N1HKBoVoRg4GHwHuBJcWPaT3n7IQi/2bN1+ePDPTx
> >> h0yD1q3Aw1hsiQ7ySvOWfNbzMqQJzz33pCvnLqDbIrDWjBCRxl7n348FxE+JP6n4
> >> lN0SMpdbhvs0geByWzvqbpbgpcHGnDduzsopl6s+/AlwWwX2xI/BEefH09RpxBBT
> >> C8Pf2EIUqVnysegoj+vyL/MZlV9U1/ntm2Dc6GULD8rRy0IJ70yUu6/X/HXWeBHD
> >> l3+6FB3B/DGFsMFz5LgwrtqIrXUWaz34AfPc7tf1VW3Ac4vjtD93zOXHZGHXkuQ=
> >> =p3rX
> >> -----END PGP SIGNATURE-----
> >> _______________________________________________
> >> Chinese mailing list
> >> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> > 丁彦
> > Michael DING
> >
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
明源
http://www.Linuxzh.org
Twitter: @muxueqz


关于邮件列表 Chinese 的更多信息