[FZH] openfetion 打包问题

Liang Suilong liangsuilong在gmail.com
星期六 五月 7 09:56:55 UTC 2011


On May 7, 2011 4:49 PM, "microcai" <microcai在fedoraproject.org> wrote:
>
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> 于 2011年05月07日 16:18, Jiahua Huang 写道:
> > btw,现在飞信相关的至少有三个相互独立的库和 UI,
> 而且没一个做的好。这般人就知道重复发明轮子。还是发明烂轮子。
> 有这点时间做什么不比重复发明轮子强的多。
>

openfetion 还不错,不过我现在不用移动了,联通每月那 240 条短信我根本用不完。
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> 多加空行。排除 GPG 垃圾的影响
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v2.0.17 (GNU/Linux)
>
> iQEcBAEBAgAGBQJNxQenAAoJEKT4Uz7oTANZY+kH/3C5KIwZ7DPvMgixyDOR7+mE
> WSPtl0wBP1l9a4ZrZAsDaQ6PyQYYJMxFxmRRXn+CaVqBg2eMrzDEARmEeZdE+Yui
> BX7zVCS3VnSv9A2RTHqFOpQyy4IRlYE5K88Y+1qKuBwbiKyrfGkoyRNH+ZORsSZM
> K+hMjTycqfs7CCPvReyByOEQ5HGaBU4ZoVBq4M9LY4jIl49RJS59gx+wink/SJcK
> a3WH7YA3v2R0353tB5VL1t7VqQHxoTwtZ7PJveRjuRpiEVzA5k72KhSSBOYCrrIE
> BZFMv6vA4dT2EQuJ5f1C4bu2I58yqSypD77qsc10E46ge+mbgP9CA9OH6/8+rdo=
> =v4yp
> -----END PGP SIGNATURE-----
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese


关于邮件列表 Chinese 的更多信息