[FZH] ibus 要不要加入流行词汇 RPM?

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Mon Mar 4 14:21:36 UTC 2013


¶Ô¡£ÎÒÒ²ÖªµÀ¡£


ÎÊÌâÊÇÔõô½â¾öÄØ£¿

On 3/4/13, ¶ÅºêÓð <dongfengweixiao at gmail.com> wrote:
> Êǵģ¡
> ÔÚ 2013-3-4 ÏÂÎç10:16£¬"Liang Suilong" <liangsuilong at gmail.com>дµÀ£º
>
>> àÅ£¬´Ê¿âµÄ°æȨÎÊÌâÏ൱ÖØÒª£¬Ó¦¸ÃÒª½÷É÷´¦Àí¡£
>>
>> sunpinyin ÔÚÕâ·½Ãæ´¦ÀíµÃÊ®·ÖÑϽ÷¡£
>>
>> Sent from Transformer Prime
>> On Mar 4, 2013 9:48 PM, "¶ÅºêÓð" <dongfengweixiao at gmail.com> wrote:
>>
>> > °æȨ´ÓÀ´¶¼²»ÊÇһЩÎÊÌ⣬¶øÊÇ·¨ÂÉÎÊÌâ¡£
>> > ÔÚ 2013-3-4 ÏÂÎç9:45£¬"Christopher Meng" <cickumqt at gmail.com>дµÀ£º
>> >
>> > > ×éºÏ¿ÉÒÔ´òÂÒ°¡¡£
>> > >
>> > > ÎÒÈç¹ûÕ¾ÔÚ¿ª·¢Õ߽Ƕȣ¬¿ª·¢ÕßÔõô֤Ã÷ÄØ£¿
>> > >
>> > > On 3/4/13, ¶ÅºêÓð <dongfengweixiao at gmail.com> wrote:
>> > > > Ò»¸ö´Ê»ã²»ÊÇ£¬µ«ÊÇÒ»×é´Ê»ã¾ÍÊÇÁË¡£¾ÍÈçÒ»±¾Ð¡Ëµ£¬Ã¿Ò»¸ö×Ö¶¼ÊÇûÓаæȨµÄ£¬µ«ÊÇ×éºÏÔÚÒ»ÆðÁ˾ÍÓÐÁË¡£
>> > > > ÔÚ 2013-3-4 ÏÂÎç9:41£¬"Christopher Meng" <cickumqt at gmail.com>дµÀ£º
>> > > >
>> > > >> ÐèÒª°æȨÂð£¿
>> > > >>
>> > > >> ÄѲ»³É´Ê»ãÊÇijÊäÈë·¨´´ÔìµÄ£¿
>> > > >>
>> > > >> --
>> > > >>
>> > > >>
>> > > >> *Yours sincerely,*
>> > > >> *Christopher Meng*
>> > > >>
>> > > >> Got problems with Windows? - ReBoot
>> > > >> Got problems with Linux? - Be Root
>> > > >>
>> > > >> Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
>> > > >> http://cicku.me
>> > > >> --
>> > > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > > >>
>> > > > --
>> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > > >
>> > >
>> > >
>> > > --
>> > >
>> > >
>> > > *Yours sincerely,*
>> > > *Christopher Meng*
>> > >
>> > > Got problems with Windows? - ReBoot
>> > > Got problems with Linux? - Be Root
>> > >
>> > > Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
>> > > http://cicku.me
>> > >
>> > > --
>> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > >
>> > >
>> > --
>> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >
>>
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


-- 


*Yours sincerely,*
*Christopher Meng*

Got problems with Windows? - ReBoot
Got problems with Linux? - Be Root

Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
http://cicku.me


More information about the Chinese mailing list