[FZH] gnome卡死如何重启

JiaQi Dong dong.sexp at gmail.com
Tue Mar 26 02:47:34 UTC 2013


killall -1 gnome-shellÔÚ 2013Äê3ÔÂ25ÈÕÏÂÎç11:04£¬Robber Phex <robberphex在gmail.com>дµÀ£º

> Ê×ÏÈ£¬ÎÒҪȷ±£ÎҵijÌÐòµÄÔËÐÐʱÊý¾Ý¶¼ÔÚ£¬¶ø²»ÊÇgnome¼ÇסÎÒ´ò¿ªµÄ³ÌÐò¡£
>
> ËùÒÔ¸÷λ¶¼²»Òª½ÐÎÒɱgnomeÁË¡£
>
> 2013/3/25 Peng Wu <peng.e.wu在gmail.com>
>
> > killall -9 gnome-shell?
> >
> > ÔÚ 2013-03-24ÈÕµÄ 23:31 +0800£¬RobberPhexдµÀ£º
> > > F18+gnome3.6
> > > ÓÃ×ÅÓÃ׎çÃ濨ס£¬Êó±êÖ¸Õë²»¿ÉÒƶ¯£¬ctrl+alt+deleteÎÞЧ¡£
> > > Ö»ÄÜctrl+alt+f2µÇ½ºókillµôgdmÔٵǽ£¬ËùÓеÄÓ¦Óö¼Ã»Óб£´æ¡£
> > >
> > > ¸öÈ˾õµÃÈç¹ûÄܹ»ÒÔalt+f2ÊäÈërµÄ·½Ê½ÖØÐÂÔØÈ룬¶ø²»ÓùرÕËùÓÐÓ¦ÓþÍ×îºÃ¡£
> > >
> > > Ò»¾ä»°£¬ÓÐûÓа취ÔÚÃüÁîÐÐϸøgnome shell·¢ËÍÖØÔصÄÐźţ¿
> >
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> Regards,
> RobberPhex
>
> About me: http://about.me/RobberPhex
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list