Branch 'f11-tx' - po/cs.po

Transifex System User transif at fedoraproject.org
Sun Jul 19 21:23:57 UTC 2009


 po/cs.po |  173 +++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 file changed, 87 insertions(+), 86 deletions(-)

New commits:
commit 65e70f731d77aa2857ed264e8c64ab6d83bb7772
Author: peartown <peartown at fedoraproject.org>
Date:   Sun Jul 19 21:23:54 2009 +0000

    Sending translation for Czech

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index af0e656..4c6063f 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: cs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-05-22 03:35+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-07-18 00:22+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-19 23:30+0100\n"
 "Last-Translator: Josef Hruška <josef.hruska at upcmail.cz>\n"
 "Language-Team: Czech\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -5446,43 +5446,43 @@ msgstr "nové API pro odpopojení, opětovné připojení a reset Node zařízen
 #: Virtualization.xml:293
 #, no-c-format
 msgid "sVirt mandatory access control support"
-msgstr ""
+msgstr "Podpora kontroly povinného přístupu sVirt "
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:298
 #, no-c-format
 msgid "thread safety of the API and event handling"
-msgstr ""
+msgstr "bezpečnost vláken API a obsluha událostí"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:303
 #, no-c-format
 msgid "allow QEmu domains to survive daemon restart"
-msgstr ""
+msgstr "umožňuje doménám Qemu přežít restart démona"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:308
 #, no-c-format
 msgid "extended logging capabilities"
-msgstr ""
+msgstr "rozšířené možnosti přihlašování"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:313
 #, no-c-format
 msgid "support copy-on-write storage volumes"
-msgstr ""
+msgstr "podporuje copy-on-write ukládací oddíly"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:318
 #, no-c-format
 msgid "support of storage cache control options for QEmu/KVM"
-msgstr ""
+msgstr "podpora voleb kontroly vyrovnávací paměti úložišť pro Qemu/KVM "
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:323
 #, no-c-format
 msgid "driver infrastructure and locking"
-msgstr ""
+msgstr "infrastruktura a zamykání ovladačů"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:328
@@ -5494,109 +5494,110 @@ msgstr "Fedora Infrastructure"
 #: Virtualization.xml:333
 #, no-c-format
 msgid "parallelism in the daemon and associated config"
-msgstr ""
+msgstr "paralelismus u démona a související konfigurace"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:338
-#, no-c-format
+#, fuzzy, no-c-format
 msgid "virsh help cleanups"
-msgstr ""
+msgstr "vyčištění nápovědy virsh"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:343
 #, no-c-format
 msgid "logrotate daemon logs"
-msgstr ""
+msgstr "logy démona rotování logů (logrotate)"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:348
 #, no-c-format
 msgid "more regression tests"
-msgstr ""
+msgstr "více regresních testů "
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:353
 #, no-c-format
 msgid "QEmu SDL graphics"
-msgstr ""
+msgstr "grafika Qemu SDL"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:358
 #, no-c-format
 msgid "add --version flag to daemon"
-msgstr ""
+msgstr "přidejte příznak --version do démona"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:363
 #, no-c-format
 msgid "memory consumption cleanup"
-msgstr ""
+msgstr "vyčištění spotřeby paměti"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:368
 #, no-c-format
 msgid "QEmu pid file and XML states for daemon restart"
-msgstr ""
+msgstr "pid soubor Qemu a stavy XML pro restart démona"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:373
 #, no-c-format
 msgid "gnulib updates"
-msgstr ""
+msgstr "aktualizace gnulib"
 
+# passthrough???
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:378
-#, no-c-format
+#, fuzzy, no-c-format
 msgid "PCI passthrough for KVM"
-msgstr ""
+msgstr "propustnost PCI pro KVM"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:383
 #, no-c-format
 msgid "generic internal thread API"
-msgstr ""
+msgstr "obecné API vnitřního vlákna"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:388
 #, no-c-format
 msgid "RHEL-5 specific Xen configure option and code"
-msgstr ""
+msgstr "zvláštní volba konfigurace a kód Xen RHEL-5 "
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:393
 #, no-c-format
 msgid "save domain state as string in status file"
-msgstr ""
+msgstr "uloží stav domény ve stavovém souboru jako řetězec"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:398
 #, no-c-format
 msgid "add locking to all API entry points"
-msgstr ""
+msgstr "přidává zamykání k všem vstupním bodům API"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:403
-#, no-c-format
+#, fuzzy, no-c-format
 msgid "new ref counting APIs"
-msgstr ""
+msgstr "nová API počítající reference"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:408
 #, no-c-format
 msgid "IP address for Xen bridges"
-msgstr ""
+msgstr "IP adresa pro mosty Xen"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:413
 #, no-c-format
 msgid "driver format for disk file types"
-msgstr ""
+msgstr "formát ovladače pro typy diskových souborů"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:418
 #, no-c-format
 msgid "improve QEmu/KVM tun/tap performances"
-msgstr ""
+msgstr "vylepšuje výkon tun/tap Qemu/KVM"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:423
@@ -5608,283 +5609,283 @@ msgstr ""
 #: Virtualization.xml:428
 #, no-c-format
 msgid "support VNC password settings for QEmu/KVM"
-msgstr ""
+msgstr "podporuje nastavení hesel VNC pro Qemu/KVM"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:433
 #, no-c-format
 msgid "qemu driver version reporting"
-msgstr ""
+msgstr "zasílání zpráv o verzi ovladače qemu"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:440
 #, no-c-format
 msgid "There were also dozens of cleanups, documentation enhancements, portability and bug fixes. For further details refer to: <ulink type=\"http\" url=\"http://www.libvirt.org/news.html\">http://www.libvirt.org/news.html</ulink>"
-msgstr ""
+msgstr "Byl provedeno také mnoho pročištění, vylepšení dokumentace, a oprav u přenositelnosti a chyb. Pro více podrobností navštivte: <ulink type=\"http\" url=\"http://www.libvirt.org/news.html\">http://www.libvirt.org/news.html</ulink>"
 
 #. Tag: title
 #: Virtualization.xml:446
 #, no-c-format
 msgid "virt-manager Updated to 0.7.0"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizovaný virt-manager verze 0.7.0"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:447
 #, no-c-format
 msgid "The <package>virt-manager</package> package provides a GUI implementation of <application>virtinst</application> and <application>libvirt</application> functionality."
-msgstr ""
+msgstr "Balíček <package>virt-manager</package> poskytuje implementaci funkcionalit <application>virtinst</application> a <application>libvirt</application> v GUI."
 
 #. Tag: title
 #: Virtualization.xml:451
 #, no-c-format
 msgid "New features and improvements since 0.6.0:"
-msgstr ""
+msgstr "Nové vlastnosti a vylepšení od verze 0.6.0:"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:455
 #, no-c-format
 msgid "Redesigned &#39;New Virtual Machine&#39; wizard"
-msgstr ""
+msgstr "Přepracovaný průvodce &#39;New Virtual Machine&#39; "
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:460
 #, no-c-format
 msgid "Option to remove storage when deleting a virtual machine."
-msgstr ""
+msgstr "Možnost odstranění úložiště při odstraňování virtuálního stroje."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:465
 #, no-c-format
 msgid "File browser for libvirt storage pools and volumes, for use when attaching storage to a new or existing guest."
-msgstr ""
+msgstr "Prohlížeč souborů pro skupiny úložišť a oddílů libvirt pro využití při připojování úložiště k novému nebo existujicímu hostovanému systému."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:470
 #, no-c-format
 msgid "Physical device assignment (PCI, USB) for existing virtual machines."
-msgstr ""
+msgstr "Přiřazení fyzických zařízení (PCI, USB) pro existující virtuální stroje."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:475
 #, no-c-format
 msgid "VM disk and network stats reporting"
-msgstr ""
+msgstr "Podávání zpráv o statistikách sítí a disků virtuálních strojů"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:480
 #, no-c-format
 msgid "VM Migration support"
-msgstr ""
+msgstr "Podpora migrace virtuálních strojů"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:485
 #, no-c-format
 msgid "Support for adding sound devices to an existing VM"
-msgstr ""
+msgstr "Podpora pro přidávání zvukových zařízení existujícím virtuálním strojům"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:490
 #, no-c-format
 msgid "Enumerate host devices attached to an existing VM"
-msgstr ""
+msgstr "Výčet zařízení hosta přidělených existujícímu virtuálnímu stroji"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:495
 #, no-c-format
 msgid "Allow specifying a device model when adding a network device to an existing VM"
-msgstr ""
+msgstr "Umožňuje určení modelu zařízení při přídávání síťového zařízení existujícímu virtuálnímu stroji"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:500
 #, no-c-format
 msgid "Combine the serial console view with the VM Details window"
-msgstr ""
+msgstr "Kombinuje sériový vzhled konzole s oknem Podrobnosti virtuálního stroje"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:505
 #, no-c-format
 msgid "Allow connection to multiple VM serial consoles"
-msgstr ""
+msgstr "Umožňuje spojení s mnohočetnými sériovými konzolemi virtuálního stroje"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:510
 #, no-c-format
 msgid "Bug fixes and many minor improvements."
-msgstr ""
+msgstr "Opravy chyb a mnoho drobných vylepšení."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:517
 #, no-c-format
 msgid "For further details refer to: <ulink type=\"http\" url=\"http://virt-manager.et.redhat.com/\">http://virt-manager.et.redhat.com/</ulink>"
-msgstr ""
+msgstr "Pro více podrobností navštivte: <ulink type=\"http\" url=\"http://virt-manager.et.redhat.com/\">http://virt-manager.et.redhat.com/</ulink>"
 
 #. Tag: title
 #: Virtualization.xml:523
 #, no-c-format
 msgid "virtinst Updated to 0.400.3"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizovaný virtinst na verzi 0.400.3"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:524
 #, no-c-format
 msgid "The <package>python-virtinst</package> package contains tools for installing and manipulating multiple VM guest image formats."
-msgstr ""
+msgstr "Balíček <package>python-virtinst</package> obsahuje nástroje pro instalaci a manipulaci vícenásobných obrazových formátů hostovaných systémů virtuálního stroje."
 
 #. Tag: title
 #: Virtualization.xml:528
 #, no-c-format
 msgid "New features and improvements since 0.400.0:"
-msgstr ""
+msgstr "Nové vlastnosti a vylepšení od verze 0.400.0:"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:532
 #, no-c-format
 msgid "New <command>virt-clone</command> option <option>--original-xml</option>, allows cloning a guest from an XML file, rather than require an existing, defined guest."
-msgstr ""
+msgstr "Nová volba <option>--original-xml</option> v příkazu <command>virt-clone</command>, umožňuje klonování hostovaných systémů z XML souboru určeného systému, raději než z existujícího."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:537
 #, no-c-format
 msgid "New <command>virt-install</command> option <option>--import</option>, allows creating a guest from an existing disk image, bypassing any OS install phase."
-msgstr ""
+msgstr "Nová volba <option>--import</option> v příkazu <command>virt-install</command>, umožňuje vytvořit hostovaný systém z existujícího obrazu disku, obejitím jakékoliv fáze instalace OS."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:542
 #, no-c-format
 msgid "New <command>virt-install</command> option <option>--host-device</option>, for connecting a physical host device to the guest."
-msgstr ""
+msgstr "Nová volba <option>--host-device</option> v příkazu <command>virt-install</command>, pro připojení fyzického zařízení hostujícího hostovanému systému."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:547
 #, no-c-format
 msgid "Allow specifying <option>cache</option> value via <command>virt-install</command><option>--disk</option> options"
-msgstr ""
+msgstr "Umožňuje stanovení hodnoty <option>cache</option> pomocí voleb <option>--disk</option> ve <command>virt-install</command>"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:552
 #, no-c-format
 msgid "New <command>virt-install</command> option <option>--nonetworks</option>"
-msgstr ""
+msgstr "Nová volba <option>--nonetworks</option> v příkazu <command>virt-install</command> "
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:557
 #, no-c-format
 msgid "Add virt-image to vmx format support to <command>virt-convert</command>, replacing virt-pack"
-msgstr ""
+msgstr "Přidává virt-image do podpory formátu vmx u příkazu <command>virt-convert</command>, nahrazuje virt-pack."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:562
 #, no-c-format
 msgid "Add disk checksum support to <command>virt-image</command>"
-msgstr ""
+msgstr "Přidává podporu disk chacksum u příkazu <command>virt-image</command>"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:567
 #, no-c-format
 msgid "Enhanced URL install support: Debian Xen paravirt, Ubuntu kernel and <filename>boot.iso</filename>, Mandriva kernel, and Solaris Xen Paravirt"
-msgstr ""
+msgstr "Vylepšená podpora URL instalace: Debian Xen paravirt, Ubuntu kernel a <filename>boot.iso</filename>, Mandriva kernel, a Solaris Xen Paravirt"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:572
 #, no-c-format
 msgid "Expanded test suite"
-msgstr ""
+msgstr "Rozšířený testovací balík"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:577
 #, no-c-format
 msgid "Numerous bug fixes, cleanups, and improvements"
-msgstr ""
+msgstr "Nesčetné opravy chyb, vyčištění a vylepšení"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:584
 #, no-c-format
 msgid "For further details refer to: <ulink type=\"http\" url=\"http://virt-manager.org/\">http://virt-manager.org/</ulink>"
-msgstr ""
+msgstr "Pro více podrobností navštivte:  <ulink type=\"http\" url=\"http://virt-manager.org/\">http://virt-manager.org/</ulink>"
 
 #. Tag: title
 #: Virtualization.xml:590
 #, no-c-format
 msgid "Xen Updated to 3.3.1"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizovaný Xen na verzi 3.3.1"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:591
 #, no-c-format
 msgid "Fedora 11 supports booting as a domU guest, but will not function as a dom0 host until such support is provided in the upstream kernel. Support for a pv_ops dom0 is targeted for Xen 3.4."
-msgstr ""
+msgstr "Fedora 11 podporuje zavedení jako hostovaný systém domU, ale nefunguje jako dom0 host dokud není poskytnuta taková podpor v jádře upstremového projektu. Podpora pv_ops dom0 se plánuje pro Xen 3.4."
 
 #. Tag: title
 #: Virtualization.xml:595
 #, no-c-format
 msgid "Changes since 3.3.0:"
-msgstr ""
+msgstr "Změny od verze 3.3.0:"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:596
 #, no-c-format
 msgid "Xen 3.3.1 is a maintenance release in the 3.3 series."
-msgstr ""
+msgstr "Xen 3.3.1 je údržbové (maintenance) vydání v řadě 3.3."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:604
 #, no-c-format
 msgid "<ulink type=\"http\" url=\"http://www.xen.org/download/roadmap.html\">http://www.xen.org/download/roadmap.html</ulink> -- Xen roadmap"
-msgstr ""
+msgstr "<ulink type=\"http\" url=\"http://www.xen.org/download/roadmap.html\">http://www.xen.org/download/roadmap.html</ulink> -- cestovní mapa Xen (roadmap)"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:609
 #, no-c-format
 msgid "<ulink type=\"http\" url=\"http://xenbits.xen.org/paravirt_ops/patches.hg/\">http://xenbits.xen.org/paravirt_ops/patches.hg/</ulink> -- paravirt_ops patch queue"
-msgstr ""
+msgstr "<ulink type=\"http\" url=\"http://xenbits.xen.org/paravirt_ops/patches.hg/\">http://xenbits.xen.org/paravirt_ops/patches.hg/</ulink> -- fronta záplat paravirt_ops"
 
 #. Tag: title
 #: Virtualization.xml:620
 #, no-c-format
 msgid "Xen Kernel Support"
-msgstr ""
+msgstr "Podpora Xen v jádře"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:621
 #, no-c-format
 msgid "The <application>kernel</application> package in Fedora 11 supports booting as a guest domU, but will not function as a dom0 until such support is provided upstream. Work is ongoing and hopes are high that support will be included in <application>kernel</application> 2.6.30 and Fedora 12."
-msgstr ""
+msgstr "Balíček <application>kernel</application> podporuje ve Fedoře 11 zavádění jako hostovaný systém domU, ale nefunguje jako dom0 dokud není taková podpora poskytnuta v upstream projektu. Práce pokračují a je naděje, že podpora bude zahrnuta v <application>kernel</application> 2.6.30 a Fedoře 12."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:624
 #, no-c-format
 msgid "The most recent Fedora release with dom0 support is Fedora 8."
-msgstr ""
+msgstr "Nejnovější vydání Fedory s podporou dom0 je Fedora 8."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:627
 #, no-c-format
 msgid "Booting a Xen domU guest within a Fedora 11 host requires the KVM based xenner. Xenner runs the guest kernel and a small Xen emulator together as a KVM guest."
-msgstr ""
+msgstr "Zavádění hostovaného systému Xen domU v hostu Fedora 11 vyžaduje xenner založený na KVM. Xenner provozuje jádro hostovaného systému a malý amulátor Xen jako hostovaný systém KVM."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:631
 #, no-c-format
 msgid "KVM requires hardware virtualization features in the host system. Systems lacking hardware virtualization do not support Xen guests at this time."
-msgstr ""
+msgstr "KVM vyžaduje v hostujícím systému vlastnosti hardwarové virtualizace. Systémy bez hardwarové virtualizace v současnosti nepodporujjí hostované systémy Xen."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:635
 #, no-c-format
 msgid "For more information refer to:"
-msgstr ""
+msgstr "Pro více informací navštivte:"
 
 #. Tag: ulink
 #: Virtualization.xml:640
 #, no-c-format
 msgid "http://sourceforge.net/projects/kvm"
-msgstr ""
+msgstr "http://sourceforge.net/projects/kvm"
 
 #. Tag: ulink
 #: Virtualization.xml:645
 #, no-c-format
 msgid "http://kraxel.fedorapeople.org/xenner/"
-msgstr ""
+msgstr "http://kraxel.fedorapeople.org/xenner/"
 
 #. Tag: ulink
 #: Virtualization.xml:650
@@ -5902,55 +5903,55 @@ msgstr "Navštivte Wiki komunity Fedora <ulink url=\"http://fedoraproject.org/wi
 #: WebServers.xml:6
 #, no-c-format
 msgid "Web and Content Servers"
-msgstr ""
+msgstr "Webové a obsahové servery"
 
 #. Tag: remark
 #: WebServers.xml:7
 #, no-c-format
 msgid "This beat is located here: <ulink type=\"http\" url=\"https://fedoraproject.org/wiki/Documentation_Web_Servers_Beat\">https://fedoraproject.org/wiki/Documentation_Web_Servers_Beat</ulink>"
-msgstr ""
+msgstr "Internetové stránky této rubriky jsou umístěny zde: <ulink type=\"http\" url=\"https://fedoraproject.org/wiki/Documentation_Web_Servers_Beat\">https://fedoraproject.org/wiki/Documentation_Web_Servers_Beat</ulink>"
 
 #. Tag: term
 #: WebServers.xml:10
 #, no-c-format
 msgid "Apache"
-msgstr ""
+msgstr "Apache"
 
 #. Tag: para
 #: WebServers.xml:12
 #, no-c-format
 msgid "The <package>httpd</package> server has been updated to version 2.2.11. This is primarily a bugfix release and no configuration changes should be required."
-msgstr ""
+msgstr "Server <package>httpd</package> byl aktualizován na verzi 2.2.11. Jedná se převážně o vydání s opravami chyb a neměly by být nutné změny konfigurace."
 
 #. Tag: term
 #: WebServers.xml:18
 #, no-c-format
 msgid "WordPress"
-msgstr ""
+msgstr "WordPress"
 
 #. Tag: para
 #: WebServers.xml:20
 #, no-c-format
 msgid "The <package>wordpress</package> package has been updated to 2.7.1. This is a major update and includes a number of new features such as sticky posts, a one-click plugin install and comment threading, plus many others."
-msgstr ""
+msgstr "Balíček <package>wordpress</package> byl aktualizována na verzi 2.7.1. Jedná se o hlavní aktualizaci a obsahuje několik nových vlastností jako sticky posts, instalování zásuvných modulů jedním kliknutím, členění komentářů do vláken, a další."
 
 #. Tag: para
 #: WebServers.xml:23
 #, no-c-format
 msgid "See the Wordpress feature page at <ulink type=\"http\" url=\"http://codex.wordpress.org/Version_2.7\">http://codex.wordpress.org/Version_2.7</ulink> for complete information."
-msgstr ""
+msgstr "Pro úplné informace navštivte stránku s vlastnostmi Wordpressu na <ulink type=\"http\" url=\"http://codex.wordpress.org/Version_2.7\">http://codex.wordpress.org/Version_2.7</ulink>"
 
 #. Tag: term
 #: WebServers.xml:29
 #, no-c-format
 msgid "moin"
-msgstr ""
+msgstr "moin"
 
 #. Tag: para
 #: WebServers.xml:31
 #, no-c-format
 msgid "The <package>moin</package> package has been updated to 1.8.2. Users should review the files in <filename>/usr/share/doc/moin-1.8.2/*</filename>. The <filename>CHANGES</filename> file lists changes, <filename>UPDATE</filename> describes how to update. <filename>README.migration</filename> describes how to migrate your existing data."
-msgstr ""
+msgstr "Balíček <package>moin</package> byl aktualizován na verzi 1.8.2. Uživatelé by si měli prohlédnout soubory v adresáři <package>moin</package>. Soubor <filename>CHANGES</filename> obsahuje změny, <filename>UPDATE</filename> popisuje jak na aktualizaci. Soubor <filename>README.migration</filename> popisuje jak migrovat vaše existující data."
 
 #. Tag: title
 #: Welcome.xml:6
@@ -5962,7 +5963,7 @@ msgstr "O Fedoře"
 #: Welcome.xml:7
 #, no-c-format
 msgid "This beat is located here: <ulink type=\"http\" url=\"https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Welcome\">https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Welcome</ulink>"
-msgstr ""
+msgstr "Internetové stránky této rubriky jsou umístěny zde: <ulink type=\"http\" url=\"https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Welcome\">https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Welcome</ulink>"
 
 #. Tag: para
 #: Welcome.xml:8

More information about the docs-commits mailing list