Branch 'f13' - cs-CZ/Desktop.po

Transifex System User transif at fedoraproject.org
Wed Apr 7 21:42:24 UTC 2010


 cs-CZ/Desktop.po |  820 ++++++-------------------------------------------------
 1 file changed, 93 insertions(+), 727 deletions(-)

New commits:
commit d3796cfbe7f8ac19e4c6a1ae552d62b46bb8ddc8
Author: peartown <peartown at fedoraproject.org>
Date:   Wed Apr 7 21:42:20 2010 +0000

    l10n: Updates to Czech (cs) translation
    
    Transmitted-via: Transifex (translate.fedoraproject.org)

diff --git a/cs-CZ/Desktop.po b/cs-CZ/Desktop.po
index b8fe7fd..96994a3 100644
--- a/cs-CZ/Desktop.po
+++ b/cs-CZ/Desktop.po
@@ -7,17 +7,15 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: cs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-03-19T02:19:38\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-19 12:19+0100\n"
-"Last-Translator: Milan Kerslager <milan at kerslager.cz>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-04-07 23:30+0100\n"
+"Last-Translator: Josef Hruska <josef.hruska at upcmail.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
-"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Poedit-KeywordsList: Rich Internet Applications;This beat is located "
-"here:\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Poedit-KeywordsList: Rich Internet Applications;This beat is located here:\n"
 "X-Poedit-Bookmarks: 654,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1\n"
 
 #. Tag: title
@@ -28,402 +26,282 @@ msgstr "Pracovní prostředí Fedory"
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "Automatic print driver installation"
-msgstr ""
+msgstr "Automatická instalace ovladače tiskárny"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Refer to <xref linkend=\"sect-Release_Notes-Printing\" /> for details."
-msgstr ""
+msgstr "Chcete-li zjistit podrobnosti, přejděte na <xref linkend=\"sect-Release_Notes-Printing\" />."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "Automatic installation of language packs"
-msgstr ""
+msgstr "Automatická instalace jazykových balíčků"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Refer to <xref linkend=\"sect-Release_Notes-I18n\" /> for details."
-msgstr ""
+msgstr "Chcete-li zjistit podrobnosti, přejděte na <xref linkend=\"sect-Release_Notes-I18n\" />."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "PackageKit integration everywhere"
-msgstr ""
+msgstr "Integrace PackageKitu na každém místě"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
-msgid ""
-"<application>Brasero</application> has gained the ability to automatically "
-"install missing <application>GStreamer</application> codecs when they are "
-"needed for burning audio CDs. <application>File-roller</application> can now "
-"install missing tools for handling archive formats."
-msgstr ""
+msgid "<application>Brasero</application> has gained the ability to automatically install missing <application>GStreamer</application> codecs when they are needed for burning audio CDs. <application>File-roller</application> can now install missing tools for handling archive formats."
+msgstr "<application>Brasero</application> získal schopnost automatické instalace chybějících kodeků <application>GStreamer</application> v případě, že jsou kodeky potřeba pro vypálení zvukových CD. <application>File-roller</application> nyní zvládá instalaci chybějících nástrojů pro obsluhu archivačních formátů."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "Redesigned user management interface"
-msgstr ""
+msgstr "Přetvořené rozhraní správy uživatelů"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
-msgid ""
-"The user account tool has been completely redesigned. The tool has functions "
-"to configure personal information in user accounts, and make a personal "
-"profile picture or icon. It also helps users generate strong passphrases, "
-"set up additional login options such as automatic login, and determine "
-"special roles for users such as in the case of a single owner of a personal "
-"laptop or an administrator of a shared system. This new feature was designed "
-"and implemented by several members of the Fedora Desktop SIG. Refer to <xref "
-"linkend=\"sect-Release_Notes-Security\" /> for details of the security "
-"enhancements included in this feature."
-msgstr ""
+msgid "The user account tool has been completely redesigned. The tool has functions to configure personal information in user accounts, and make a personal profile picture or icon. It also helps users generate strong passphrases, set up additional login options such as automatic login, and determine special roles for users such as in the case of a single owner of a personal laptop or an administrator of a shared system. This new feature was designed and implemented by several members of the Fedora Desktop SIG. Refer to <xref linkend=\"sect-Release_Notes-Security\" /> for details of the security enhancements included in this feature."
+msgstr "Nástroj pro správu uživatelských účtů byl celkově přepracován. Nástroj disponuje funkcemi pro konfiguraci osobních informací v uživatelských účtech a přiřazení obrázku nebo ikony osobnímu profilu. Rovněž pomáhá uživatelům při vytváření silných hesel, nastavení dodatečných voleb přihlášení, jako např. automatické přihlášení, a určit zvláštní role uživatelů, jako je tomu v případě jediného uživatele laptopu nebo správce sdíleného systému. Tato nová vlastnost byla navržena a implementována několika členy zvláštní zájmové skupiny Fedora Desktop (SIG). Máte-li zájem zjistit více podrobností o bezpečnostních vylepšeních tohoto vydání, přejděte na <xref linkend=\"sect-Release_Notes-Security\" />."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "NetworkManager improvements including a command line interface"
-msgstr ""
+msgstr "Vylepšení NetworkManageru, vč. rozhraní příkazové řádky"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Refer to <xref linkend=\"sect-Release_Notes-Networking\" />."
-msgstr ""
+msgstr "Přečtěte si <xref linkend=\"sect-Release_Notes-Networking\" />."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "Experimental 3D extended to free Nouveau driver for Nvidia"
-msgstr ""
+msgstr "Experimentální podpora 3D pro svobodný ovladač Nouveau pro karty Nvidia"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
-msgid ""
-"Fedora&nbsp;&PREVVER; included experimental 3D support for newer ATI cards "
-"in the free and open source Radeon driver, and now experimental 3D support "
-"has been extended in Fedora&nbsp;&PRODVER; to the <application>nouveau</"
-"application> driver for a range of NVIDIA video cards. Fedora and its "
-"sponsor Red Hat are dedicated to improving the quality and coverage of "
-"completely free accelerated video drivers. While we support user choice and "
-"do not prevent use of closed, proprietary drivers, we also recognize that "
-"these drivers sometimes conflict with and cause problems in the software "
-"written by FOSS community members. We prefer to honor the commitment of the "
-"FOSS community with our own commitment to free drivers that complement their "
-"work, and work in the upstream Nouveau community to make these drivers "
-"better. Simply install the <package>mesa-dri-drivers-experimental</package> "
-"package to take advantage of this new feature."
-msgstr ""
+msgid "Fedora&nbsp;&PREVVER; included experimental 3D support for newer ATI cards in the free and open source Radeon driver, and now experimental 3D support has been extended in Fedora&nbsp;&PRODVER; to the <application>nouveau</application> driver for a range of NVIDIA video cards. Fedora and its sponsor Red Hat are dedicated to improving the quality and coverage of completely free accelerated video drivers. While we support user choice and do not prevent use of closed, proprietary drivers, we also recognize that these drivers sometimes conflict with and cause problems in the software written by FOSS community members. We prefer to honor the commitment of the FOSS community with our own commitment to free drivers that complement their work, and work in the upstream Nouveau community to make these drivers better. Simply install the <package>mesa-dri-drivers-experimental</package> package to take advantage of this new feature."
+msgstr "Fedora&nbsp;&PREVVER; obsahovala pro novější karty ATI experimentální podporu 3D ve svobodném a open-source ovladači Radeon a ve Fedoře&nbsp;&PRODVER; je nyní experimentální podpora rozšířena na ovladač <application>nouveau</application> pro grafické karty NVIDIA. Fedora a její sponsor Red Hat jsou odhodláni ve zdokonalování kvality a úplné pokrývání svobodných akcelerovaných ovladačů videa. Ačkoliv podporujeme volbu uživatelů a nebráníme v používání uzavřených, proprietárních ovladačů, uznáváme rovněž, že tyto ovladače jsou někdy v konfliktu a způsobují problémy v softwaru napsaného členy FOSS komunity. Dáváme přednost vzdání pocty oddanosti FOSS komunity s naší vlastní oddaností vůči svobodným ovladačům, která doplňuje jejich úsilí, a práci v upstream komunitě Nouveau, aby tyto ovladače byly kvalitnější. Jednoduše nainstalujte balíček <package>mesa-dri-drivers-experimental</package>,
  abyste získali výhodu z této nové vlastnosti.  "
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "Shotwell replaces Gthumb as default photo organizer"
-msgstr ""
+msgstr "Shotwell nahrazuje Gthumb jako výchozí foto organizér"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
-msgid ""
-"<application>Shotwell</application> is an open source photo organizer "
-"designed for the GNOME desktop environment and has replaced "
-"<application>Gthumb</application> by default in Fedora&nbsp;&PRODVER;. It "
-"supports the following features:"
-msgstr ""
+msgid "<application>Shotwell</application> is an open source photo organizer designed for the GNOME desktop environment and has replaced <application>Gthumb</application> by default in Fedora&nbsp;&PRODVER;. It supports the following features:"
+msgstr "<application>Shotwell</application> je open-source organizér fotografií navržený pro pracovní prostředí GNOME a ve Fedoře&nbsp;&PRODVER; nahrazuje jako výchozí <application>Gthumb</application>. Podporuje následující vlastnosti:"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
-msgid ""
-"import photos from any digital camera supported by <application>gPhoto</"
-"application>"
-msgstr ""
+msgid "import photos from any digital camera supported by <application>gPhoto</application>"
+msgstr "import fotografií z kterékoliv digitálního fotoaparátu podporovaného aplikacemi <application>gPhoto</application>"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "automatically organize events containing photos taken at the same time"
-msgstr ""
+msgstr "automaticky uspořádává události obsahující fotografie pořízené ve stejnou dobu"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "use tags to organize your photo collection"
-msgstr ""
+msgstr "pro organizaci vašich kolekcí fotografií využívá tagy"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
-msgid ""
-"edit non-destructively when altering photos, without ruining originals or "
-"using disk space for each copy"
-msgstr ""
+msgid "edit non-destructively when altering photos, without ruining originals or using disk space for each copy"
+msgstr "nedestruktivně edituje při provádění změn fotografií, bez poškozování originálů nebo pro každou kopii používání prostoru na disku"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
-msgid ""
-"publish photos to <citetitle>Facebook</citetitle>, <citetitle>Flickr</"
-"citetitle> or <citetitle>Picasa</citetitle>"
-msgstr ""
+msgid "publish photos to <citetitle>Facebook</citetitle>, <citetitle>Flickr</citetitle> or <citetitle>Picasa</citetitle>"
+msgstr "publikuje fotografie na <citetitle>Facebook</citetitle>, <citetitle>Flickr</citetitle> nebo <citetitle>Picasa</citetitle>"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "one-click auto-enhancement"
-msgstr ""
+msgstr "automatická úprava (enhancement) na jeden klik"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "rotate, mirror, and crop photos"
-msgstr ""
+msgstr "otáčení, zrcadlové převracení a ořezávání fotografií"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
-msgid ""
-"reduce red-eye and adjust the exposure, saturation, tint, and temperature of "
-"your photos"
-msgstr ""
+msgid "reduce red-eye and adjust the exposure, saturation, tint, and temperature of your photos"
+msgstr "redukuje efekt červených očí a upravuje expozici, sytost, odstín a teplost barev "
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
-msgid ""
-"edit any photo, even if it's not imported to the <application>Shotwell</"
-"application> library"
-msgstr ""
+msgid "edit any photo, even if it's not imported to the <application>Shotwell</application> library"
+msgstr "upravuje každou fotografii, i když není importována do knihovny <application>Shotwell</application>"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
-msgid ""
-"For more information about <application>Shotwell</application>, refer to "
-"<ulink url=\"http://yorba.org/shotwell/\" />. <application>Gthumb</"
-"application> continues to be maintained and available in the Fedora "
-"repository."
-msgstr ""
+msgid "For more information about <application>Shotwell</application>, refer to <ulink url=\"http://yorba.org/shotwell/\" />. <application>Gthumb</application> continues to be maintained and available in the Fedora repository."
+msgstr "Pro více informací o aplikaci <application>Shotwell</application> navštivte <ulink url=\"http://yorba.org/shotwell/\" />. <application>Gthumb</application> je nadále udržován a k dispozici v repozitáři Fedory."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "Déjà Dup simple backup tool"
-msgstr ""
+msgstr "Jednoduchý zálohovací nástroj Déjà Dup"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
-msgid ""
-"<application>Déjà Dup</application> is the default simple backup tool in the "
-"GNOME desktop tool in Fedora&nbsp;&PRODVER;. It hides the complexity of "
-"doing backups properly, and uses <application>duplicity</application> as the "
-"backend."
-msgstr ""
+msgid "<application>Déjà Dup</application> is the default simple backup tool in the GNOME desktop tool in Fedora&nbsp;&PRODVER;. It hides the complexity of doing backups properly, and uses <application>duplicity</application> as the backend."
+msgstr "<application>Déjà Dup</application> je ve Fedoře&nbsp;&PRODVER; výchozí jednoduchý zálohovací nástroj v pracovním prostředí GNOME. Skrývá složitost řádného provádění záloh a jako backend využívá <application>duplicity</application>. "
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "Features:"
-msgstr ""
+msgstr "Vlastnosti:"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Support for local or remote backup locations, including Amazon S3"
-msgstr ""
+msgstr "Podpora lokálních a vzdálených zálohovacích umístění, včetně Amazon S3"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Securely encrypts and compresses your data"
-msgstr ""
+msgstr "Bezpečně šifruje a komprimuje vaše data"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Incrementally backs up, letting you restore from any particular backup"
-msgstr ""
+msgstr "Zálohuje inkrementálně, ponechává možnost obnovení z kterékoliv konkrétní zálohy"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Schedules regular backups"
-msgstr ""
+msgstr "Plánuje pravidelné zálohy"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Integrates well into your GNOME desktop"
-msgstr ""
+msgstr "Dobře se integruje do prostředí GNOME"
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "Simple Scan scanning utility"
-msgstr ""
+msgstr "Skenovací utilita Simple Scan"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
-msgid ""
-"<application>Simple Scan</application> is the default scanning utility for "
-"Fedora&nbsp;&PRODVER;. <application>Simple Scan</application> is an easy-to-"
-"use application, designed to let users connect their scanner and import the "
-"image or document in an appropriate format. More details are available at "
-"<ulink url=\"http://lwn.net/Articles/377063/\" />."
-msgstr ""
+msgid "<application>Simple Scan</application> is the default scanning utility for Fedora&nbsp;&PRODVER;. <application>Simple Scan</application> is an easy-to-use application, designed to let users connect their scanner and import the image or document in an appropriate format. More details are available at <ulink url=\"http://lwn.net/Articles/377063/\" />."
+msgstr "<application>Simple Scan</application> je výchozí skenovací utilitou pro Fedoru&nbsp;&PRODVER;. <application>Simple Scan</application> je snadno použitelná aplikace, navržená pro připojení svého skeneru uživateli a import obrázku nebo dokumentu ve vhodném formátu. Více podrobností je k dispozici na <ulink url=\"http://lwn.net/Articles/377063/\" />."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "GNOME Color Manager"
-msgstr ""
+msgstr "Správce barev GNOME"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
-msgid ""
-"Color management helps artists, photographers, designers, and others display "
-"and print work more accurately using completely free software. Color "
-"management supports setting output gamma tables for most monitors, including "
-"when they are hotplugged during a session. Users can also install vendor-"
-"supplied ICC or ICM files by double-clicking them, and calibrate displays "
-"and scanners with external devices and color targets using the "
-"<package>ArgyllCMS</package> package. Written by Richard Hughes, Red Hat "
-"engineer and Fedora contributor."
-msgstr ""
+msgid "Color management helps artists, photographers, designers, and others display and print work more accurately using completely free software. Color management supports setting output gamma tables for most monitors, including when they are hotplugged during a session. Users can also install vendor-supplied ICC or ICM files by double-clicking them, and calibrate displays and scanners with external devices and color targets using the <package>ArgyllCMS</package> package. Written by Richard Hughes, Red Hat engineer and Fedora contributor."
+msgstr "Správa barev pomáhá umělcům, fotografům, designérům a ostatním zobrazit a přesněji vytisknout dílo pomocí zcela svobodného softwaru. Správa barev podporuje nastavení výstupních gama tabulek pro většinu monitorů, včetně případu, kdy jsou připojeny během sezení. Uživatelé si mohou také nainstalovat ICC nebo ICM soubory dodávané výrobci poklepáním na jejich názvy a kalibrovat monitory a skenery s externími zařízeními a barevnými cíli použitím balíčku <package>ArgyllCMS</package>. Napsaný Richardem Hughesem, inženýrem Red Hatu a přispěvatelem Fedory."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
-msgid ""
-"Color management helps you control and produce more accurate color output "
-"for displays, printers, and scanners."
-msgstr ""
+msgid "Color management helps you control and produce more accurate color output for displays, printers, and scanners."
+msgstr "Správa barev vám pomáhá ovládat a vytvářet přesnější barevné výstupy pro monitory, tiskárny a skenery."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "Nautilus Enhancements"
-msgstr ""
+msgstr "Vylepšení Nautilu"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
-msgid ""
-"The <application>Nautilus</application> file manager now defaults browser "
-"mode. The user interface for this mode has been reorganized. Additionally, "
-"nautilus can now offer two directories side-by-side, in the new split-view "
-"mode."
-msgstr ""
+msgid "The <application>Nautilus</application> file manager now defaults browser mode. The user interface for this mode has been reorganized. Additionally, nautilus can now offer two directories side-by-side, in the new split-view mode."
+msgstr "Správce souborů <application>Nautilus</application> nyní využívá režim prohlížeče jako výchozí režim. Uživatelské rozhraní tohoto režimu bylo přeuspořádáno. Navíc, nautilus nyní nabízí dva adresáře vedle sebe v novém režimu rozdělený pohled (split-view)."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Spatial mode is still available as an option."
-msgstr ""
+msgstr "Prostorový režim je stále k dispozici jako volitelná možnost."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "Gnote Enhancements"
-msgstr ""
+msgstr "Vylepšení Gnote"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
-msgid ""
-"<application>Gnote</application> is a C++ port of <application>Tomboy</"
-"application>. It is the default desktop note-taking application for GNOME in "
-"Fedora and has a number of enhancements and bug fixes. <application>Gnote</"
-"application> now has a few new add-ins, and follows the XDG directory "
-"specification from freedesktop.org. Notes stored in previous versions are "
-"automatically migrated from <filename class=\"directory\">.gnote</filename> "
-"to <filename class=\"directory\">.local/share/gnote</filename> in the user's "
-"home directory."
-msgstr ""
+msgid "<application>Gnote</application> is a C++ port of <application>Tomboy</application>. It is the default desktop note-taking application for GNOME in Fedora and has a number of enhancements and bug fixes. <application>Gnote</application> now has a few new add-ins, and follows the XDG directory specification from freedesktop.org. Notes stored in previous versions are automatically migrated from <filename class=\"directory\">.gnote</filename> to <filename class=\"directory\">.local/share/gnote</filename> in the user's home directory."
+msgstr "<application>Gnote</application> je port C++ aplikace <application>Tomboy</application>. Jedná se výchozí aplikaci Fedory pro zaznamenávání poznámek v prostředí GNOME a o několik vylepšení a oprav chyb. <application>Gnote</application> má nyní pár nových doplňků a následuje specifikaci XDG directory od freedesktop.org. Poznámky uložené v předchozích verzích jsou automaticky převedeny z adresáře <filename class=\"directory\">.gnote</filename> do <filename class=\"directory\">.local/share/gnote</filename> v domovském adresáři uživatele."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "GNOME DVB Daemon"
-msgstr ""
+msgstr "GNOME DVB Démon"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
-msgid ""
-"DVB support in <application>Totem</application> is now handled through the "
-"GNOME DVB Daemon, which brings things like <firstterm>Electronic Program "
-"Guide</firstterm> (EPG) support, easy to use tuning, and Exporting of TV "
-"channels through UPNP (with <application>Rygel</application>)."
-msgstr ""
+msgid "DVB support in <application>Totem</application> is now handled through the GNOME DVB Daemon, which brings things like <firstterm>Electronic Program Guide</firstterm> (EPG) support, easy to use tuning, and Exporting of TV channels through UPNP (with <application>Rygel</application>)."
+msgstr "Podpora příjmu digitálního vysílání (DVB) v přehrávači <application>Totem</application> je nyní obsluhována pomocí GNOME DVB Daemon, který přináší věci jako podporu <firstterm>Electronic Program Guide</firstterm> (EPG), snadno použitelné ladění a export televizních kanálů pomocí UPNP (s aplikací <application>Rygel</application>)."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "Xfce Software Changes"
-msgstr ""
+msgstr "Změny softwaru Xfce"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
-msgid ""
-"The Fedora&nbsp;&PRODVER; Xfce Spin brings several changes to the default "
-"applications:"
-msgstr ""
+msgid "The Fedora&nbsp;&PRODVER; Xfce Spin brings several changes to the default applications:"
+msgstr "Fedora&nbsp;&PRODVER; Xfce Spin přináší několik změn ve výchozích aplikacích:"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
-msgid ""
-"<application>Gftp</application> has been dropped, as this functionality is "
-"provided by <application>Thunar</application> and <application>Gigolo</"
-"application>"
-msgstr ""
+msgid "<application>Gftp</application> has been dropped, as this functionality is provided by <application>Thunar</application> and <application>Gigolo</application>"
+msgstr "Byl opuštěn <application>Gftp</application>, neboť tato funkcionalita je poskytována aplikací <application>Thunar</application> and <application>Gigolo</application>"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
-msgid ""
-"<application>Totem</application> has been replaced by <application>Parole</"
-"application>, a media player designed for the Xfce desktop with simplicity, "
-"speed and resource usage in mind"
-msgstr ""
+msgid "<application>Totem</application> has been replaced by <application>Parole</application>, a media player designed for the Xfce desktop with simplicity, speed and resource usage in mind"
+msgstr "<application>Totem</application> je nahrazen přehrávačem <application>Parole</application>, navrženým pro pracovní prostředí Xfce s důrazem na jednoduchost, rychlost a nenáročné využívání zdrojů."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
-msgid ""
-"<application>Gnome-screensaver</application> has been replaced by "
-"<application>Xscreensaver</application>"
-msgstr ""
-"Do aplikace <application>Empathy</application> byla přidána podpora přenosu "
-"účtů z aplikace <application>Pidgin</application>."
+#, no-c-format
+msgid "<application>Gnome-screensaver</application> has been replaced by <application>Xscreensaver</application>"
+msgstr "<application>Gnome-screensaver</application> byl nahrazen šetřičem <application>Xscreensaver</application>"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
-msgid ""
-"<application>TigerVNC</application> has been replaced by "
-"<application>Remmina</application>, with support for additional protocols "
-"(RDP, XDMCP, SSH) and improved integration with the Xfce desktop via the "
-"accompanying panel plugin"
-msgstr ""
+msgid "<application>TigerVNC</application> has been replaced by <application>Remmina</application>, with support for additional protocols (RDP, XDMCP, SSH) and improved integration with the Xfce desktop via the accompanying panel plugin"
+msgstr "<application>TigerVNC</application> je nahrazen <application>Remmina</application>, s podporou dalších protokolů (RDP, XDMCP, SSH) a vylepšenou integrací s prostředím Xfce pomocí doprovodného zásuvného modulu pro panel"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Related feature pages:"
-msgstr ""
+msgstr "Související stránky vlastností:"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
-msgid ""
-"<ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/Features/ColorManagement\">http://"
-"fedoraproject.org/wiki/Features/ColorManagement</ulink>"
-msgstr ""
-"Stránky této rubriky jsou umístěny zde: <ulink type=\"http\" url=\"https://"
-"fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Desktop\">https://fedoraproject.org/wiki/"
-"Docs/Beats/Desktop</ulink>"
+#, no-c-format
+msgid "<ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/Features/ColorManagement\">http://fedoraproject.org/wiki/Features/ColorManagement</ulink>"
+msgstr "<ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/Features/ColorManagement\">http://fedoraproject.org/wiki/Features/ColorManagement</ulink>"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
-msgid ""
-"<ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/Features/Gnome2.30\">http://"
-"fedoraproject.org/wiki/Features/Gnome2.30</ulink>"
-msgstr ""
-"Stránky této rubriky jsou umístěny zde: <ulink type=\"http\" url=\"https://"
-"fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Desktop\">https://fedoraproject.org/wiki/"
-"Docs/Beats/Desktop</ulink>"
+#, no-c-format
+msgid "<ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/Features/Gnome2.30\">http://fedoraproject.org/wiki/Features/Gnome2.30</ulink>"
+msgstr "<ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/Features/Gnome2.30\">http://fedoraproject.org/wiki/Features/Gnome2.30</ulink>"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
-msgid ""
-"<ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/Features/KDE44\">http://"
-"fedoraproject.org/wiki/Features/KDE44</ulink>"
-msgstr ""
-"Stránky této rubriky jsou umístěny zde: <ulink type=\"http\" url=\"https://"
-"fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Desktop\">https://fedoraproject.org/wiki/"
-"Docs/Beats/Desktop</ulink>"
+#, no-c-format
+msgid "<ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/Features/KDE44\">http://fedoraproject.org/wiki/Features/KDE44</ulink>"
+msgstr "<ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/Features/KDE44\">http://fedoraproject.org/wiki/Features/KDE44</ulink>"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
-msgid ""
-"<ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/Features/Sugar_0.88\">http://"
-"fedoraproject.org/wiki/Features/Sugar_0.88</ulink>"
-msgstr ""
-"Stránky této rubriky jsou umístěny zde: <ulink type=\"http\" url=\"https://"
-"fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Desktop\">https://fedoraproject.org/wiki/"
-"Docs/Beats/Desktop</ulink>"
+#, no-c-format
+msgid "<ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/Features/Sugar_0.88\">http://fedoraproject.org/wiki/Features/Sugar_0.88</ulink>"
+msgstr "<ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/Features/Sugar_0.88\">http://fedoraproject.org/wiki/Features/Sugar_0.88</ulink>"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
-msgid ""
-"<ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/Features/Moblin-2.2\">http://"
-"fedoraproject.org/wiki/Features/Moblin-2.2</ulink>"
-msgstr ""
-"Stránky této rubriky jsou umístěny zde: <ulink type=\"http\" url=\"https://"
-"fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Desktop\">https://fedoraproject.org/wiki/"
-"Docs/Beats/Desktop</ulink>"
+#, no-c-format
+msgid "<ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/Features/Moblin-2.2\">http://fedoraproject.org/wiki/Features/Moblin-2.2</ulink>"
+msgstr "<ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/Features/Moblin-2.2\">http://fedoraproject.org/wiki/Features/Moblin-2.2</ulink>"
 
 #~ msgid "Spanning Desktop"
 #~ msgstr "Pracovní prostředí přes více monitorů"
@@ -528,515 +406,3 @@ msgstr ""
 
 #~ msgid "<title>ABRT</title>"
 #~ msgstr "<title>ABRT</title>"
-
-# Pokud TBD = To Be Decided
-#~ msgid "<primary>ABRT</primary>"
-#~ msgstr "<primary>ABRT</primary>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The <application>ABRT</application> automatic bug reporting tool replaces "
-#~ "<application>bug-buddy</application> and <application>kerneloops</"
-#~ "application> in the Fedora&nbsp;12 desktop. <application>ABRT</"
-#~ "application> has an extensible architecture and can not only catch and "
-#~ "report segmentation faults and kernel oops, but also python backtraces. "
-#~ "In contrast to <application>bug-buddy</application>, it can catch "
-#~ "segmentation faults in any binary, not just GTK+ applications."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nástroj automatického ohlašování chyb <application>ABRT</application> "
-#~ "(automatic bug reporting tool) nahrazuje u desktopu Fedory&nbsp;12 "
-#~ "balíčky <application>bug-buddy</application> a <application>kerneloops</"
-#~ "application>. <application>ABRT</application> má rozšiřitelnou "
-#~ "architekturu a neumí pouze zaznamenat a ohlásit chybu nedovoleného "
-#~ "přístupu do paměti (segmentation fault) a kernel oops, ale také pythonní "
-#~ "backtraces. Proti <application>bug-buddy</application> dokáže zachytit "
-#~ "segmentation faults ve všech binárních, nikoliv jen GTK+ aplikacích."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If you have manually modified the <application>GConf</application> "
-#~ "settings for the <application>bug-buddy</application> GTK+ module before, "
-#~ "you may see warning messages like the following from GTK+ applications:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Pokud jste předtím manuálně upravily nastavení <application>GConf</"
-#~ "application> pro modul GTK+ <application>bug-buddy</application>, můžete "
-#~ "zaznamenat varovné zprávy z GTK+ aplikací, jako:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<computeroutput>Gtk-Message: Failed to load module \"gnomebreakpad\":</"
-#~ "computeroutput>\n"
-#~ "<computeroutput>libgnomebreakpad.so: cannot open shared object file: No "
-#~ "such file or directory</computeroutput>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<computeroutput>Gtk-Message: Failed to load module \"gnomebreakpad\":</"
-#~ "computeroutput>\n"
-#~ "<computeroutput>libgnomebreakpad.so: cannot open shared object file: No "
-#~ "such file or directory</computeroutput>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "To stop these messages, run the following command in a terminal in your "
-#~ "session:"
-#~ msgstr ""
-#~ "K zastavení těchto zpráv spusťte následující příkaz v terminálu vašeho "
-#~ "sezení:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<command>gconftool-2 --type bool --set /apps/gnome_settings_daemon/gtk-"
-#~ "modules/gnomebreakpad false</command>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<command>gconftool-2 --type bool --set /apps/gnome_settings_daemon/gtk-"
-#~ "modules/gnomebreakpad false</command>"
-
-#~ msgid "GNOME 2.28"
-#~ msgstr "GNOME 2.28"
-
-#~ msgid "GNOME"
-#~ msgstr "GNOME"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The <application>GNOME 2.28.1</application> desktop is part of this "
-#~ "release, and is the default environment used in the Fedora Desktop Live "
-#~ "image. The Desktop Live image is a downloadable CD you can use to test "
-#~ "the new GNOME environment with or without installing it. The image can be "
-#~ "written to CD, or to a USB flash disk; for instructions, refer to <ulink "
-#~ "url=\"https://fedoraproject.org/wiki/FedoraLiveCD/USBHowTo\"></ulink>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Součástí tohoto vydání je <application>GNOME 2.28.1</application> a je "
-#~ "výchozím prostředím použitým v obrazu Fedora Desktop Live. Live obraz "
-#~ "Fedory Desktop je stažitelné CD, které můžete použít k testování nového "
-#~ "prostředí GNOME ať už s jeho instalací nebo bez ní. Obraz může být zapsán "
-#~ "na CD nebo na flash disk USB; pro návod navštivte <ulink url=\"https://"
-#~ "fedoraproject.org/wiki/FedoraLiveCD/USBHowTo\"></ulink>."
-
-#~ msgid "Icons in menus and buttons"
-#~ msgstr "Ikony nabídek a tlačítek"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Icons in menus and buttons are not shown by default in <application>GNOME "
-#~ "2.28</application>. To get the old, icon-rich appearance back, select "
-#~ "<menuchoice><guimenu>System</guimenu><guimenuitem>Preferences</"
-#~ "guimenuitem><guimenuitem>Appearance</guimenuitem></menuchoice>, click the "
-#~ "<guilabel>Interface</guilabel> tab and enable <guilabel>Show icons in "
-#~ "menus</guilabel>. There is, however, no menu interface to enable the "
-#~ "icons for the buttons. To set the corresponding GConf keys instead for "
-#~ "enabling both the menus and buttons to have icons:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ikony v nabídkách a u tlačítek nejsou ve výchozím nastavení "
-#~ "<application>GNOME 2.28</application> zobrazeny. Pro nastavení starého "
-#~ "vzhledu plného ikon vyberte nabídku <menuchoice><guimenu>Systém</"
-#~ "guimenu><guimenuitem>Předvolby</guimenuitem><guimenuitem>Vzhled</"
-#~ "guimenuitem></menuchoice>, klikněte na záložku <guilabel>Rozhraní</"
-#~ "guilabel> a povolte možnost <guilabel>Ukaž ikony v nabídkách</guilabel>. "
-#~ "Ovšem není tam nabídkové rozhraní pro povolení ikon tlačítek. Namísto "
-#~ "toho, pro nastavení příslušných klíčů GConf pro povolení ikon jak u "
-#~ "nabídek tak tlačítek:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<command>gconftool-2 --type boolean --set /desktop/gnome/interface/"
-#~ "buttons_have_icons true</command>\n"
-#~ "<command>gconftool-2 --type boolean --set /desktop/gnome/interface/"
-#~ "menus_have_icons true</command>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<command>gconftool-2 --type boolean --set /desktop/gnome/interface/"
-#~ "buttons_have_icons true</command>\n"
-#~ "<command>gconftool-2 --type boolean --set /desktop/gnome/interface/"
-#~ "menus_have_icons true</command>"
-
-#~ msgid "Additional imrpovements in GNOME 2.28"
-#~ msgstr "Další vylepšení u Gnome 2.28"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Compared to previous Fedora releases, there are a number of other changes "
-#~ "in the default configuration of the GNOME desktop:"
-#~ msgstr ""
-#~ "V porovnání s předchozými vydáními je ve Fedorě množství dalších změn ve "
-#~ "výchozí konfiguraci GNOME:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The 'Windows' preference dialog is no longer installed by default. It is "
-#~ "still available in the control-center-extra package"
-#~ msgstr ""
-#~ "Dialog voleb 'Okna' již není součástí výchozí instalace. K dispozici je "
-#~ "stále v balíčku control-center-extra."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The 'Main Menu' preference dialog is no longer installed by default. It "
-#~ "is still available in the alacarte package"
-#~ msgstr ""
-#~ "Dialog voleb 'Hlavní nabídka' již není součástí výchozí instalace. K "
-#~ "dispozici je stále v balíčku alacarte."
-
-#~ msgid "The user switcher has been moved to the far right of the top panel"
-#~ msgstr ""
-#~ "Připínání uživatelů je přesunuto zcela na pravou stranu hlavního panelu."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The 'Show Desktop' button has been removed by default. If you prefer, you "
-#~ "can add this panel applet back with right click, \"Add to Panel...\" and "
-#~ "selecting \"Show Desktop\"."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tlačítko 'Zobrazit pracovní plochu' je ve výchozí instalaci odstraněno. "
-#~ "Přejete-li si tento applet přidat zpět na panel, klikněte na panel pravým "
-#~ "tlačítkem myši, zvolte \"Přidat na panel...\" a vyberte \"Zobrazit "
-#~ "pracovní plochu\"."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The number of workspaces in the 'Workspace Switcher' has been reduced to 2"
-#~ msgstr "Počet ploch v 'Přepínači pracovních ploch' byl snížen na 2."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The panel now adds padding between applets and between icons in the "
-#~ "notification area. The padding can be removed with the following commands:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Panel nyní přidává oddělovač mezi aplety a mezi ikonami v oznamovací "
-#~ "oblasti. Oddělovač může být odstraněn následujícími příkazy:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "gconftool-2 --type int --set /apps/panel/toplevels/top_panel/padding 0\n"
-#~ "gconftool-2 --type int --set /apps/panel/toplevels/bottom_panel/padding "
-#~ "0\n"
-#~ "gconftool-2 --type int --set /apps/panel/applets/systray/prefs/padding 0"
-#~ msgstr ""
-#~ "gconftool-2 --type int --set /apps/panel/toplevels/top_panel/padding 0\n"
-#~ "gconftool-2 --type int --set /apps/panel/toplevels/bottom_panel/padding "
-#~ "0\n"
-#~ "gconftool-2 --type int --set /apps/panel/applets/systray/prefs/padding 0"
-
-#~ msgid "Gnote"
-#~ msgstr "Gnote"
-
-#~ msgid "gnote"
-#~ msgstr "gnote"
-
-#~ msgid "tomboy"
-#~ msgstr "tomboy"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<application>Gnote</application> is installed by default in GNOME for "
-#~ "this release replacing <application>Tomboy</application>. "
-#~ "<application>Gnote</application> is a port of <application>Tomboy</"
-#~ "application> from Mono to C++ and consumes fewer resources. "
-#~ "<application>Gnote</application> is both an applet that can sit in your "
-#~ "GNOME panel as well as a individual application you can run within other "
-#~ "desktop environments. Fedora Desktop Live CD since the Fedora 10 release "
-#~ "has excluded Mono and hence Mono-based applications like "
-#~ "<application>Tomboy</application> due to lack of space. "
-#~ "<application>Gnote</application> will be installed by default in the Live "
-#~ "CD as well in this release. <application>Tomboy</application> is still "
-#~ "available as a optional alternative. If you are upgrading from the "
-#~ "previous release you will not be migrated to <application>Gnote</"
-#~ "application> and will continue to have <application>Tomboy</application>. "
-#~ "<application>Tomboy</application> users can migrate easily to "
-#~ "<application>Gnote</application> as it shares the file format and a "
-#~ "plugin is available in <application>Gnote</application> that will "
-#~ "automatically import <application>Tomboy</application> notes on first "
-#~ "run. Many of the <application>Tomboy</application> plugins have been "
-#~ "ported to <application>Gnote</application>. The following plugins are "
-#~ "available as part of <application>Gnote</application>:"
-#~ msgstr ""
-#~ "<application>Gnote</application> je instalován pro toto vydání v Gnome "
-#~ "jako výchozí a nahrazuje <application>Tomboy</application>. "
-#~ "<application>Gnote</application> je port aplikace <application>Tomboy</"
-#~ "application> z Mona do C++ a spotřebovává méně zdrojů. "
-#~ "<application>Gnote</application> je jak aplet, který může být umístěn na "
-#~ "panelu Gnome, tak také samostatná aplikace, kterou můžete používat v "
-#~ "rámci ostatních dektopových prostředí. Fedora Desktop Live CD neobsahuje "
-#~ "od Fedory 10 Mono, proto ani aplikace jako <application>Tomboy</"
-#~ "application>, kvůli nedostatku místa. <application>Gnote</application> je "
-#~ "instalována jako výchozí v Live CD a rovněž v tomto vydání. "
-#~ "<application>Tomboy</application> je stále k dispozici jako volitelná "
-#~ "alternativa. Pokud přecházíte z minulého vydání nebudete zmigrováni ke "
-#~ "<application>Gnote</application> a budete pokračovat v používání "
-#~ "<application>Tomboy</application>. Uživatelé <application>Tomboy</"
-#~ "application>e mohou lehce přejít na <application>Gnote</application>, "
-#~ "neboť sdílí formát souboru a v <application>Gnote</application> je "
-#~ "dostupný zásuvný modul, který automaticky importuje poznámky "
-#~ "<application>Tomboy</application> při prvním spuštění. Mnoho zásuvných "
-#~ "modulů aplikace <application>Tomboy</application> bylo portováno do "
-#~ "<application>Gnote</application>. Následující zásuvné moduly jsou "
-#~ "součástí <application>Gnote</application>:"
-
-#~ msgid "Bugzilla Links"
-#~ msgstr "Bugzilla Links"
-
-#~ msgid "Tomboy Importer"
-#~ msgstr "Tomboy Importer"
-
-#~ msgid "Fixed Width"
-#~ msgstr "Fixed Width"
-
-#~ msgid "Insert Timestamp"
-#~ msgstr "Insert Timestamp"
-
-#~ msgid "Export to HTML"
-#~ msgstr "Export do HTML"
-
-#~ msgid "Printing Support"
-#~ msgstr "Podpora tisku"
-
-#~ msgid "Sticky Notes Importer"
-#~ msgstr "Sticky Notes Importer"
-
-#~ msgid "Backlinks"
-#~ msgstr "Backlinks"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You can copy the notes from <application>Tomboy</application> to "
-#~ "<application>Gnote</application> using the following command in your home "
-#~ "directory:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kopírovat poznámky z <application>Tomboy</application>e do "
-#~ "<application>Gnote</application> můžete použítím následujícího příkazu ve "
-#~ "vašem domovském adresáři:"
-
-#~ msgid "<command>cp -r .tomboy .gnote</command>"
-#~ msgstr "<command>cp -r .tomboy .gnote</command>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The sticky notes applet is not provided anymore since <application>Gnote</"
-#~ "application> provides a better note taking utility and is available by "
-#~ "default in this release."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aplet nálepek (sticky notes) již nenajdete, neboť <application>Gnote</"
-#~ "application> poskytuje lepší pomocný program (utilitu) pro zápis poznámek "
-#~ "a je v tomto vydání k dispozici jako výchozí."
-
-#~ msgid "Sound preferences"
-#~ msgstr "Předvolby zvuku"
-
-#~ msgid "The GNOME sound preferences now supports profile switching."
-#~ msgstr "Předvolby zvuku Gnome nyní podporují přepínání profilů."
-
-#~ msgid "Empathy"
-#~ msgstr "Empathy"
-
-#~ msgid "empathy"
-#~ msgstr "empathy"
-
-#~ msgid "pidgin"
-#~ msgstr "pidgin"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<application>Empathy</application> replaces <application>Pidgin</"
-#~ "application> as the default instant messenger in GNOME. "
-#~ "<application>Empathy</application> is better integrated with GNOME and "
-#~ "provides audio and video functionality for users of the Extensible "
-#~ "Messaging and Presence Protocol (XMPP, formerly Jabber) with more "
-#~ "improvements planned. <application>Empathy</application> supports "
-#~ "importing accounts from <application>Pidgin</application> on first run so "
-#~ "you can migrate more easily. If you are upgrading from a previous "
-#~ "release, you will continue to have <application>Pidgin</application> by "
-#~ "default. <application>Pidgin</application> continues to be available in "
-#~ "the repository and is actively maintained."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aplikace <application>Empathy</application> nahrazuje "
-#~ "<application>Pidgin</application> jako výchozí instant messenger v GNOME. "
-#~ "<application>Empathy</application> je lépe integrovaná s Gnome a "
-#~ "poskytuje audio a video funkcionality pro uživatele Extensible Messaging "
-#~ "and Present Protocol (XMPP, předtím Jabber) s dalšími vylepšeními v "
-#~ "plánu. <application>Empathy</application> podporuje pro snažší přechod "
-#~ "importování účtů z <application>Pidgin</application>u při prvním "
-#~ "spuštění. Pokud přecházíte z minulého vydání, jako výchozí aplikaci "
-#~ "budete mít stále <application>Pidgin</application>. <application>Pidgin</"
-#~ "application> bude stále k dispozici v repozitáři a je aktivně udržován."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The major advantages and disadvantages of <application>Empathy</"
-#~ "application> are:"
-#~ msgstr "Hlavní výhody a nevýhody <application>Empathy</application> jsou:"
-
-#~ msgid "Advantages"
-#~ msgstr "Výhody"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Better GNOME integration. Passwords are stored in the keyring instead of "
-#~ "plain text like in <application>Pidgin</application>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Lepší integrace s GNOME. Hesla jsou uložena v keyring namísto v prostém "
-#~ "textu jak je tomu u <application>Pidgin</application>a"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Voice chat with <application>GoogleTalk</application>. Voice chat "
-#~ "requires extra <application>gstreamer</application> codecs and manual "
-#~ "firewall reconfiguration and <application>Pidgin</application> now uses "
-#~ "the same framework as well."
-#~ msgstr ""
-#~ "Hlasový chat s <application>GoogleTalk</application>. Hlasový chat "
-#~ "vyžaduje extra kodeky <application>gstreamer</application> a ruční "
-#~ "konfiguraci firewallu a <application>Pidgin</application> nyní používá "
-#~ "také stejný framework."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Support for collaboration with <application>Abiword</application> and "
-#~ "other programs"
-#~ msgstr ""
-#~ "Podpora pro spolupráci s <application>Abiword</application> a dalšími "
-#~ "programy"
-
-#~ msgid "Geo Location (very recent feature)"
-#~ msgstr "Geografická lokace (velmi nová vlastnost)"
-
-#~ msgid "Disdvantages"
-#~ msgstr "Nevýhody"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Missing plugin system, so many of the add-on features available to "
-#~ "<application>Pidgin</application> (like encryption) are not available to "
-#~ "<application>Empathy</application>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Chybějící systém zásuvných modulů, proto mnoho doplňkových vlastností z "
-#~ "<application>Pidgin</application>u (např. šifrování) k dispozici v "
-#~ "<application>Empathy</application> nejsou."
-
-#~ msgid "No proxy support"
-#~ msgstr "Bez podpory proxy"
-
-#~ msgid "Totem"
-#~ msgstr "Totem"
-
-#~ msgid "totem"
-#~ msgstr "totem"
-
-#~ msgid "gstreamer"
-#~ msgstr "gstreamer"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<application>Totem</application> only supports a <application>gstreamer</"
-#~ "application> back end now. The <application>totem-xine</application> back "
-#~ "end has been removed completely."
-#~ msgstr ""
-#~ "<application>Totem</application> nyní podporuje pouze backend "
-#~ "<application>gstreamer</application>. Backend <application>totem-xine</"
-#~ "application> byl kompletně odstraněn."
-
-#~ msgid "Epiphany"
-#~ msgstr "Epiphany"
-
-#~ msgid "epiphany"
-#~ msgstr "epiphany"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<application>Epiphany</application> in this release is now using the "
-#~ "WebKit engine instead of the Gecko engine from <application>Firefox</"
-#~ "application>."
-#~ msgstr ""
-#~ "<application>Epiphany</application> v tomto vydání používá engine WebKit "
-#~ "namísto Gecko z <application>Firefox</application>u."
-
-#~ msgid "GNOME Shell &mdash; preview of GNOME 3"
-#~ msgstr "GNOME Shell &mdash; ukázka GNOME 3"
-
-#~ msgid "GNOME shell"
-#~ msgstr "GNOME shell"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A very early version of GNOME Shell is now available in the repository. "
-#~ "GNOME Shell is a key part of GNOME 3 and is in active development with "
-#~ "the heavy involvement of Fedora developers and interaction designers. A "
-#~ "simple way to try out GNOME Shell is to install the <package>desktop-"
-#~ "effects</package> package:"
-#~ msgstr ""
-#~ "V repozitáři je nyní k dispozici velmi raná verze GNOME Shell. GNOME "
-#~ "Shell je klíčová část GNOME 3 a probíhá u ní aktivní vývoj s ohromným "
-#~ "zapojením vývojářů Fedory a návrhářů interakce. Jednoduchým způsobem jak "
-#~ "vyzkoušet GNOME Shell je nainstalovat balíček <package>desktop-effects</"
-#~ "package>:"
-
-#~ msgid "<command>yum install desktop-effects gnome-shell</command>"
-#~ msgstr "<command>yum install desktop-effects gnome-shell</command>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Then, click <menuchoice><guimenu>System</"
-#~ "guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem><guimenuitem>Desktop "
-#~ "Effects</guimenuitem></menuchoice>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Poté klikněte na menu <menuchoice><guimenu>Systém</"
-#~ "guimenu><guimenuitem>Volby</guimenuitem><guimenuitem>Efekty desktopu</"
-#~ "guimenuitem></menuchoice>"
-
-#~ msgid "If you would like to configure it manually, run"
-#~ msgstr "Přejete-li si provést konfiguraci ručně, spusťte"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<command>mkdir ~/.config/autostart</command>\n"
-#~ "<command>ln -s /usr/share/applications/gnome-shell.desktop ~/.config/"
-#~ "autostart</command>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<command>mkdir ~/.config/autostart</command>\n"
-#~ "<command>ln -s /usr/share/applications/gnome-shell.desktop ~/.config/"
-#~ "autostart</command>"
-
-#~ msgid "You can also run the following to invoke it directly."
-#~ msgstr "Pro přímé vyvolání můžete rovněž spustit:"
-
-#~ msgid "<command>gnome-shell --replace &amp;</command>"
-#~ msgstr "<command>gnome-shell --replace &amp;</command>"
-
-#~ msgid "KDE 4.3"
-#~ msgstr "KDE 4.3"
-
-#~ msgid "<primary>KDE</primary>"
-#~ msgstr "<primary>KDE</primary>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<application>KDE 4.3</application> is part of this release and is the "
-#~ "default environment in the Fedora KDE Desktop Live image. The KDE Desktop "
-#~ "Live image is a downloadable CD you can use to test the new KDE "
-#~ "environment with or without installing it. You can write the image to a "
-#~ "CD or to a USB flash drive."
-#~ msgstr ""
-#~ "<application>KDE 4.3</application> je součástí tohoto vydání a je "
-#~ "výchozím pracovním prostředím v obrazu Fedora KDE Desktop Live. Obraz KDE "
-#~ "Desktop LIve je stažitelné CD, které můžet použít k testování nového "
-#~ "prostředí KDE, ať již s jeho instalací či bez ní. Obraz můžete zapsat na "
-#~ "CD nebo USB flash disk."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<application>KDE 4.3</application> is the latest release of KDE 4, with "
-#~ "many enhancements and new features. <application>Plasma</application> has "
-#~ "a new <citetitle>Air</citetitle> look, improved job and notification "
-#~ "management and fully-configurable keyboard shortcuts. There are also new "
-#~ "<application>Plasma</application> widgets and existing ones are improved. "
-#~ "<application>KWin</application> is optimized for performance and brings "
-#~ "new desktop effects to KDE. KDE now contains a new bug reporting tool, "
-#~ "making it easier to report bugs to the KDE developers."
-#~ msgstr ""
-#~ "<application>KDE 4.3</application> je nejnovější vydání KDE 4 s mnoha "
-#~ "vylepšeními a novými funkcemi. <application>Plasma</application> má nový "
-#~ "<citetitle>Air</citetitle> vzhled, vylepšenou správu úloh a notifikací a "
-#~ "plně konfigurovatelné klávesové zkratky. Neleznete zde i nové ovládací "
-#~ "prvky Plasma (widgety) a již existující jsou vylepšeny. "
-#~ "<application>KWin</application> je optimalizovaný pro výkon a přináší do "
-#~ "KDE nové desktopové efekty. KDE nyní obashuje nový nástroj pro oznamování "
-#~ "chyb usnadňující oznamovaní chyb vývojářům KDE."
-
-#~ msgid "Moblin Desktop"
-#~ msgstr "Moblin Desktop"
-
-#~ msgid "moblin-desktop"
-#~ msgstr "moblin-desktop"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The Moblin Architecture is designed to support multiple platforms and "
-#~ "usage models ranging from Netbooks and NetTops to Mobile Internet Devices "
-#~ "(MID) and various embedded usage models, such as In Vehicle Infotainment "
-#~ "systems."
-#~ msgstr ""
-#~ "Moblin Architektura je navržena pro podporu více platforem a modelů v "
-#~ "rozsahu od NetBooků a NetTopů až k Mobilním internetovým zařízením (MID) "
-#~ "a různým vestavěným zařízením, jako například Vehicle Infotainment "
-#~ "systems."
-
-#~ msgid ""
-#~ "A preview of the Core Moblin 2 desktop environment for NetBook/NetTop/MID "
-#~ "devices is available for testing in Fedora."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ve Fedoře je pro testování k dispozici předběžná verze desktopového "
-#~ "prostředí Core Moblin 2, která je určena pro NetBooky, NetTopy a MID "
-#~ "zařízení."
-
-#~ msgid "The Moblin Desktop may be installed as a group with yum:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Moblin Desktop může být programem yum nainstalován jako skupina pomocí "
-#~ "příkazu:"
-
-#~ msgid "sudo yum install @moblin-desktop"
-#~ msgstr "sudo yum install @moblin-desktop"
More information about the docs-commits mailing list