[Kde-i18n-sr] Најава: Српска отворена рачунарска терминологија ( сорта )

Часлав Илић caslav.ilic at gmx.net
Wed Jun 25 17:29:48 UTC 2008


>> [: Горан Ракић :]
>> https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=441122 ме подсети да бисмо
>> могли да пробамо да ускалдимо неке уочљиве преводе из менија...

> [: Филип Милетић, 2008-06-24 :]
> Људи, крајње је време — ајде да лепо отворимо заједничку листу за ове
> ствари. Некако нема смисла да се о овоме дискутује на багзили (Bugzilla).
>
> Чекај мало... ја ево већ отворио. Ко жели да се прикључи, испод су дати
> детаљи. Нећу никога да терам, али стварно би згодно било да, ко што смо
> више пута рекли, имамо место где можемо да расправљамо о усклађивању
> превода.
>
>   Congratulations: you've successfully created your Google Group, Српска 
>   отворена рачунарска терминологија.
>
>   Here are the essentials:
>
>   * Group name: Српска отворена рачунарска терминологија
>   * Group home page: http://groups.google.com/group/sorta
>   * Group email address sorta at googlegroups.com

Ако добро гледам, чини ми се да ово још не досеже Федоријанаце.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20080625/2b81b718/attachment.bin 


More information about the trans-sr mailing list