[sr.openoffice.org] Формат појмовника — диверглос ИксМЛ

Часлав Илић caslav.ilic at gmx.net
Fri May 2 18:37:47 UTC 2008


> [: Часлав Илић :]
> Ајд' на другу страну: terminus at prevod.org
>
> „На рубу српског рачунарства [...]“

Треба имати у виду да име које изаберемо овде ваља да служи и за остало.
Нпр. као име СУВ ризнице, па онда можда и <ime>.prevod.org за генерисани
ХТМЛ појмовник, итд. Зато је стварно добро да име не буде сасвим генеричко.
Даље, смислио сам напокон задовољавајуће ми име за сам појмовник:
„Сверачунарски појмовник“ (скромно, као што ми је и обичај).

Ако је тако, од „појмовничара који на Терминусу састављају Сверачунарски
појмовник“ лично нема да смислим боље алегорију за милион година. Има л'
неко противпредлог? :)

Иначе, скриптица се полако крчка, још мало па време да се порине ризница.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20080502/a604e2e6/attachment.bin 


More information about the trans-sr mailing list