[sr.openoffice.org] Формат појмовника — диверглос ИксМЛ

Часлав Илић caslav.ilic at gmx.net
Sun May 11 00:34:02 UTC 2008


> [: Часлав Илић :]
> Иначе, скриптица се полако крчка, још мало па време да се порине ризница.

Скрипта је већ употребљива за оверу диверглоског појмовника, и за градњу ПО
„погледа“ за одређени језик/окружење на основу њега. Њена ризница се може
повући од мене:

 $ git clone git://nedohodnik.dyndns.org/divergloss.git

или од Филипа:

 $ git clone git://cowfarm.no-ip.org:9003/divergloss.git

где је она из недоходника фришкија него са кравље фарме, пошто сам још увек
главни кодочукач :) О скрипти смо иначе мало причали на
http://www.vokabular.org/forum/index.php?topic=2025.0 .

Тренутно радим на ХТМЛ погледу, који треба до буде мало обимнији, али би
стварно већ могло да се почне са успостављањем темеља самог Сверачунарског
појмовника. Што значи — изабрати више то име и отворити листу :) Као што сам
и наговестио, у међувремену нисам смислио ништа боље од terminus at prevod.org.
Ризница би исто била на „њено име“, а унутар ње би Појмовник био један
поддиректоријум:

 terminus/
   sverapoj/
   ...

јер, ако пође како треба, требаће ту још понешто ;) Стајала би код мене на
git://nedohodnik.dyndns.org/terminus.git, верујем и код Филипа већ где је
тури. И наравно, ко још буде хтео да заметне своју.

Чини ми се да вреди поменути и да се, на моје извесно изненађење, скоро
нешто концепцијски блиско нашло и овде:

 http://members.microsoft.com/wincg/en-us/mtcf_about.aspx?s=6&langid=1223
 http://members.microsoft.com/wincg/en-us/mtcf_glossary.aspx?s=4&letter=All&langid=1223&filter=0

Иако више у страну Даниловог речника (предлагање, итд.), и мада у очекивано
другачијем маниру и ограниченије намене, ипак су ту обавезни описи за сваки
појам, срочени таман како бих желео да то буде и у нашем појмовнику. Као што
говорише једном у једној држави, ... никад не спава!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20080511/8d4adbde/attachment.bin 


More information about the trans-sr mailing list