[NeuroFedora] Open NeuroFedora meeting today (13th Sep) at 1300 UTC(Was: Re: Re: 1 of 32,125 Next Open NeuroFedora Meeting: 1300 UTC on Monday, 12th September)