[FZH] selinux 关闭之后重启失败

嘉谟 yxy.716 at gmail.com
Fri Dec 23 04:40:29 UTC 2011


²»ÊÇÕâ¸öÔ­Òò¡£ selinux/config ÀïÃæÊÇ´óд¡£

¶øÇÒ×î½üÖØÆôºÍ¹Ø±ÕÓÐʱºòºÜ¿ìÓÐʱºòºÜÂý¡£ Ö÷ÒªÇø±ðÊÇ°²×°ÁËxen£¬¶øÇÒûÓа²×°³É¹¦¡£
ÎÒ¿´ÁËһϠ/var/log/message ºÃÏñºÍnetwork manager Óйء£

ÔÚ 2011Äê12ÔÂ22ÈÕ ÏÂÎç11:34£¬Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com> дµÀ£º
> ÊDz»ÊÇÇø·Ö´óСдÄØ......
> ÎÒÊÇ˵Ӧ¸Ãд³É£º
> SELINUX=disabled
>
> ÔÚ 2011Äê12ÔÂ22ÈÕ ÉÏÎç10:37£¬¼ÎÚÓ <yxy.716在gmail.com>дµÀ£º
>
>> ÖØÆôûÓÐÎÊÌ⣬µ«·¢ÏֹػúºÜ³¤¡£Èç¹ûÊÇÖؽ¨Ó¦¸ÃÒѾ­½¨ºÃÁË°É¡£
>> ÈçºÎ²é¿´ÉϴιػúÐÅÏ¢ÄØ£¿
>> On 21 Dec 2011 18:01, "¼ÎÚÓ" <yxy.716在gmail.com> wrote:
>>
>> > I  think you are right.
>> > This time I wait a long time make it finish .
>> > After login .I reboot again . It become right.
>> >
>> > ÔÚ 2011Äê12ÔÂ21ÈÕ ÏÂÎç4:46£¬Hongqing Yang <hoyang在redhat.com> дµÀ£º
>> > > I think it will take long time to relabel if you have disabled it.
>> > >
>> > > Hongqing
>> > >
>> > > ----- Original Message -----
>> > >> From: "¼ÎÚÓ" <yxy.716在gmail.com>
>> > >> To: chinese在lists.fedoraproject.org
>> > >> Sent: Wednesday, December 21, 2011 4:20:03 PM
>> > >> Subject: [FZH] selinux ¹Ø±ÕÖ®ºóÖØÆôʧ°Ü
>> > >>
>> > >> ÔÚ/etc/selinux/config ÈÃselinux=disabled
>> > >> Ö®ºó·¢ÏÖÖØÆôfedora һֱͼ±êÄÇÀï¡£
>> > >> Ôõô½â¾ö£¿
>> > >>
>> > >> --
>> > >>
>> >
>> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>> > >> ¼ÎÚÓ
>> > >> "ÎôÎÒÍùÒÓ£¬ÑîÁøÒÀÒÀ £» ½ñÎÒÀ´Ë¼ £¬ÓêÑ©ö­ö­"
>> > >>
>> >
>> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>> > >> --
>> > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > >>
>> > > --
>> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >
>> >
>> >
>> > --
>> >
>> >
>> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>> > ¼ÎÚÓ
>> > "ÎôÎÒÍùÒÓ£¬ÑîÁøÒÀÒÀ £» ½ñÎÒÀ´Ë¼ £¬ÓêÑ©ö­ö­"
>> >
>> >
>> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>> >
>>
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¼ÎÚÓ
"ÎôÎÒÍùÒÓ£¬ÑîÁøÒÀÒÀ £» ½ñÎÒÀ´Ë¼ £¬ÓêÑ©ö­ö­"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


More information about the Chinese mailing list