[FZH] Fedora 中文字体更改调查

Tristan Huang tristan.j.huang at gmail.com
Wed Dec 28 08:21:53 UTC 2011


ÎÄȪæä΢Ã׺ڣº
http://wenq.org/upload/wqy-microhei-preview.png
ÎÄȪæäÕýºÚ:
http://wenq.org/images/kwafoo_beta.png

΢Ã׺ڵÄÔÚ×ÖÌåƫСµÄÇé¿öϱʻ­½á¹¹ÉÔ΢ÇåÎúÒ»µã£¬µ«µÄÈ·´æÔÚÈçÉÏËù˵µÄÄ£ºý¸Ð¡£
ÎÒûÓùýMac£¬ËùÒÔµ¥µ¥Óëwindows7Ïà±È£¬ÎÄȪæä΢Ã׺ڵÄЧ¹û¿ÉÄܸüºÃÒ»µã¡£

ÔÚ 2011Äê12ÔÂ28ÈÕ ÏÂÎç4:05£¬humingx <humingx在gmail.com>дµÀ£º

> Ö§³ÖÓÃ΢Ã׺ڣ¬×ÜÌå¸Ð¾õÒª±ÈÕýºÚ¿´ÆðÀ´Êæ·þ¡£
>
> ÔÚ 2011Äê12ÔÂ28ÈÕ ÏÂÎç3:50£¬Xiaoran Zhao <zxrlha在gmail.com>дµÀ£º
>
> > ÎÒµÄlocaleÒ²ÊÇÓÃÓ¢Îĵġ£ÒÔÇ°ÖÐÎÄÊÇÓÃÁ½ÖÖ²»Í¬×ÖÌå»ìºÏÏÔʾµÄ£¬ÄÑ¿´ËÀÁË¡£
> > ÏÖÔÚ×ÖÌåÓõÄÓ¦¸ÃÊÇwqy-zenhei£¬¸Ð¾õ»¹ÊǺÜÊæ·þµÄ¡£
> > ÎÒ»¹Ã»×°¹ý΢Ã׺ڣ¬²»¹ý΢Ã׺ڵÄ×Ö¿âòËÆ»¹±È½ÏС¡£
> > ÏÖÔÚÓÐЩÈí¼þ£¨ÓÎÏ·£©Ã²ËÆÖÐÎÄĬÈϾÍÊÇÓÃÕæºÚµÄ×ÖÌå°É£¬Èçwesnoth£¬flaw
> > ×ÜÖ®£¬ÎÒÊǽ¨ÒéÈÔÈ»ÓÃWenQuanYi ZenHeiµÄ
> > On Wed, 2011-12-28 at 14:10 +0800, Robin Lee wrote:
> > > ÎұȽϹØÐÄÔÚÓ¢ÎÄ locale ϵÄĬÈÏÖÐÎÄ×ÖÌå
> > >
> > > 2011/12/28 Yu Chen <jcomee在gmail.com>
> > >
> > > > ÔÚ 2011Äê12ÔÂ28ÈÕ ÏÂÎç12:37£¬Xu Xin <railwaycat在gmail.com>дµÀ£º
> > > >
> > > > > GUI ÉÏÈ¥µôÐÞ¸Ä×Ö
> > > >
> > > >
> > > > GNOME 3µÄÉè¼Æ°Ñ×ÖÌåappletÈ¥ÁË ¿É°¤Á˲»ÉÙÂî°¡ £¡
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list