[FZH] openfetion 打包问题

Liang Suilong liangsuilong在gmail.com
星期六 五月 7 12:02:49 UTC 2011


不是移动?什么意思?
On May 7, 2011 7:59 PM, "Robin Lee" <robinlee.sysu在gmail.com> wrote:
> 可惜我不是移动
>
> 有这回事?
> 2011/5/7 Liang Suilong <liangsuilong在gmail.com>:
>> 微菜哥,干嘛你在 LinuxTOY 用我的 ID 发评论啊?
>> On May 7, 2011 4:49 PM, "microcai" <microcai在fedoraproject.org> wrote:
>>> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
>>> Hash: SHA1
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> 于 2011年05月07日 16:18, Jiahua Huang 写道:
>>>> btw,现在飞信相关的至少有三个相互独立的库和 UI,
>>> 而且没一个做的好。这般人就知道重复发明轮子。还是发明烂轮子。
>>> 有这点时间做什么不比重复发明轮子强的多。
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> 多加空行。排除 GPG 垃圾的影响
>>> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
>>> Version: GnuPG v2.0.17 (GNU/Linux)
>>>
>>> iQEcBAEBAgAGBQJNxQenAAoJEKT4Uz7oTANZY+kH/3C5KIwZ7DPvMgixyDOR7+mE
>>> WSPtl0wBP1l9a4ZrZAsDaQ6PyQYYJMxFxmRRXn+CaVqBg2eMrzDEARmEeZdE+Yui
>>> BX7zVCS3VnSv9A2RTHqFOpQyy4IRlYE5K88Y+1qKuBwbiKyrfGkoyRNH+ZORsSZM
>>> K+hMjTycqfs7CCPvReyByOEQ5HGaBU4ZoVBq4M9LY4jIl49RJS59gx+wink/SJcK
>>> a3WH7YA3v2R0353tB5VL1t7VqQHxoTwtZ7PJveRjuRpiEVzA5k72KhSSBOYCrrIE
>>> BZFMv6vA4dT2EQuJ5f1C4bu2I58yqSypD77qsc10E46ge+mbgP9CA9OH6/8+rdo=
>>> =v4yp
>>> -----END PGP SIGNATURE-----
>>> _______________________________________________
>>> Chinese mailing list
>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> _______________________________________________
>> Chinese mailing list
>> Chinese at lists.fedoraproject.org
>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese


关于邮件列表 Chinese 的更多信息