readme-live-image/devel/po nl.po,1.2,1.3

Geert Warrink (warrink) fedora-docs-commits at redhat.com
Sat Feb 23 16:05:07 UTC 2008


Author: warrink

Update of /cvs/docs/readme-live-image/devel/po
In directory cvs-int.fedora.redhat.com:/tmp/cvs-serv9279/po

Modified Files:
	nl.po 
Log Message:
added some translations to make it complete


Index: nl.po
===================================================================
RCS file: /cvs/docs/readme-live-image/devel/po/nl.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -r1.2 -r1.3
--- nl.po	15 Feb 2008 19:34:14 -0000	1.2
+++ nl.po	23 Feb 2008 16:05:04 -0000	1.3
@@ -1,231 +1,451 @@
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE readme-live-image VERSION\n"
+"Project-Id-Version: PACKAGE readme-live-image VERSION  final\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-15 15:16+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-02-15 20:27+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-10-22 20:52-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-02-23 16:56+0100\n"
 "Last-Translator: Geert Warrink <geert.warrink at onsnet.nu>\n"
 "Language-Team: Dutch <nl at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
-#: en_US/rpm-info.xml:16(rights) 
+#: en_US/rpm-info.xml:16(rights)
 msgid "OPL"
 msgstr "OPL"
 
-#: en_US/rpm-info.xml:17(version) 
+#: en_US/rpm-info.xml:17(version)
 msgid "1.0"
 msgstr "1.0"
 
-#: en_US/rpm-info.xml:20(year) 
+#: en_US/rpm-info.xml:20(year)
 msgid "2006"
 msgstr "2006"
 
-#: en_US/rpm-info.xml:21(year) 
+#: en_US/rpm-info.xml:21(year)
 msgid "2007"
 msgstr "2007"
 
-#: en_US/rpm-info.xml:22(holder) 
+#: en_US/rpm-info.xml:22(holder)
 msgid "Nelson Strother"
 msgstr "Nelson Strother"
 
-#: en_US/rpm-info.xml:23(holder) 
+#: en_US/rpm-info.xml:23(holder)
 msgid "Paul W. Frields"
 msgstr "Paul W. Frields"
 
 #. Use a local title element to avoid including fdp-info
-#: en_US/rpm-info.xml:25(title) en_US/readme-live-image.xml:12(title) 
+#: en_US/rpm-info.xml:25(title) en_US/readme-live-image.xml:12(title)
 msgid "Live Image README"
 msgstr "Live Image LEESMIJ"
 
-#: en_US/rpm-info.xml:26(desc) 
+#: en_US/rpm-info.xml:26(desc)
 msgid "How to use the Fedora Live image"
 msgstr "Hoe gebruik je de Fedora Live image"
 
-#: en_US/rpm-info.xml:30(details) 
-msgid "Branch for F-9 devel"
-msgstr "Tak voor F-9 devel"
+#: en_US/rpm-info.xml:30(details)
+msgid "Push new version for final"
+msgstr "Maak nieuwe versie de laatste"
+
+#: en_US/rpm-info.xml:34(details)
+msgid "Elevate installation section"
+msgstr "Verhoog installatie sectie"
+
+#: en_US/rpm-info.xml:38(details)
+msgid "Sync version for release notes build"
+msgstr "Versie in pas brengen met vrijgave documentatie"
+
+#: en_US/rpm-info.xml:42(details)
+msgid "First published version with edits"
+msgstr "Eerste uitgave met veranderingen"
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:14(title) 
+#: en_US/readme-live-image.xml:14(title)
 msgid "Introduction"
 msgstr "Inleiding"
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:15(para) 
-msgid "A Live image is a low-risk and time-efficient method of \"test-driving\" the Fedora operating system on your own familiar hardware. If the evaluation provides a pleasant adventure, you may choose to install the Live system software to provide your normal computing environment. This Live image provides you with an experience that is very similar to running Fedora, but there are some benefits and caveats. Refer to <xref linkend=\"benefits\"/> and <xref linkend=\"caveats\"/> for more information."
-msgstr "Een Live image is een methode om tijd efficient en met lage risico het Fedora besturingssysteem op je eigen vertrouwde computer uit te proberen. Als de evaluatie een plezierig avontuur blijkt te zijn, kun je er voor kiezen om het Live software systeem te installeren als je normale computer omgeving. Deze Live image geeft je een ervaring die heel veel lijkt op het draaien van Fedora, echter er zijn enkele voordelen en nadelen. Refereer naar <xref linkend=\"benefits\"/> en <xref linkend=\"caveats\"/> voor meer informatie."
+#: en_US/readme-live-image.xml:15(para)
+msgid ""
+"A Live image is a low-risk and time-efficient method of \"test-driving\" the "
+"Fedora operating system on your own familiar hardware. If the evaluation "
+"provides a pleasant adventure, you may choose to install the Live system "
+"software to provide your normal computing environment. This Live image "
+"provides you with an experience that is very similar to running Fedora, but "
+"there are some benefits and caveats. Refer to <xref linkend=\"benefits\"/> "
+"and <xref linkend=\"caveats\"/> for more information."
+msgstr ""
+"Een Live image is een methode om tijd efficient en met lage risico het "
+"Fedora besturingssysteem op je eigen vertrouwde computer uit te proberen. "
+"Als de evaluatie een plezierig avontuur blijkt te zijn, kun je er voor "
+"kiezen om het Live software systeem te installeren als je normale computer "
+"omgeving. Deze Live image geeft je een ervaring die heel veel lijkt op het "
+"draaien van Fedora, echter er zijn enkele voordelen en nadelen. Refereer "
+"naar <xref linkend=\"benefits\"/> en <xref linkend=\"caveats\"/> voor meer "
+"informatie."
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:25(title) 
+#: en_US/readme-live-image.xml:25(title)
 msgid "What Should I Do With My Live Image?"
 msgstr "Wat Moet Ik Met Mijn Live Image Doen?"
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:26(para) 
-msgid "Before you use your Live image, read the next section to learn how to maximize your enjoyment of Fedora. You may also want to read <xref linkend=\"booting\"/> for hints on booting from this media. Then insert this media in your computer and boot from it."
-msgstr "Voordat je je Live image gebruikt, lees de volgende sectie om te leren hoe je maximaal plezier met Fedora kan hebben. Je wilt misschien ook <xref linkend=\"booting\"/> lezen voor tips om vanaf deze media op te starten. Daarna plaats je deze media in je computer en start er mee op."
+#: en_US/readme-live-image.xml:26(para)
+msgid ""
+"Before you use your Live image, read the next section to learn how to "
+"maximize your enjoyment of Fedora. You may also want to read <xref linkend="
+"\"booting\"/> for hints on booting from this media. Then insert this media "
+"in your computer and boot from it."
+msgstr ""
+"Voordat je je Live image gebruikt, lees de volgende sectie om te leren hoe "
+"je maximaal plezier met Fedora kan hebben. Je wilt misschien ook <xref "
+"linkend=\"booting\"/> lezen voor tips om vanaf deze media op te starten. "
+"Daarna plaats je deze media in je computer en start er mee op."
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:33(title) 
+#: en_US/readme-live-image.xml:33(title)
 msgid "Suggested Hardware"
 msgstr "Aanbevolen Hardware"
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:34(para) 
-msgid "This Live system successfully boots and runs on most computers with 256 MB or more installed system memory, or RAM. If your computer has 1 GB or more installed system memory, for higher performance, select <guilabel>Run from RAM</guilabel> from the boot menu."
-msgstr "Dit Live systeem start op en draait met succes op de meeste omputers met 258 MB of meer systeem geheugen, of RAM. Als je computer 1 GB of meer systeem geheugen heeft, selecteer je <guilabel>Run from RAM</guilabel> van het opstart menu voor een hogere prestatie."
-
-#: en_US/readme-live-image.xml:39(para) 
-msgid "Your computer must have the ability to boot from the device holding the Live image media. For instance, if the Live image is on a CD or DVD, your computer must be able to boot from the CD or DVD drive."
-msgstr "Je computer moet de mogelijk hebben om op te starten van het apparaat dat de Live image media bevat. Bijvoorbeeld, als de Live image op een CD of DVD staat, moet je computer in staat zijn om van het CD of DVD schijfstation op te starten."
+#: en_US/readme-live-image.xml:34(para)
+msgid ""
+"This Live system successfully boots and runs on most computers with 256 MB "
+"or more installed system memory, or RAM. If your computer has 1 GB or more "
+"installed system memory, for higher performance, select <guilabel>Run from "
+"RAM</guilabel> from the boot menu."
+msgstr ""
+"Dit Live systeem start op en draait met succes op de meeste omputers met 258 "
+"MB of meer systeem geheugen, of RAM. Als je computer 1 GB of meer systeem "
+"geheugen heeft, selecteer je <guilabel>Run from RAM</guilabel> van het "
+"opstart menu voor een hogere prestatie."
+
+#: en_US/readme-live-image.xml:39(para)
+msgid ""
+"Your computer must have the ability to boot from the device holding the Live "
+"image media. For instance, if the Live image is on a CD or DVD, your "
+"computer must be able to boot from the CD or DVD drive."
+msgstr ""
+"Je computer moet de mogelijk hebben om op te starten van het apparaat dat de "
+"Live image media bevat. Bijvoorbeeld, als de Live image op een CD of DVD "
+"staat, moet je computer in staat zijn om van het CD of DVD schijfstation op "
+"te starten."
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:45(title) 
+#: en_US/readme-live-image.xml:45(title)
 msgid "Booting"
 msgstr "Opstarten"
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:46(para) 
-msgid "This section gives additional guidance for users whose experience with starting the computer, or \"booting,\" is limited to pushing the power button. To set up your system to boot from the Live media, first shut down or hibernate your computer if it is not already off. Power your computer on, and watch the initial BIOS screen for a prompt that indicates which key to use for either:"
-msgstr "Deze sectie geeft een extra leidraad voor gebruikers waarvoor de ervaring met het aanzetten van de computer, of het opstarten, beperkt is tot het drukken op de aan knop. Om je computer voor te bereiden om op te starten van de Live media, zet je eerst je computer uit als dat niet al het geval is. Zet je computer aan, en let op het eerste BIOS scherm voor een prompt dat aangeeft welke toets je moet gebruiken voor:"
+#: en_US/readme-live-image.xml:46(para)
+msgid ""
+"This section gives additional guidance for users whose experience with "
+"starting the computer, or \"booting,\" is limited to pushing the power "
+"button. To set up your system to boot from the Live media, first shut down "
+"or hibernate your computer if it is not already off. Power your computer on, "
+"and watch the initial BIOS screen for a prompt that indicates which key to "
+"use for either:"
+msgstr ""
+"Deze sectie geeft een extra leidraad voor gebruikers waarvoor de ervaring "
+"met het aanzetten van de computer, of het opstarten, beperkt is tot het "
+"drukken op de aan knop. Om je computer voor te bereiden om op te starten van "
+"de Live media, zet je eerst je computer uit als dat niet al het geval is. "
+"Zet je computer aan, en let op het eerste BIOS scherm voor een prompt dat "
+"aangeeft welke toets je moet gebruiken voor:"
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:55(para) 
+#: en_US/readme-live-image.xml:55(para)
 msgid "a boot menu, or"
 msgstr "een opstart (boot) menu, of"
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:58(para) 
+#: en_US/readme-live-image.xml:58(para)
 msgid "the BIOS setup utility"
 msgstr "het BIOS setup programma"
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:61(para) 
-msgid "The boot menu option is preferable. If you cannot see such a prompt, consult your manufacturer's documentation for your computer system, motherboard, or mainboard for the correct keystroke. On many systems, the required key will be <keycap>F12</keycap>, <keycap>F2</keycap>, <keycap>F1</keycap>, or <keycap>Delete</keycap>."
-msgstr "De boot menu optie heeft de voorkeur. Als je zo'n prompt niet ziet, raadpleeg je de documentatie van de fabrikant van je computer systeem of moederbord voor de juiste toets. Voor veel systemen zal dit de <keycap>F12</keycap>, <keycap>F2</keycap>, <keycap>F1</keycap>, of <keycap>Delete</keycap> toets zijn."
-
-#: en_US/readme-live-image.xml:67(para) 
-msgid "Most computers boot from hard disk (or one of the hard disks, if there are more than one). If you are reading this document from a CD or a DVD, then set the computer to boot from the DVD or CD drive. If you are reading this file from a USB device such as a memory stick or thumb drive, set your computer to boot from the USB device."
-msgstr "De meeste computers starten op vanaf de harde schijf (of van een van de harde schijven, als er meerdere zijn). Als je dit document leest van van een CD of DVD, dan stel je je computer in om op te starten van het DVD of CD schijfstation. Als je dit bestand leest vanaf een USB pen, stel je je computer in om op te starten van het USB apparaat."
-
-#: en_US/readme-live-image.xml:73(para) 
-msgid "If you are making changes to the BIOS configuration, record the current boot device selection configuration before you change it. This record allows you to restore the original configuration if you choose to return to your previous computing environment."
-msgstr "Als je veranderingen maakt in de BIOS instellingen, noteer dan de huidige boot selectie instelling voordat je deze verandert. Deze notitie helpt je om de originele instellingen te herstellen als je er voor kiest om terug te gaan naar je vorige computer omgeving."
-
-#: en_US/readme-live-image.xml:78(para) 
-msgid "The BIOS on older computers may not include a choice you desire, such as network booting. If your computer can only boot from floppy diskette or hard disk, you may be unable to experience this Live image on your computer."
-msgstr "De BIOS van oudere computers missen misschien de keuze die je nodig hebt, zoals opstarten via het netwerk. Als je computer alleen kan opstarten van een floppy diskette of van een harde schijf, dat ben je niet in staat om deze Live image op je computer mee te maken."
-
-#: en_US/readme-live-image.xml:82(para) 
-msgid "You may wish to see if an updated BIOS is available from the manufacturer of your computer. A BIOS update may offer additional boot menu choices, but requires care to install properly. Consult the manufacturer's documentation for more information. Otherwise, ask a friend if you can try running this Live image on their newer computer."
-msgstr "Je kunt kijken of er een bijgewerkte BIOS beschikbaar is van de fabrikant van je computer. Een bijgewerkte BIOS geeft misschien extra opstart menu keuzes, maar vereist voorzichtigheid om het correct te installeren. Raadpleeg de documentatie van de fabrikant voor meer informatie. Vraag anders een vriend of je deze Live image op zijn nieuwere computer uit mag proberen."
+#: en_US/readme-live-image.xml:61(para)
+msgid ""
+"The boot menu option is preferable. If you cannot see such a prompt, consult "
+"your manufacturer's documentation for your computer system, motherboard, or "
+"mainboard for the correct keystroke. On many systems, the required key will "
+"be <keycap>F12</keycap>, <keycap>F2</keycap>, <keycap>F1</keycap>, or "
+"<keycap>Delete</keycap>."
+msgstr ""
+"De boot menu optie heeft de voorkeur. Als je zo'n prompt niet ziet, "
+"raadpleeg je de documentatie van de fabrikant van je computer systeem of "
+"moederbord voor de juiste toets. Voor veel systemen zal dit de <keycap>F12</"
+"keycap>, <keycap>F2</keycap>, <keycap>F1</keycap>, of <keycap>Delete</"
+"keycap> toets zijn."
+
+#: en_US/readme-live-image.xml:67(para)
+msgid ""
+"Most computers boot from hard disk (or one of the hard disks, if there are "
+"more than one). If you are reading this document from a CD or a DVD, then "
+"set the computer to boot from the DVD or CD drive. If you are reading this "
+"file from a USB device such as a memory stick or thumb drive, set your "
+"computer to boot from the USB device."
+msgstr ""
+"De meeste computers starten op vanaf de harde schijf (of van een van de "
+"harde schijven, als er meerdere zijn). Als je dit document leest van van een "
+"CD of DVD, dan stel je je computer in om op te starten van het DVD of CD "
+"schijfstation. Als je dit bestand leest vanaf een USB pen, stel je je "
+"computer in om op te starten van het USB apparaat."
+
+#: en_US/readme-live-image.xml:73(para)
+msgid ""
+"If you are making changes to the BIOS configuration, record the current boot "
+"device selection configuration before you change it. This record allows you "
+"to restore the original configuration if you choose to return to your "
+"previous computing environment."
+msgstr ""
+"Als je veranderingen maakt in de BIOS instellingen, noteer dan de huidige "
+"boot selectie instelling voordat je deze verandert. Deze notitie helpt je om "
+"de originele instellingen te herstellen als je er voor kiest om terug te "
+"gaan naar je vorige computer omgeving."
+
+#: en_US/readme-live-image.xml:78(para)
+msgid ""
+"The BIOS on older computers may not include a choice you desire, such as "
+"network booting. If your computer can only boot from floppy diskette or hard "
+"disk, you may be unable to experience this Live image on your computer."
+msgstr ""
+"De BIOS van oudere computers missen misschien de keuze die je nodig hebt, "
+"zoals opstarten via het netwerk. Als je computer alleen kan opstarten van "
+"een floppy diskette of van een harde schijf, dat ben je niet in staat om "
+"deze Live image op je computer mee te maken."
+
+#: en_US/readme-live-image.xml:82(para)
+msgid ""
+"You may wish to see if an updated BIOS is available from the manufacturer of "
+"your computer. A BIOS update may offer additional boot menu choices, but "
+"requires care to install properly. Consult the manufacturer's documentation "
+"for more information. Otherwise, ask a friend if you can try running this "
+"Live image on their newer computer."
+msgstr ""
+"Je kunt kijken of er een bijgewerkte BIOS beschikbaar is van de fabrikant "
+"van je computer. Een bijgewerkte BIOS geeft misschien extra opstart menu "
+"keuzes, maar vereist voorzichtigheid om het correct te installeren. "
+"Raadpleeg de documentatie van de fabrikant voor meer informatie. Vraag "
+"anders een vriend of je deze Live image op zijn nieuwere computer uit mag "
+"proberen."
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:90(title) 
+#: en_US/readme-live-image.xml:90(title)
 msgid "Benefits"
 msgstr "Voordelen"
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:91(para) 
+#: en_US/readme-live-image.xml:91(para)
 msgid "The following benefits accrue with a Live image:"
 msgstr "De volgende voordelen horen bij een Live image:"
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:94(para) 
-msgid "While running this Live image, you are in control, and are not limited to a set of screenshots or options chosen by others. Select which tasks or applications to explore with complete freedom."
-msgstr "Als je deze Live image draait, heb jij de controle en ben je niet beperkt tot een aantal scherm opnames of opties gekozen door anderen. Je kunt in complete vrijheid kiezen welke taken of toepassingen je wilt onderzoeken."
-
-#: en_US/readme-live-image.xml:100(para) 
-msgid "You can experiment with this Live image with no disruption to your previous computing environment, documents, or desktop. Hibernate your current operating system, restart with the Live image, and restart the original operating system when finished. Your previous environment returns with no changes made."
-msgstr "Je kunt met deze Live image experimenteren zonder je vorige computer omgeving, documenten, of werkblad te beschadigen. Stop je huidige besturingssysteem, start opnieuw op met de Live image, en start je originele besturingssysteem opnieuw op als je klaar bent. Je vorige omgeving komt terug zonder dat er veranderingen gemaakt zijn."
-
-#: en_US/readme-live-image.xml:107(para) 
-msgid "You can use the Live image to evaluate whether all of your hardware devices are recognized and properly configured."
-msgstr "Je kunt de Live image gebruiken om te kijken of alle hardware herkent en juist ingesteld wordt."
+#: en_US/readme-live-image.xml:94(para)
+msgid ""
+"While running this Live image, you are in control, and are not limited to a "
+"set of screenshots or options chosen by others. Select which tasks or "
+"applications to explore with complete freedom."
+msgstr ""
+"Als je deze Live image draait, heb jij de controle en ben je niet beperkt "
+"tot een aantal scherm opnames of opties gekozen door anderen. Je kunt in "
+"complete vrijheid kiezen welke taken of toepassingen je wilt onderzoeken."
+
+#: en_US/readme-live-image.xml:100(para)
+msgid ""
+"You can experiment with this Live image with no disruption to your previous "
+"computing environment, documents, or desktop. Hibernate your current "
+"operating system, restart with the Live image, and restart the original "
+"operating system when finished. Your previous environment returns with no "
+"changes made."
+msgstr ""
+"Je kunt met deze Live image experimenteren zonder je vorige computer "
+"omgeving, documenten, of werkblad te beschadigen. Stop je huidige "
+"besturingssysteem, start opnieuw op met de Live image, en start je originele "
+"besturingssysteem opnieuw op als je klaar bent. Je vorige omgeving komt "
+"terug zonder dat er veranderingen gemaakt zijn."
+
+#: en_US/readme-live-image.xml:107(para)
+msgid ""
+"You can use the Live image to evaluate whether all of your hardware devices "
+"are recognized and properly configured."
+msgstr ""
+"Je kunt de Live image gebruiken om te kijken of alle hardware herkent en "
+"juist ingesteld wordt."
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:110(title) 
+#: en_US/readme-live-image.xml:110(title)
 msgid "Full Hardware Recognition"
 msgstr "Volledige Hardware Herkenning"
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:111(para) 
-msgid "In some cases, the Live image does not offer the full range of hardware support seeing in an installed Fedora system. You may be able to manually configure support in the Live image, but must repeat these steps each time you use the Live image."
-msgstr "In sommige gevallen geeft de Live image niet de volledige reeks hardware ondersteuning zoals dit gebeurt in een geinstalleerd Fedora systeem. Je kunt in staat zijn om ondersteuning handmatig in de Live image in te stellen, maar je moet deze stappen dan herhalen iedere keer als de Live image gebruikt."
-
-#: en_US/readme-live-image.xml:119(para) 
-msgid "You can use the Live image to try different desktop environments such as GNOME, KDE, XFCE, or others. None of these choices require you to reconfigure an existing Linux installation on your computer."
-msgstr "Je kunt de Live image gebruiken om verschillende werkblad omgevingen uit te proberen, zoals GNOME, KDE, XFCE, of andere. Geen van deze keuzes vereist dat je de instellingen van een bestaande Linux installatie op je computer moet veranderen."
+#: en_US/readme-live-image.xml:111(para)
+msgid ""
+"In some cases, the Live image does not offer the full range of hardware "
+"support seeing in an installed Fedora system. You may be able to manually "
+"configure support in the Live image, but must repeat these steps each time "
+"you use the Live image."
+msgstr ""
+"In sommige gevallen geeft de Live image niet de volledige reeks hardware "
+"ondersteuning zoals dit gebeurt in een geinstalleerd Fedora systeem. Je kunt "
+"in staat zijn om ondersteuning handmatig in de Live image in te stellen, "
+"maar je moet deze stappen dan herhalen iedere keer als de Live image "
+"gebruikt."
+
+#: en_US/readme-live-image.xml:119(para)
+msgid ""
+"You can use the Live image to try different desktop environments such as "
+"GNOME, KDE, XFCE, or others. None of these choices require you to "
+"reconfigure an existing Linux installation on your computer."
+msgstr ""
+"Je kunt de Live image gebruiken om verschillende werkblad omgevingen uit te "
+"proberen, zoals GNOME, KDE, XFCE, of andere. Geen van deze keuzes vereist "
+"dat je de instellingen van een bestaande Linux installatie op je computer "
+"moet veranderen."
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:127(title) 
+#: en_US/readme-live-image.xml:127(title)
 msgid "Caveats"
 msgstr "Nadelen"
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:128(para) 
-msgid "The Live image also involves some drawbacks in exchange for convenience:"
+#: en_US/readme-live-image.xml:128(para)
+msgid ""
+"The Live image also involves some drawbacks in exchange for convenience:"
 msgstr "De Live image heeft ook enkele nadelen in ruil van het gemak:"
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:132(para) 
-msgid "While using this Live image, your computer may be much slower to respond or require more time to complete tasks than with a system installed to hard disk. CD and DVD discs provide data to the computer at a much slower rate than hard disks. Less of your computer's system memory is available for loading and running applications. Running the Live image from RAM trades higher memory usage for faster response times."
-msgstr "Als je deze Live image gebruikt, dan kan je computer veel langzamer zijn in zijn reacties of meer tijd nodig hebben om een taak af te maken vergeleken met een systeem dat op de harde schijf geinstalleerd is. CD en DVD schijven leveren de gegevens veel langzamer naar de computer dan harde schijven. Er is minder systeem geheugen beschikbaar voor het laden en draaien van toepassingen. Het draaien van de Live image vanuit RAM ruilt hoger geheugen gebruik uit tegen snellere reactie tijden."
-
-#: en_US/readme-live-image.xml:141(para) 
-msgid "To fit space constraints, fewer installed applications are included than in a full installation of Fedora. Your favorite applications may not be present in this Live image, even though they may be present and run quite well in a full installation of Fedora."
-msgstr "Door de ruimte beperking zijn minder toepassingen beschikbaar dan in een volledige installatie van Fedora. Jouw favoriete toepassing is misschien niet aanwezig in deze Live image, hoewel deze aanwezig kan zijn en erg goed finctioneert in een volledige installatie van Fedora."
-
-#: en_US/readme-live-image.xml:148(para) 
-msgid "At this time, you cannot permanently install new applications in the Live image. To try other applications, or newer versions of existing applications, you must generally install Fedora on your computer. You may be able to temporarily install or update applications, however, if you have sufficient system memory. Most systems require more than 512 MB RAM for installations or updates to succeed. These changes will be lost when you shut down the Live image."
-msgstr "Op dit moment kun je geen nieuwe toepassingen permanent toevoegen aan de Live image. Om andere toepassingen uit te proberen, of nieuwere versies van bestaande toepassingen, moet je in het algemeen Fedora op je computer installeren. Je kunt in staat zijn om tijdelijk toepassingen te installeren of te vernieuwen, mits je voldoende systeem geheugen hebt. De meeste systemen vereisen meer dan 512 MB RAM voor succesvolle installaties of vernieuwingen. Deze veranderingen gaan verloren zodra je de Live image uit zet."
-
-#: en_US/readme-live-image.xml:158(para) 
-msgid "Changes may also evaporate if your system's memory usage forces the system to reread the original software or settings from the Live image. This behavior is peculiar to a Live image and does not occur in a full installation of Fedora."
-msgstr "Veranderingen kunnen ook verdwijnen als het geheugen gebruik van je systeem het systeem forceert om de oorspronkelijke instellingen van de Live image opnieuw in te lezen. Dit gedrag is eigen aan een Live image en doet zich niet voor in een volledige installatie van Fedora."
+#: en_US/readme-live-image.xml:132(para)
+msgid ""
+"While using this Live image, your computer may be much slower to respond or "
+"require more time to complete tasks than with a system installed to hard "
+"disk. CD and DVD discs provide data to the computer at a much slower rate "
+"than hard disks. Less of your computer's system memory is available for "
+"loading and running applications. Running the Live image from RAM trades "
+"higher memory usage for faster response times."
+msgstr ""
+"Als je deze Live image gebruikt, dan kan je computer veel langzamer zijn in "
+"zijn reacties of meer tijd nodig hebben om een taak af te maken vergeleken "
+"met een systeem dat op de harde schijf geinstalleerd is. CD en DVD schijven "
+"leveren de gegevens veel langzamer naar de computer dan harde schijven. Er "
+"is minder systeem geheugen beschikbaar voor het laden en draaien van "
+"toepassingen. Het draaien van de Live image vanuit RAM ruilt hoger geheugen "
+"gebruik uit tegen snellere reactie tijden."
+
+#: en_US/readme-live-image.xml:141(para)
+msgid ""
+"To fit space constraints, fewer installed applications are included than in "
+"a full installation of Fedora. Your favorite applications may not be present "
+"in this Live image, even though they may be present and run quite well in a "
+"full installation of Fedora."
+msgstr ""
+"Door de ruimte beperking zijn minder toepassingen beschikbaar dan in een "
+"volledige installatie van Fedora. Jouw favoriete toepassing is misschien "
+"niet aanwezig in deze Live image, hoewel deze aanwezig kan zijn en erg goed "
+"finctioneert in een volledige installatie van Fedora."
+
+#: en_US/readme-live-image.xml:148(para)
+msgid ""
+"At this time, you cannot permanently install new applications in the Live "
+"image. To try other applications, or newer versions of existing "
+"applications, you must generally install Fedora on your computer. You may be "
+"able to temporarily install or update applications, however, if you have "
+"sufficient system memory. Most systems require more than 512 MB RAM for "
+"installations or updates to succeed. These changes will be lost when you "
+"shut down the Live image."
+msgstr ""
+"Op dit moment kun je geen nieuwe toepassingen permanent toevoegen aan de "
+"Live image. Om andere toepassingen uit te proberen, of nieuwere versies van "
+"bestaande toepassingen, moet je in het algemeen Fedora op je computer "
+"installeren. Je kunt in staat zijn om tijdelijk toepassingen te installeren "
+"of te vernieuwen, mits je voldoende systeem geheugen hebt. De meeste "
+"systemen vereisen meer dan 512 MB RAM voor succesvolle installaties of "
+"vernieuwingen. Deze veranderingen gaan verloren zodra je de Live image uit "
+"zet."
+
+#: en_US/readme-live-image.xml:158(para)
+msgid ""
+"Changes may also evaporate if your system's memory usage forces the system "
+"to reread the original software or settings from the Live image. This "
+"behavior is peculiar to a Live image and does not occur in a full "
+"installation of Fedora."
+msgstr ""
+"Veranderingen kunnen ook verdwijnen als het geheugen gebruik van je systeem "
+"het systeem forceert om de oorspronkelijke instellingen van de Live image "
+"opnieuw in te lezen. Dit gedrag is eigen aan een Live image en doet zich "
+"niet voor in een volledige installatie van Fedora."
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:166(title) 
+#: en_US/readme-live-image.xml:166(title)
 msgid "Experimenting with the Live image"
 msgstr "Experimenteren met de Live image"
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:167(para) 
-msgid "As you explore the the cascading menus on or around the desktop, look for application programs you may wish to run. In addition, you may wish to explore other capabilities."
-msgstr "Als je de uitklappende menus op of rondom het werkblad verkent, let dan op toepassings programma's die je misschien wilt proberen. Bovendien wil je misschien andere mogelijkheden verkennen."
+#: en_US/readme-live-image.xml:167(para)
+msgid ""
+"As you explore the the cascading menus on or around the desktop, look for "
+"application programs you may wish to run. In addition, you may wish to "
+"explore other capabilities."
+msgstr ""
+"Als je de uitklappende menus op of rondom het werkblad verkent, let dan op "
+"toepassings programma's die je misschien wilt proberen. Bovendien wil je "
+"misschien andere mogelijkheden verkennen."
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:171(title) 
+#: en_US/readme-live-image.xml:171(title)
 msgid "Sharing Existing Data"
 msgstr "Het Delen van Bestaande Data"
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:172(para) 
+#: en_US/readme-live-image.xml:172(para)
 msgid "You can share data via mounting existing storage devices, such as:"
-msgstr "Je kunt data delen met het aankoppelen van bestaande geheugen apparaten, zoals:"
+msgstr ""
+"Je kunt data delen met het aankoppelen van bestaande geheugen apparaten, "
+"zoals:"
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:176(para) 
+#: en_US/readme-live-image.xml:176(para)
 msgid "floppy diskettes"
 msgstr "floppy diskettes"
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:179(para) 
+#: en_US/readme-live-image.xml:179(para)
 msgid "USB drives"
 msgstr "USB apparaten"
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:182(para) 
+#: en_US/readme-live-image.xml:182(para)
 msgid "disk partitions"
 msgstr "schijf partities"
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:187(title) 
+#: en_US/readme-live-image.xml:187(title)
 msgid "Making a Backup Copy of Data"
 msgstr "Het Maken van een Backup Copie van Data"
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:188(para) 
-msgid "You may use this Live image to make backup or archival copies of data, if your computer system includes:"
-msgstr "Je kunt deze Live image gebruiken om een backup of archief afschriften van data te maken, als je computer systeem het volgende bevat:"
+#: en_US/readme-live-image.xml:188(para)
+msgid ""
+"You may use this Live image to make backup or archival copies of data, if "
+"your computer system includes:"
+msgstr ""
+"Je kunt deze Live image gebruiken om een backup of archief afschriften van "
+"data te maken, als je computer systeem het volgende bevat:"
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:192(para) 
+#: en_US/readme-live-image.xml:192(para)
 msgid "a CD or DVD burning drive"
 msgstr "een CD of DVD brand apparaat"
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:195(para) 
+#: en_US/readme-live-image.xml:195(para)
 msgid "a hard disk with ample free space"
 msgstr "een harde schijf met overvloedig vrije ruimte"
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:198(para) 
-msgid "Files normally in use by your previous operating system when it is running are not in use in the Live image. Therefore you can use the Live image to copy files that are problematic for backup software in the previous operating system."
-msgstr "Bestanden die normaal gebruikt worden door je vorige besturingssysteem als het in gebruik is worden niet gebruikt door de Live image. Daarom kun de de Live image gebruiken om bestanden te copieren die een probleem vormen voor backup software in je vorige besturingssysteem."
+#: en_US/readme-live-image.xml:198(para)
+msgid ""
+"Files normally in use by your previous operating system when it is running "
+"are not in use in the Live image. Therefore you can use the Live image to "
+"copy files that are problematic for backup software in the previous "
+"operating system."
+msgstr ""
+"Bestanden die normaal gebruikt worden door je vorige besturingssysteem als "
+"het in gebruik is worden niet gebruikt door de Live image. Daarom kun de de "
+"Live image gebruiken om bestanden te copieren die een probleem vormen voor "
+"backup software in je vorige besturingssysteem."
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:205(title) 
+#: en_US/readme-live-image.xml:205(title)
 msgid "Installing Fedora from the Live Image"
 msgstr "Fedora Installeren vanaf de Live Image"
 
-#: en_US/readme-live-image.xml:206(para) 
-msgid "To install the system from this Live image, run the LiveOS as described above, and select the <emphasis>Install to Hard Disk</emphasis> application on the Desktop. Using the resulting Fedora installation, you can customize the software and configuration to your liking on a persistent basis."
-msgstr "Om het systeem vanaf deze Live image te installeren, start je de LiveOS op zoals hierboven beschreven, en je selecteert de <emphasis>Install to Hard Disk</emphasis> toepassing op het werkblad. Door gebruik te maken van de resulterende Fedora installatie, kun je de software en instellingen aanpassen naar behoefte op permanente basis."
+#: en_US/readme-live-image.xml:206(para)
+msgid ""
+"To install the system from this Live image, run the LiveOS as described "
+"above, and select the <emphasis>Install to Hard Disk</emphasis> application "
+"on the Desktop. Using the resulting Fedora installation, you can customize "
+"the software and configuration to your liking on a persistent basis."
+msgstr ""
+"Om het systeem vanaf deze Live image te installeren, start je de LiveOS op "
+"zoals hierboven beschreven, en je selecteert de <emphasis>Install to Hard "
+"Disk</emphasis> toepassing op het werkblad. Door gebruik te maken van de "
+"resulterende Fedora installatie, kun je de software en instellingen "
+"aanpassen naar behoefte op permanente basis."
 
 #. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
-#: en_US/readme-live-image.xml:0(None) 
+#: en_US/readme-live-image.xml:0(None)
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Geert Warrink <geert.warrink at onsnet.nu>, 2008"
 
+#~ msgid "Branch for F-9 devel"
+#~ msgstr "Tak voor F-9 devel"
More information about the docs-commits mailing list