initscripts - shut down? i još po nešto

Bojan Jovanovic bojov at fon.rs
Sun Oct 19 22:33:35 UTC 2008


Da, mnogo prihvatljivije je podižem/spuštam. Bez obaranja sa stola :)

A sad rezime koji obećah:
- sve datoteke za f10 do 100%
- sve datoteke iz various-a, i to iz dela applications (*)
što je ukupno 25 datoteka koje su u prilogu poruci.
*kolega sa liste, Pravda, javio se i preuzeo na sebe da prevede 
PulseAudio datoteke, kojih ima tri, što ukupno daje ~420 stringova

Za desc ćemo sutra uraditi retrospektivu onoga što je urađeno i poslati 
ono što imamo. Ali on neće biti gotov za utorak.

Summary.po, druga datoteka pored desc.po datoteke iz modula specspo, će 
verovatno biti završena u toku sutrašnjeg dana i poslata (problem koji 
je postojao do bukvalno ovog momenta jeste da je na Fedora Translations 
stranici, stajalo da datoteka ima 1179 nelokalizovanih stringova, ali 
kada se prevuče i otvori nije uopšte bilo stringova za prevođenje, već 
samo nešto više od 8000 prevedenih stringova; gde je bio problem, ne znamo)

Pozdrav
Bojan

Miloš Komarčević wrote:
> Šta mislite da se umesto pali/gasi para u initscriptsu (koje Urke sa
> pravom ismeva [1]) prebacimo na podižem/obaram(eventualno spuštam) uz
> već postojeće pokrećem/zaustavljam? Meni se sviđa jer je bliže
> originalnom tehničkom duhu...
>
> Pozdrav,
> Miloš
>
> [1] http://blog.urosevic.net/2008/09/08/641/upaliti-ili-ukljuciti/
>
> _______________________________________________
> Fedora-trans-sr mailing list
> Fedora-trans-sr at redhat.com
> https://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-trans-sr
>   


-- 
Bojan Jovanović
RHCX, RHCI, RHCE #803005766813703
Fakultet organizacionih nauka
Inovacioni centar
RedHat Linux Edukacioni centar
http://www.ic.fon.bg.ac.yu/

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: f10.tar.bz2
Type: application/x-bzip
Size: 264067 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20081020/14b3c3f5/attachment.bin 


More information about the trans-sr mailing list